အသံနည္းပညာ ADR

အသံနည္းပညာ ADR
May 5, 2017 Popular

adr

ရုပ္ရွင္တြင္ ႐ုပ္/သံ အလြန္ အေရးပါလာသည္။ အရည္အေသြး ျမင့္တက္လာသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ Beijing ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ 2016 Seminar for dubbing professionals from Asean Camtries သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးမွ ဂီတမွဴးကိုသက္ (Oasis) အား တက္ေရာက္ဆည္းပူးရန္ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

ကိုသက္ (Oasis) သည္ ႐ုပ္ရွင္တြင္ အသံဖမ္းအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ခဲ့သူဆရာဦးေက်ာ္၏သားျဖစ္ၿပီး ေနာက္ခံေတးဂီတတီးသူ၊ ေတးေရးသူလည္းျဖစ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေနာက္ခံေတးဂီတတြင္ Film Scale ေရးသူသီးသန္႔ရွိသည္။ Monitor system ဟုေခၚသည္။ ထိုပညာရွင္က ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား တစ္ကားလံုးစာအတြက္ music notes ကိုေရးရသည္။ ထို႔ေနာက္ instrument မ်ား ခြဲေပးသည္။ တီးခတ္သူမ်ားသည္ ၎ေရးေပးထားသည့္အတိုင္း မလြဲမေသြ တီးခတ္ ၾကရသည္။ ဤသည္ကို sound scale ဟုလည္းေခၚသည္။

ျမန္မာအေခၚအေဝၚတြင္ ယေန႔တိုင္ေနာက္ခံတီးလံုး၊ Back Ground Music, Dubbing ဟု ေခၚၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာအသံုးအႏႈန္းတြင္ Sound Scale သို႔မဟုတ္ Film Scale ဟု ေခၚၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္သည္ ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္ကို မ်က္ျခည္ျပတ္၍မရေပ။ Sound Post Production သည္ တည္းျဖတ္ Editter ထံမွ Project ကို OMF နဲ႔ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ Open Media Frame Work ဟုဆိုသည္။ မူကကတည္းက ဖမ္းထားေသာ အသံလိုင္းအားလံုးကို ထည့္ေပးေစလိုသည္။ သို႔မွသာ အသံမ်ားကို လိုအပ္သလို ေမႊေႏွာက္အသံုးျပဳႏိုင္မည္။ သို႔မဟုတ္ အသံလိုင္းကိုအေတာင့္ လိုက္ေပးလိုက္ပါက မည္သို႔မွ် ျပင္ဆင္မရဘဲ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

Sound Post Production မွ ပညာရွင္မ်ားက 1. Lip synchron- ization 2. Editing Noise. 3. Level Balance. 4. Space. 5. Sound Design. 6. Sound Foley 7. Sound Final Mixing တို႔ကို အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ရပါသည္။ Lip synchronization လုပ္ရာတြင္ ADR ကိုအသံုးျပဳသည္။ Automatic Dialogue Replacement ဟုဆိုသည္။ Protools ကို ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပါးစပ္ေပါက္ကုိက္ေအာင္ ထိပ္စအသံႏွင့္ အဆံုးကိုမွတ္ၿပီး ADR Software ေပၚတင္လိုက္ပါက Automatic အလိုအေလ်ာက္ ကိုက္သြားသည္။ ႏိုင္ငံျခားဇာတ္ကားမ်ား ပါးစပ္လြဲျခင္းမရွိပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔စီမွာ တစ္လံုးခ်င္းလိုက္တိုက္ေနရသည္။ အကယ္၍ ဆင္ဆာျဖတ္လို႔ အသံလိုင္းမ်ား ေရြ႕လ်ားျခင္းအတြက္ ျပန္တိုက္ရန္ အခ်ိန္မကုန္ေတာ့ပါ။

Music Film Scale ကို track မ်ားခြဲ၍ေပးပို႔ရန္၊ mixer ပညာရွင္က ေတာင္းဆိုသည္။ အေၾကာင္းမွာ Instrument မ်ားကို လိုသလို အတိုးအေလ်ာ့လုပ္ၿပီး ၂.၁-၅.၁- ၇.၁ တို႔ကိုျပဳလုပ္သည္။ ၂.၁မွာ Stereo ျဖစ္ၿပီး ၅.၁၊ ၇.၁မွာ Surround လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ music မွအထူးျပဳလုပ္လိုေသာ အသံကို Woofer သို႔ ပို႔ရသည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္သည္ ယခုမွပင္ အ႐ုပ္အသံစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာကာစ ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တြင္ ႐ုပ္ရွင္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ဟူ၍မရွိပါ။ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ ေလ့လာ ဆည္းပူးရယူက်က္မွတ္လုပ္ကိုင္ ေနရသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ႐ုပ္ရွင္ နည္းပညာတကၠသုိလ္ရွိသည္။ ၄ႏွစ္အခ်ိန္တက္ေရာက္ရသည္။ ဘြဲ႕ဒီဂရီယူျခင္း၊ ဒီပလိုမာယူျခင္း၊ ပညာရွင္မ်ားေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ဘြဲ႕လက္မွတ္ကိုင္၍ ႏိုင္ငံတကာတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္သို႔ ယင္းဘြဲ႕ရ ပညာရွင္မ်ား ဝင္ေရာက္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ သူတုိ႔လုပ္အားခကို Dollar ႏွင့္ယူသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္အားခႏွင့္ခုႏွစ္ဆ တစ္ဆကြာသည္။ အထူးသျဖင့္ မေလးႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ပို၍ေနရာယူ ဝင္ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ ထုတ္လုပ္သူမ်ားကလည္း ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္အဆင့္ ျမႇင့္လိုျခင္း၊ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ားကို ေခၚယူ အသံုးျပဳေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ပိုက္ထိုင္ၾကည့္ေန ၍ မျဖစ္ပါ။ ရသမွ်ကို ျခစ္ကုတ္ရယူ၊ ျပင္းထန္စြာႀကိဳးစားရမည္။ ကြၽန္ေတာ္ it ကမၻာထဲ ဝင္ေမႊမွ ရမည္ျဖစ္သည္။ ICT ကို ရင္ဝယ္သားကဲ့သို႔ ထားရွိအသံုးျပဳရမည္။

ယခုအခါ အာရွတြင္ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယား၊ အိႏၵိယ၊ ထိုင္း႐ုပ္ရွင္သည္ လြန္စြာမွ တိုးတက္လ်က္ရွိၿပီး ကမၻာကို ရင္ေပါင္တန္းေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ online service အလြန္အားေကာင္းၿပီးေနရာတိုင္းတြင္ Wifi free ေပးထားသည္။ နည္းပညာကို လြယ္ကူစြာရွာေဖြ ႏိုင္ၾကသည္။ နည္းပညာမ်ားသည္ Up to Date အျဖစ္ ျမန္လြန္း၍ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုက္မီဖို႔မလြယ္ကူလွေပ။ အသံႏွင့္ပတ္သက္၍ Studio ႀကီးငယ္လတ္မ်ားစြာ ရွိေနျခင္း၊ meni recording မ်ားစြာ ရွိေနျခင္း ကလည္း လူငယ္မ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ယူစရာ၊ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေနသည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ magic software ကို သံုးၾကသည္။ Bollywood နာမည္ႀကီး အဆိုေတာ္ Somu Nagamasa (ဆိုႏူးနဂန္)၏သားသည္ အသက္၁ဝႏွစ္ ဝန္းက်င္မွ်သာရွိေသးသည္။ ယင္းကေလးမွာ music program ကို computer တြင္ ေရးသားႏိုင္ၿပီး software မ်ားကို အသံုးျပဳေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ လူငယ္မ်ားသိသည္ထက္ပို၍ သိေအာင္၊ တတ္ေအာင္ ICT ကို လက္ကိုင္ထား၍ software မ်ားကို အလြန္ရင္းႏွီးခြင့္ရရန္ လိုေနပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလွကား တစ္ထစ္ေက်ာ္တက္လာပါၿပီ။ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ထစ္တက္ရန္ ႀကိဳးစား ရပါဦးမည္။

စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးစားေနေသာ
ဒါ႐ိုက္တာေမာင္ေဗဒါ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*