ခံ့ညားထည္ဝါမႈကို ပိုမိုျမွင့္တင္ေပးမည့္ OPPO Black Series စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ေစ်းကြက္တြင္ မၾကာမီ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီ

ခံ့ညားထည္ဝါမႈကို ပိုမိုျမွင့္တင္ေပးမည့္ OPPO Black Series စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ေစ်းကြက္တြင္ မၾကာမီ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီ
May 31, 2017 Asian Fame
ခံ့ညားထည္ဝါမႈကို ပိုမိုျမွင့္တင္ေပးမည့္ OPPO Black Series စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ေစ်းကြက္တြင္ မၾကာမီ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီ

Screen Shot 2017-05-31 at 20.03.37 Screen Shot 2017-05-31 at 20.04.03

အေရာင္အေသြးကာလာမ်ားသည္ လူသားမ်ား၏စိတ္ကို တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံုဖမ္းစားလႊမ္းၿခံဳထားၾကၿပီး မိမိေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္ အေရာင္အေသြးသည္ မိမိ၏စိတ္ေနစိတ္ထားကိုပါ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကသည္ဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္မ ထင္။ လူအမ်ားစုသည္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္စြာေနထိုင္တတ္ၾကသည့္နည္းတူ ၄င္းတို႔ေရြးခ်ယ္လုိက္သည့္အေရာင္းအမ်ားစု မွာ ပရိယာယ္မ်ားသိုင္းၿခံဳထားသကဲ့သို႔ ရွိေနေစသည္။ အထူးသျဖင့္ အေရာင္းမ်ားတြင္ လူ႕စိတ္ကိုအဆြဲေဆာင္းဆံုးျဖစ္ေစ သည့္ အနက္ေရာင္တြင္ လွ်ဳိဝွက္ဆန္းၾကယ္မႈမ်ားအျပင္ ေနာက္ထပ္အားေကာင္းေသာ တြန္းအားမ်ားလည္း ပါဝင္ေနေပ သည္။ ခံ့ညားထည္ဝါျခင္း၊ စြမ္းအားႀကီးမားျခင္း၊ ဂုဏ္က်က္သေရျဖင့္လွပတင့္တယ္ျခင္းတို႔ကိုပါ အနက္ေရာင္းက အားျဖည့္ေထာက္ပံ့ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္လူအမ်ား၏ နိစၥဓူ၀အသံုးအေဆာင္မ်ားထဲတြင္ အနီကပ္ဆံုးအျဖစ္ပါ ဝင္ေနသည့္ စမတ္ဖုန္းတစ္လံုး၏အေရာင္ေရြးခ်ယ္မႈအပိုင္းကိုၾကည့္မည္ဆိုပါက အနက္ေရာင္၏အင္အားႀကီးမားမႈကပိုမို ျမင့္ တက္လာေၾကာင္းေတြ႕ရွိေနရသည္။ စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ အျမင္အာ႐ံုဆြဲေဆာင္မႈအပိုင္းအားေကာင္း သည့္ အနက္ေရာင္မွာ လက္ရွိေခတ္ေရစီးေၾကာင္းတြင္ ပိုမိုလႈပ္ရွားသက္ဝင္လာၿပီျဖစ္သည့္အတိုင္း လူငယ္ထုအတြက္ ငယ္ ရြယ္ၿပီးေခတ္ေရစီးေၾကာင္းေပၚတြင္ အၿမဲတမ္းဦးေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ တည္ၿငိမ္ျပည့္ဝသည့္ဆြဲေဆာင္မႈအသြင္မ်ဳိးေပး စြမ္းႏိုင္ေစမည့္ Black Series OPPO စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ျမန္မာျပည္ေစ်းကြက္အတြက္ တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ိေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

 

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*