ဆြဲထုတ္ျခင္း မထုတ္ျခင္း သီအိုရီ

ဆြဲထုတ္ျခင္း မထုတ္ျခင္း သီအိုရီ
July 20, 2017 Leanne Win

th

လက္နက္ ႏိုင္ငံ ေတြမွာ အဲဒီတစ္ခု ဟာ ‘ဆြဲထုတ္’ ခံရၿပီး ဆြဲထုတ္မခံရတဲ့ အရာ ဝတÄဳ+ ဆိုလို႔ တစ္ခုပဲ က်န္ တယ္။ အဲဒီတစ္ခုကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ဆြဲထုတ္မခံရဘူး။

ဥပမာ…သစ္ပင္ေတြ ဆြဲ ထုတ္ခံရတယ္။

အဲဒီတစ္ခုကေတာ့ ဆြဲထုတ္ မခံရဘူး။သစ္ပင္ေတြ ဆြဲထုတ္ခံရေတာ့ ရာသီဥတုေတြ ပ်က္လာတယ္။ ရာသီ ဥတုေတြ ပ်က္လာေတာ့ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္ေရာ။ သဘာဝ ပ်က္ဝန္းက်င္ လိုက္ပ်က္ေတာ့ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေပၚ တည္မွီေနၾကတဲ့ အရာအားလံုးလဲ ပ်က္ေရာ။ ေျမႀကီး ရဲ႕ အသက္႐ွဴသံရင္ခုန္သံေတြ မမွန္ ေတာ့။ ဒီေတာ့ ဝါပင္ေလးေတြ အၫြန္႔ ငိုက္ၾကၿပီး လူေတြကို အဝတ္အထည္ ေပးဖို႔ ခက္လာတယ္။ ဂ်ံဳပင္နဲ႔ စပါး ပင္ ၊ ဂ်ံဳသီးနဲ႔ စပါးသီးတို႔လည္း လွီ လာတယ္။ သူတို႔ေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ဟာ သစ္ပင္နဲ႔အတူ ဆြဲထုတ္ခံလိုက္ရတယ္။

ေနာက္…
ေတာင္ေတြ ဆြဲထုတ္ ခံရတယ္
အဲဒီတစ္ခုကေတာ့
ဆြဲထုတ္မခံရဘူး။
ျမစ္ေတြဆြဲထုတ္ခံရတယ္
အဲဒီတစ္ခုကေတာ့
ဆြဲထုတ္မခံရဘူး
ေက်းရြာေတြ ဆြဲထုတ္ခံရတယ္
အဲဒီတစ္ခုကေတာ့
ဆြဲထုတ္မခံရဘူး
ယဥ္ေက်းမႈေတြ
ဆြဲထုတ္ခံရတယ္
အဲဒီတစ္ခုကေတာ့
ဆြဲထုတ္မခံရဘူး
ဘဝေတြ
ဆြဲထုတ္ခံလိုက္ရတယ္။
အဲဒီတစ္ခုကေတာ့
ဆြဲထုတ္မခံရဘူး
ဒီလိုနဲ႔
ဆြဲထုတ္ျခင္း သံသရာ
အလည္ၾကာလာေတာ့၊
ဆြဲထုတ္ျခင္းေတြ
အေသးစိတ္လာေရာ။
ေနာက္ဆံုး..
မ်က္လံုးဆြဲထုတ္ခံရတယ္
အဲဒီတစ္ခုေတာ့
ဆြဲထုတ္မခံရဘူး
ေျခေထာက္ ဆြဲထုတ္ခံရတယ္
အဲဒီတစ္ခုကေတာ့
ဆြဲထုတ္မခံရဘူး။
လက္ဆြဲထုတ္ခံရတယ္
အဲဒီတစ္ခုကေတာ့
ဆြဲထုတ္မခံရဘူး။
ဦးေခါင္းဆြဲထုတ္ခံရတယ္
အဲဒီတစ္ခုကေတာ့
ဆြဲထုတ္မခံရဘူး။
ၿပီးေတာ့
သားဆြဲထုတ္ ငါးဆြဲထုတ္
အကုန္ဆြဲထုတ္ ခံရတယ္။
အဲဒီတစ္ခုေတာ့
ဆြဲထုတ္မခံရဘူး။
ႏြားဆြဲထုတ္ ကြၽဲဆြဲထုတ္
အကုန္ဆြဲထုတ္ခံရတယ္
အဲဒီတစ္ခုကေတာ့
ဆြဲထုတ္မခံရဘူး။
ဆက္ေျပာရရင္..

ကမၻာေပၚက ဆြဲထုတ္လို႔ရတာ အကုန္ဆြဲထုတ္ၿပီး ကမၻာေျမႀကီး အခြံဗလာျဖစ္တဲ့အခ်ိန္၊ ေကာင္းကင္ ကို ေမာ့ၾကည့္လိုက္ေတာ့၊ သူတို႔ တိမ္ ျပာျပာေတြကို ဘယ္အခ်ိန္ကမ်ား ဆြဲထုတ္လိုက္သလဲ မသိဘူး။ ဒါေပ မယ့္ ေျပာခဲ့တဲ့ အဲဒီတစ္ခုကေတာ့ အခုလည္း ဆြဲထုတ္မခံရေသးဘူး။
ဒါနဲ႔ ဘယ္တုန္းကမွ ဆြဲထုတ္မခံ ရဖူးတဲ့ ‘အဲဒီတစ္ခု..’ ကို ေမးၾကည့္ လိုက္တယ္။
“ဆြဲထုတ္မခံရေအာင္ မင္းက ဘာေကာင္လဲ” ေပါ့ ဒီေတာ့ အဲဒီ တစ္ခုက ေအးေအးေဆးေဆး ျပန္ ေျပာတယ္…။

” ငါ… အံဆြဲ”
ဝန္ခံခ်က္
တ႐ုတ္ကဗ်ာဆရာ ဝိကိုရဲ႕ ၿငိမ္ သက္ေနေသာ အရာဝတၳဳကဗ်ာကို ေသြး ကူးရင္ခုန္ပါတယ္။

ေစာဘရန္ၿငိမ္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*