မဟာမုနိ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ႀကီးအားႏိုင္ငံတကာအဆင္႔မီ အလင္းေပးမႈစနစ္အသစ္ျဖင္႔ ပူေဇာ္မည္

မဟာမုနိ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ႀကီးအားႏိုင္ငံတကာအဆင္႔မီ အလင္းေပးမႈစနစ္အသစ္ျဖင္႔ ပူေဇာ္မည္
April 25, 2017 Asian Fame

maha-myat-muni-pagoda

မႏၲေလး၊ မဟာမုနိ ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ယခင္ကထက္ ပိုမိုၾကည္ညိဳ သပၸါယ္စြာ ဖူးေမွ်ာ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဘုရားေဆာင္အတြင္း မီးအလင္းေပးမႈကို ႏိုင္ငံတကာ Lighting Engineer မ်ား၏ ပုံစံသစ္ျဖင့္ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ၿပီး ႐ိုး႐ိုးဝါယာႀကိဳးမ်ားအစား ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ တာရွည္ခံမည္႔ Fiber Optic အလင္းႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင္႔မီ အလင္းေပးမႈစနစ္သစ္ ျဖင္႔ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စတင္ စီစဥ္လ်က္ရိွေၾကာင္း မဟာမုနိ ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ေဂါပကအဖြဲ႔ မွ သိရိွရသည္။

အလင္းေပးမႈစနစ္ အသုံးျပဳျခင္းျဖင္႔ လွ်ပ္စစ္ဝါယာႀကိဳး မဟုတ္ဘဲဖန္သားမွ်င္ အလင္းႀကိဳးျဖစ္၍ မီးေဘးအႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ဖြယ္မရိွေၾကာင္း၊ ဖန္သားမွ်င္ အလင္း ႀကိဳးႏွင္႔ မီးထြန္းသည္႔ စနစ္ျဖစ္၍ ႐ိုး႐ိုး မီးမ်ားကဲ႔သို႔ အပူမထြက္ျခင္းေၾကာင္႔ ေရွး ေဟာင္း အေမြအႏွစ္တန္ဖိုးမ်ားမယုတ္ ေလ်ာ႔ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္သည္႔ေနရာမ်ား ကို လင္းေစရန္ႏွင္႔ မလိုအပ္သည္႔ ေနရာမ်ား အလင္းေလွ်ာ႔ထြန္းသည့္ ပုံစံေၾကာင္႔ မဟာ မုနိ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ပိုမို ၾကည္ညိဳ ဖြယ္ဖူးျမင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားေက်ာင္း ေဆာင္၏ ျပင္ပမွ ထြန္းေပးျခင္းေၾကာင္႔ ေက်ာင္းေဆာင္အတြင္း ျပဳျပင္ရန္မလို ေၾကာင္း၊ မီးအလင္းေပးသည္ MH generator မီးမွာ အနည္းဆုံး နာရီေပါင္း (၆ဝဝဝ) ေက်ာ္ ႏွင္႔ LED generator မီးမွာ အနည္းဆုံး နာရီေပါင္း(၅ဝဝဝဝ)ေက်ာ္ တစ္ဆက္တည္းပူေဇာ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အသုံးျပဳသည္႔ ဖန္သား မွ်င္ႀကိဳး၏သက္တမ္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း(၂ဝ)ေက်ာ္အထိ ေကာင္းမြန္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္သည္႔အတြက္ကာလရွည္ၾကာသည့္တိုင္ ျပဳျပင္ရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္းသိရိွရသည္။

ဓ မဟာမုနိ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္အား အလင္းေပးမႈစနစ္ျဖင့္ မီးပူေဇာ္ႏိုင္ရန္ အသုံးျပဳမည္ Fiber Optic ႀကိဳးမ်ားကို ေရာင္းတန္းအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း မရိွတဲ႔အတြက္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွ Fiber Optic ထုတ္လုပ္ေသာ Roblon Company က အင္ဂ်င္နီယာေတြကိုယ္တိုင္ အေသးစိတ္တိုင္းထြာၿပီး သီးသန္႔ ဒီဇိုင္းပုံစံေရးဆြဲကာ အခ်ိန္ ၃လ ယူၿပီး ထုတ္လုပ္ရပါတယ္။ ber Optic အလင္းေပးမႈစနစ္အတြက္ က်သင္႔တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၁၉၉၂၉ဝ) ေဒၚလာ(က်ပ္ သိန္းေပါင္း ၂၇ဝဝသိန္းခန္႔) ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မဟာမုနိ ဘုရားေဂါပက အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးစိုးလင္းက ေျပာသည္။ မဟာမုနိ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ႀကီး အား အလင္းေပးမႈစနစ္အသစ္ျဖင္႔ ပူေဇာ္ႏိုင္ရန္ ပါဝင္လွဴဒါန္းလိုသူမ်ားအေနျဖင္႔ မဟာမုနိ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ ျမတ္ႀကီးေဂါပက အဖြဲ႕႐ုံးခန္း ၊ ဖုန္း ဝ၉-၄၄၄ဝ၄၄၄၇၅ သို႔ ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*