လိုင္စင္ထုတ္ေပးမည့္ စနစ္ေျပာင္းလဲ လိုက္သည့္အေပၚ သူနာျပဳ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ

လိုင္စင္ထုတ္ေပးမည့္ စနစ္ေျပာင္းလဲ လိုက္သည့္အေပၚ သူနာျပဳ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ
March 6, 2017 Asian Fame

Nurse


ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ၃ ႏွစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၿပီးမွသာ သူနာျပဳ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမည့္ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ အေပၚ သူနာျပဳ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ယခင္က သူနာျပဳ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္းမ်ား အေနျဖင့္ အစိုးရ ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ၆ လသာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၿပီးပါက သူနာျပဳ လိုင္စင္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း မၾကာေသးမီက ထပ္မံထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ က်န္းမာ ေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန ကုသေရး ဦးစီးဌာန ၏ အေၾကာင္းၾကားစာ တြင္  အစိုးရျပည္သူ႔ေဆး႐ံု မ်ား၌ ၃ ႏွစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၿပီးမွသာ သူနာျပဳလိုင္စင္ ထုတ္ေပးေတာ့ မည္ဟု ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ အေပၚ သူနာ ျပဳ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ေန ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔ က တရားဝင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ  ျမန္မာ ႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားေကာင္စီ ဥပေဒတြင္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ ၃ ႏွစ္ ေျပာင္း လဲလုိက္ျခင္း အခ်က္ မပါဝင္ခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၁ရက္ ေန႔က က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွ ကုသေရး ဦးစီးဌာနမ်ားအားလံုး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြား ေကာင္စီ အသင္းသို႔ ေပးပို႕ေသာ စာအမွတ္ ကုသေရး/ ပုဂၢလိက/ ၂ဝ၁၇ (ဝ၈၁)တြင္ သူနာျပဳ ေက်ာင္းဆင္းမ်ားကို ျပည္သူ႕ေဆး႐ံု မ်ား၌ ၃ ႏွစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ၿပီးမွသာ သူနာျပဳ လိုင္စင္ထုတ္ ေပးေတာ့မည္ဟု ထည့္သြင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္မတို႔ လံုးဝ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈေတြ ဆက္တိုက္ လုပ္ေနတယ္။ မၾကာခင္လည္း သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲ လုပ္သြားမယ္။ အရင္ ၆လကေန ခုသံုးႏွစ္ေျပာင္း သြားတာက သူနာျပဳ ေက်ာင္းသား / သူေတြအတြက္ အရမ္းထိခိုက္ပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ သူနာျပဳ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား မ်ားသမဂၢမွ မေအမီမီ ဂ်ဳးကဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ကုသေရး ဦးစီးဌာန၏ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံု မ်ားအေနျဖင့္  က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနရွိ သူနာျပဳတကၠ သိုလ္မ်ား၊ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းဆင္းသူနာျပဳ သားဖြားမ်ားအား ခန္႔အပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အျဖစ္ အနည္းဆံုး ၃ ႏွစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၿပီးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ဌာန၏ တရားဝင္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ရရွိ ၿပီးျခင္း ၊ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားလိုင္စင္ သက္တမ္းရွိသူျဖစ္ျခင္း အစရွိ သည့္ အခ်က္ မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို သာ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပးရန္ႏွင့္ ယင္း အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိသူမ်ားအား ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးျခင္း မျပဳရန္၊ ယင္းကို လည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမည္ဟု ထည့္သြင္းေရး သားအေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ သူနာျပဳ တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလး သူနာျပဳ တကၠသိုလ္ ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈ အေန ျဖင့္ စာသင္ခ်ိန္တြင္း ဖဲႀကိဳးတပ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈကို ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရး ဝန္ၾကီး ဌာန သူနာျပဳ ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္မာ ၾကည္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ…

“၃ ႏွစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၿပီးမွ ဆိုတာကို ကြၽန္မတို႔ အမိန္႔ ေၾကညာစာေတြ အားလံုးကို သတင္းစာေတြထဲ ကေန ထုတ္ျပန္ ထားပါ တယ္”ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

သူနာျပဳ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးျဖစ္သူ မသိဂႌဦးကလည္း ယခုကဲ့သုိ႔ ၃ ႏွစ္ထိ တိုးျမႇင့္လုိက္ျခင္း၊ အသစ္ျပဌာန္း လိုက္ေသာ ျမန္မာ   ႏိုင္ငံ သူနာျပဳႏွွင့္ သားဖြားေကာင္စီ ဥပေဒတြင္ လိုင္စင္သိမ္း ေထာင္ခ်မည့္ ကိစၥမ်ားပါ ထည့္သြင္းထား ျခင္းသည္  လြန္စြာ မွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

ယင္းအေပၚ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားေကာင္စီသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဖုန္းျပန္လည္ေျဖဆိုမည့္ သူမရွိခဲ့ေပ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔ကလည္း ရန္ကုန္ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢမွ ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*