နည္းပညာအသစ္ နဲ႔ LED

နည္းပညာအသစ္ နဲ႔ LED
June 27, 2017 Asian Fame

LED

ကားခ်ပ္ ႐ုပ္ပံုတုိင္းသည္ ပန္းခ်ီဆရာႏွင့္ ဓာတ္ပံုဆရာ တုိ႔၏ ႏွလံုးသားျဖစ္သည္။ ထူးဆန္းသူမ်ားက ကဲြျပားျခားနားစြာ ဖန္တီးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ယေန႔ကမၻာ့႐ုပ္ရွင္တြင္ ေျပာင္း လဲမႈ တစ္ခု စတင္လိုက္ပါၿပီ။ အျဖစ္အပ်က္အလံုးစံုက အိပ္မက္တစ္ခုလိုပဲ၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေငးေမာေနရ၏။ အေရွ႕က်ားႀကီးဆုိေသာ တ႐ုတ္ ႐ုပ္ရွင္ က်ဆံုးစျပဳေနပါၿပီ။ တ႐ုတ္႐ုပ္ ရွင္ကိုပင္ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားအၾကည့္ နည္းသြားေလၿပီ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိ ေသာ္ ႏုိင္ငံျခား ဇာတ္ကားတင္သြင္း ျပသမႈအားေကာင္းလာ၍ တ႐ုတ္ဇာတ္ကားဘက္သုိ႔ မလွည့္ေတာ့ေပ။ ေရွ႕တြင္ ဂ်ပန္ဤသုိ႔ျဖစ္ဖူးသည္။ ဂ်ပန္ကုိ နမူနာယူသင့္သည္။ ယခုအခါအာရွက်ားႀကီးသည္ တ႐ုတ္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အိႏိၵယ Bollywood ျဖစ္သြားသည္။ ႐ုပ္ရွင္တြင္ အိႏိၵယသည္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး Hollywood ကိုပင္ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ ထိပ္တန္းအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရိွရန္ အလြန္နီးစပ္ ေန၏။

တ႐ုတ္က ထုတ္လုပ္သည့္ LED မီးသီး မီးပန္းမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္႐ုိက္ကူး လာသည္မွာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္လုပ္ LED သည္ အလင္းအား ၇ဝ ရိွၿပီး၊ ျပင္းအား နည္းသည္။ HMI အသုံးျပဳမႈမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားၿပီး၊ မီးစက္ႀကီးမ်ားကုိ အသံုးျပဳရသည္။ ကုန္က် စရိတ္အလြန္မ်ားပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က India ႐ုပ္ရွင္၌ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ CANARA မွ W5000-5K မီးလံုးမ်ား ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာမွ ယခုအခါ 6000W-6K LED အသစ္ကို လန္ဒန္ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ထုတ္လုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ LED HMI ကို အသံုးမျပဳေတာ့ဘဲ အဂၤလန္မွထုတ္လုပ္ေသာ LED မီးလံုးမ်ားျဖင့္ Hollywood တြင္ စတင္အသံုးျပဳ႐ိုက္ကူးေနၿပီျဖစ္သည္။

ယခု LED အသစ္ အလင္းတန္းမွာ 90 ရိွၿပီး 19V ထြက္ရိွပါသည္။ စြမ္းရည္ျမင့္မားၿပီး အားသာခ်က္ ရိွသည္။ တန္ဖိုးမွာ US ေဒၚလာ ၇၉ဝဝ ရိွၿပီး Accessory အပါ US ေဒၚလာ ၈ဝဝဝ ေက်ာ္ က်ပါသည္။ အနိမ့္ဆံုး W-300 ထိထုတ္လုပ္ၿပီး US ေဒၚလာ ၈ဝဝ က်မည္။ ဝန္ေဆာင္မႈက်ဥ္းသြားၿပီး၊ ယခင္ကလို မီးစက္ႀကီးမ်ား သံုးစရာမလိုေတာ့ေပ။ 10K မီးစက္ေဆာင္ထား႐ုံ ေလာက္သာ ရိွမည္။ ယခုအခါ မေလးရွားႏုိင္ငံသည္လည္း LED အသစ္ကုိ ေျပာင္းလဲ သံုးရန္အတြက္ အိႏိၵယႏုိင္ငံထုတ္ LED မ်ားကို မွာယူၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔လည္း ေနာက္ ၄လခန္႔တြင္ ဝင္ေရာက္လာႏုိင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ နည္းပညာမ်ားသည္ up to date ျဖစ္ေန၍ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ အမီလိုက္ေနရမည္။ ေနာက္က် က်န္ခဲ့၍မျဖစ္ေပ။

ယခင္က LED တြင္ Harm ပါ၍ အသံဖမ္းသူမ်ားအတြက္ အလြန္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္၏။ ယခု LED အသစ္တြင္ Harm ဝင္ျခင္းမရိွေပ။ ေပါ့ပါးစြာသယ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီးလိုရာ မွာခ်ိတ္ဆဲြဖို႔ ဘားတန္းမ်ားလည္း ပါလာသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈပိုင္းတြင္ က်ယ္မႈရိွေစၿပီး Package ေသတၱာႏွစ္လံုးဆုိလွ်င္ လံုေလာက္ၿပီျဖစ္သည္။ Soft Lighting အတြက္ သီး ျခားတစ္လံုးပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ တုိးတက္ေရးအတြက္ အစဥ္အၿမဲေလ့လာ သိမွတ္ေနဖို႔ လိုမည္။ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နည္းပညာမ်ားကုိ ေလ့လာသိရိွထားသင့္သည္။ ႏုိင္ငံတကာထြက္၍ ေလ့လာ ဆည္းပူးၿပီး ျပည္တြင္းမွာ ျပန္လည္ ျဖန္႔ၾကက္ေပးဖို႔ လုိမည္။ ကိုယ့္နည္း ကိုယ့္ဟန္ႏွင့္ သြားေရာက္ေလ့လာရသည္မွာ ဆက္သြယ္မႈခက္ခဲၿပီး ေအာက္က်ေနာက္က် ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး သြား ေရာက္ဆည္းပူးခြင့္ ရရိွပါက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိအမွတ္ျပဳခြင့္ရမည္။

အိႏိၵယ Bollywood တုိးတက္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုမွာ ျပည္ပတြင္ ေရာက္ရိွေနေသာ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ နည္းပညာရွင္မ်ားသည္ မိမိႏိုင္ငံဖံြ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ ျပန္လာၾကၿပီးက်ရာ တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ကာ ပညာရပ္မ်ားကို ျပန္လည္ပို႔ခ်၍ Learning Concert ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ပံ့ပုိးျခင္းမ်ား ရယူကာ ႐ုပ္ရွင္တြင္ နည္းပညာမ်ား အေကာင္းဆံုး အသံုးျပဳလာျခင္းေၾကာင့္ တစ္ရိွန္ထိုး ေအာင္ျမင္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခု…ကမၻာ့႐ုပ္ရွင္တြင္ LED မီး၊ နည္းပညာအသစ္ ႐ုတ္ခ်ည္း ေျပာင္းလဲလိုက္သည္ကို မည္သူမွ် ထင္မထားေပ။ ကြၽန္ေတာ္သိခ်ိန္တြင္ Holly wood က အသံုးျပဳေနၿပီ ျဖစ္သည္။ Bollywood က အသံုးျပဳရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီ။ မေလးရွားက မွာယူသံုးစဲြရန္ အိႏၵိယသုိ႔ ေအာ္ဒါတင္သြင္းၿပီးၿပီ။ ျမန္မာ့ ႐ုပ္ရွင္အတြက္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခု ကမွာယူဖို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ရမည္။ သတိၱရိွျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို ရယူရမည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ားေနာက္သို႔ အခ်ိန္မီ လိုက္ပါႏုိင္ရမည္။ မ်က္စိပိတ္၊ နားပိတ္ မေနၾကပါႏွင့္။ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရယူရမည္။ ICT ဆိုေသာ Information and Communication Technology ကို လက္ခံအသံုးျပဳႏုိင္ရမည္။ ႏုိင္ငံတကာ အျဖစ္အပ်က္အေျခအေနမ်ားကို အခ်ိန္ေပးေလ့လာပါ။ ဒါဆုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေနာက္က် က်န္ရစ္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္လိမ့္မည္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္…အေရးႀကီး ဆံုးမွာ အုတ္ျမစ္မခ်၍ မျဖစ္ပါ။ သတိၱရိွရိွ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ဂုဏ္သတင္း ႀကီးျမတ္မႈကို အလုပ္ျဖင့္ သက္ေသျပပါ။

ယခု…ကြၽန္ေတာ္ Software တစ္ခုအေၾကာင္း ေလ့လာေနပါသည္။ Studio One ဟု အမည္ရပါသည္။ ထိပ္တန္း Software ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္တြင္ အသံအတြက္ ပို၍အားသာႏုိင္ပါသည္။ ယင္း Software ၏ အားသာခ်က္မ်ား ေလ့လာၿပီး အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ တုိ႔ကုိ မၾကာမီေရးသားတင္ ျပပါမည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နည္းပညာမ်ားကုိ သိေအာင္ႀကိဳးစားေလ့လာၿပီး Sharing လုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိဳးစားေနေသာ
ဒါ႐ိုက္တာ ေမာင္ေဗဒါ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*