အကယ္ဒမီဆုရွင္

အကယ္ဒမီဆုရွင္
March 17, 2017 Asian Fame
အကယ္ဒမီဆုရွင္

academy2

ေနသည္ သစ္ပင္အနည္းငယ္ ႏွင့္ ပန္းပြင့္အနည္းငယ္အတြက္ ထြက္ေပၚျခင္းမဟုတ္ေပ။ တစ္ကမၻာ လံုး ေပ်ာ္ရႊင္ရန္အတြက္ထြက္ေပၚ ျခင္းျဖစ္သည္။  (Beecher)

ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးမွာရွိတဲ့ အႏုပညာရပ္အားလံုးသည္ သန္းေထာင္ေပါင္းရွိတဲ့ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကို ႏိုးၾကားရွင္သန္ထက္ျမက္ေစ၏။ အႏုပညာသည္ မေဟာင္းႏြမ္းပါ။ မဆင္းရဲပါ။ မတိမ္ေကာပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အႏုပညာသည္ ကမၻာႀကီးကို သယ္ေဆာင္သြားေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

Hollywood၊ Bollywood၊ Kollywood ေဟာင္ေကာင္၊ တ႐ုတ္အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာ အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကမၻာကို လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ သည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းသည္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးမ႑ိဳင္တစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ သို႔ႏွင့္အမွ် ကမၻာႀကီးကို စိုျပည္ေစခဲ့သည္။ ႐ုပ္ရွင္သည္ ျပည္သူအေပၚအလႊမ္းမိုးဆံုး၊ ၾသဇာအေညာင္းဆံုးဟု ပညာရွိမ်ားကဆိုၾကသည္။ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစသည္တို႔အတြက္ ႐ုပ္ ရွင္မွ ေထာက္ၫႊန္ျပေနျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳရာ ေရာက္ေပသည္။ အစိုးရတို႔သည္ပင္လွ်င္ ႐ုပ္ရွင္ကို ဤသို႔အခြင့္အလမ္း ေပးထားသည္။ အခြင့္အေရးမေပးပါက အရည္အခ်င္းတို႔သည္လည္း အရာမေရာက္ႏိုင္ေပ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္ မာ့႐ုပ္ရွင္သည္ ယေန႔တိုင္ ဆင္းရဲေနဆဲျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အခြင့္အလမ္းမရွိပါ။

ဥပမာ … ကြၽန္ေတာ္တို႔ လာဘ္စားမႈကို ႐ိုက္ကူးျပခ်င္သည္။ အျပင္မွာလည္း အမွန္တကယ္ရွိေန၊ ျဖစ္ေနသည္။ ႐ိုက္ကူးသည့္ အဆင့္ ပင္မရွိ၊ ဇာတ္လမ္းခြင့္ျပဳခ်က္မွာပင္ အပယ္ခံရမွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ သည္။ ဇာတ္လမ္းတြင္ ပါးလ်ားစြာတင္ျပထားၿပီး ႐ိုက္ကူးျပပါက ဌာနဆိုင္ရာ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ၫိႈးႏြမ္းေစသည္ဟုဆိုကာ တရားစြဲခံရမည္ ျဖစ္သည္။

Bollywood အိႏၵိယ႐ုပ္ရွင္တြင္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား အက်င့္ပ်က္မႈ၊ လာဘ္စားမႈမ်ားကို ေပၚေပၚထင္ထင္ ႐ိုက္ကူးျပေနျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အေရးပါေစခဲ့သည္။ တိုးတက္မႈ အရွိန္ကို ျမႇင့္တင္ေစခဲ့သည္။ လူတိုင္းသည္ အရွက္တရား၏ တန္ဖိုးကို နားလည္ေစခဲ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ အႏုပညာသည္ ယေန႔တိုင္ ႀကိဳးတုပ္ခံထားရသည္။ သို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တဝဲလည္လည္ ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေနရသည္။ တခ်ိဳ႕ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ မူဝါဒ အေဟာင္း မ်ား လက္ကိုင္သံုးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာဖန္တီးခြင့္မရလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႐ုပ္ရွင္သည္ မဲျပာပုဆိုး မုန္႔လံုးစကၠဴကပ္ေနဦး မည္ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္အကယ္ဒမီပြဲႀကီးသည္ ႏိုင္ငံတကာစံႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္မရပါ။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားက စက္လုပ္ျဖစ္လွ်င္၊ ျမန္မာကလက္လုပ္ျဖစ္မည္။ ျမန္မာ့ နည္း၊ ျမန္မာ့ဟန္ေပါ့။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားမေလ်ာ့၊ မာန္မေလ်ာ့ပါ။ လူတိုင္းတြင္ ႏွလံုးသား တစ္ခုသာဖန္ဆင္းရွင္က ေပးထားသည္။ တစ္ႀကိမ္သာေမြးၿပီး၊ တစ္ခါ သာေသရသည္။ လူခ်င္းတူပါသည္။ အသက္႐ႈခ်င္းေတာ့ မတူပါ။

Bollywood သည္ ပညာေရးကို အေျခခံခဲ့သည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ English, Hendi စကားတို႔ကို မသင္မေနရေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနရာတိုင္းတြင္ အဂၤလိပ္စကား အသံုးအႏႈန္းကို ကြၽမ္းက်င္စြာ သံုးႏႈန္းေနၾကသည္။ IT ကမၻာႀကီးထဲတြင္ ဝင္ဆန္႔သြားၿပီးေနာက္၊ ႐ုပ္ရွင္သည္ကမၻာကို လႊမ္းမိုးလာခဲ့သည္။ သူတို႔တြင္ အကယ္ဒမီေပးပြဲေပါင္း ၈မ်ိဳးခန္႔ ရွိသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အၿပိဳင္အဆိုင္လုပ္ေလ့ရွိသည္။ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားၾကသည္။ အရာအားလံုးကို ယံုၾကည္မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တည္ ေဆာက္ထားၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တြင္ အကယ္ဒမီ ေပးပြဲတစ္ပြဲသာ ရွိသည္။ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဂုဏ္သိကၡာျမႇင့္ တင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ အမွားအယြင္း၊ အားနည္းခ်က္တခ်ိဳ႕ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

Bollywood တြင္ ၁၉၅ဝခုႏွစ္ ေက်ာ္က ဇာတ္ကားအေရအတြက္ ၁ဝဝဝန္းက်င္ရွိမည္။ ယေန႔ဇာတ္ကား ၈ဝဝ ထြက္ရွိသည္။ ထိုအထဲမွ အကယ္ဒမီကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ေရြးခ်ယ္သူတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာ ျဖစ္သလို၊ ဆုရွင္တို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာ ကို မုဒိတာပြားၾကသည္။ ဇာတ္ကား ၈ဝဝရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကို ေရြးခ်ယ္သူက စြယ္စံုပညာရွင္ႀကီး တစ္ဦးသာျဖစ္သည္။ ယခု ျမန္မာ့အကယ္ဒမီ၃၃ကားကို ေနာက္ဆံုး အဆင့္ေရြးခ်ယ္မွာက ပညာသည္ ၅ဦး ဆံုးျဖတ္ေပးမည္။ တာဝန္ယူထားသည္။ ဆန္ခါတင္ ၁ဝကားထဲမွ ဆံုးျဖတ္ရသည္။

သူတို႔တြင္ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရး၊ အလြန္ေအာင္ျမင္သည္။ အကယ္ဒမီ ထူးခြၽန္ဆုကို သူတုိ႔႐ုပ္/စည္းက မေပး၊ ပုဂၢလိကမ်ားမွ ျပဳလုပ္ေသာ ပြဲမ်ားကို လိုေလေသးမရွိ ပံ့ပိုးသည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ရွိလာ၍ တိုးတက္မႈရရွိခဲ့သည္။ SAMSUNG ဆိုလွ်င္ IIFA Awards ကို ႀကိဳက္ရာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕က ေစ်းကြက္နည္းမည္ဟု ယူဆရသည့္ႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ေစသည္။ Zee Awards လည္း ထို႔အတူပင္ ေဆာင္ရြက္က်င္းပၾကသည္။ DUBIA ဒူဘိုင္းေလေၾကာင္း ႏွင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္လည္း က်င္းပသည္။ သူတုိ႔ဂုဏ္ယူႏိုင္သည္ေပါ့။

ျမန္မာ့အကယ္ဒမီကိုလည္း ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ အၿပိဳင္အဆိုင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မ်ားဖို႔အရင္လုပ္ရ မည္။ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ႀကီးေတြမွာ လုပ္သင့္သည္။ ဒီတစ္ပြဲ ပံုစံတစ္မ်ိဳးတည္းက ထူးျခားမႈမရွိလွ။ မၾကာမီ ရက္ပိုင္းမွာပင္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ အကယ္ ဒမီပြဲႀကီးကို ျပည္သူ႔ရင္ျပင္မွာ က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ ခန္႔မွန္းေတြထြက္ေနပါၿပီ။ တြက္ေန ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕လည္းသိေနၾကၿပီတဲ့။ ဟုတ္မွလုပ္ပါ။ အေယာက္၁ဝဝရဲ႕ အေျဖက မတ္လ၁၈ရက္ေန႔ည ပရိသတ္နဲ႔ထပ္တူ ရင္ခုန္ရေတာ့မွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ဆန္ခါတင္ ဇာတ္ ကား၁ဝကားကို ခန္႔မွန္းခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ အကယ္ဒမီသည္ အိပ္မက္မဟုတ္ပါ။ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈျဖင့္ ရယူျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္အနီးစပ္ဆံုး ဆုရွင္မ်ားကို ခန္႔မွန္းထားပါၿပီ။ ေျပာခ်လိုက္ရင္ ရင္ခုန္စရာမရွိေတာ့ မွာစိုးလုိ႔ပါ။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ ထူးကို ထူးျခားပါမည္။ မထင္မွတ္စရာေတြက အႏိုင္ယူသြားလိမ့္မည္။ ကြၽန္ ေတာ္အကယ္ဒမီ Hint ေပးပါမည္။

၁။ ႐ႈခင္းအလွဧျမျမ
၂။ တေယာေဟာင္းကပိုခြၽဲသည္
၃။ ဖူးပြင့္ငံုေဝေရႊေရႊႏွင္းဆီ
၄။ စိန္ခဲျမခဲ အႀကီးအကဲ
၅။ ဂီတာတစ္လက္ သြက္ထက္ျမက္
၆။ ႐ႈပ္ေထြးေပြက အစဆြဲမရ
၇။ ဆိုင္းသံဗံုသံ ၾကားရျပန္
၈။ အဖမ္းအတုတ္ေတာ္တာ D ပါဗ်ာ
၉။ ဝိုင္းေတာ္သားက ဇာတ္ဆရာ။

ဒါ႐ိုက္တာေမာင္ေဗဒါ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*