မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ သိပၸံႏွင္႔နည္းပညာဆိုင္ရာ စာတမ္းဖတ္ပြဲႏွင္႔ သိပံၸ၊သုေတသနႏွင္႔ အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာျပပြဲ က်င္းပ

မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ သိပၸံႏွင္႔နည္းပညာဆိုင္ရာ စာတမ္းဖတ္ပြဲႏွင္႔ သိပံၸ၊သုေတသနႏွင္႔ အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာျပပြဲ က်င္းပ
July 12, 2017 Leanne Win
မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ သိပၸံႏွင္႔နည္းပညာဆိုင္ရာ စာတမ္းဖတ္ပြဲႏွင္႔ သိပံၸ၊သုေတသနႏွင္႔ အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာျပပြဲ က်င္းပ

မႏၲေလး နည္းပညာတကၠသိုလ္ (၁ဝ) ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားအဆင္႔ သိပၸံႏွင္႔ နည္းပညာဆိုင္ရာစာတမ္း ဖတ္ပြဲႏွင္႔ ပထမအႀကိမ္ သိပံၸ၊ သုေတသနႏွင္႔ အင္ဂ်င္နီယာနည္း ပညာျပပြဲ ဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနားကို ဇြန္ လ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၉နာရီ က မႏၲေလး၊ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရိွ မႏၲေလး နည္းပညာတကၠသိုလ္ ပင္မေဆာင္ေရွ႔ ၌ က်င္းပခဲ့သည္။”ဒီပြဲ က်င္းပရတာက သိပၸံနဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာ ဆိုင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔၊ ေဒသႏွင္႔ ကိုက္ညီ ေသာသိပၸံႏွင္႔အင္ဂ်င္နီယာ နည္း ပညာဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား နည္းပညာမ်ားကို သုေတသနမွ တစ္ဆင္႔ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အနာဂတ္ သိပၸံႏွင္႔ အင္ဂ်င္နီယာ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈအား အခြင္႔အလမ္း အျဖစ္ ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္” လို႔ မႏၲေလး နည္းပညာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဆင္႔စိုးက ေျပာၾကားပါတယ္။

 
အဆိုပါပြဲ စာတမ္းဖတ္ပြဲ တြင္ စာတမ္းေပါင္း ၁၈၉ ေစာင္ဖတ္ၾကား ၿပီး သိပံၸ၊ သုေတသနႏွင့္ အင္ဂ်င္နီ ယာနည္းပညာျပပြဲတြင္ တကၠသိုလ္ အင္ဂ်င္နီယာႏွင္႔ ဗိသုကာဌာန အသီးသီးမွ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ား၊ တကၠသိုလ္မိတ္ဖက္ ကုမၸဏီမ်ားက ျပသထားေသာေခတ္မီ သိပၸံႏွင္႔ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ျပသသည့္ အခန္းမ်ား၊ သိပၸံႏွင္႔ အင္ဂ်င္နီယာ ဆိုင္ရာ မွီျငမ္းစာအုပ္စာတမ္းမ်ား ခင္းက်င္းျပျခင္းႏွင္႔ ျပည္ပတကၠသိုလ္ မိတ္ဆက္အစီအစဥ္မ်ား၊ သိပၸံႏွင္႔ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေတြ႔ အႀကံဳ ဖလွယ္သည္႔ အစီအစဥ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေစ်းေရာင္းပြဲမ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရိွရပါတယ္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*