သဘာဝေဘး ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူကယ္ျပန္ ဝန္ႀကီးဌာန ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္မည္

သဘာဝေဘး ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူကယ္ျပန္ ဝန္ႀကီးဌာန ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္မည္
January 20, 2017 Asian Fame

ယခုႏွစ္ အတြင္း သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ မ်ား ႀကံဳေတြ႕ရလွ်င္ သတင္း အခ်က္အလက္ ဖလွယ္၍ ပူးေပါင္း ေျဖရွင္းရန္  ရန္ကုန္ တိုင္း ေဒသႀကီး လူကယ္ျပန္ႏွင့္  CSO အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခု ျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ႏွစ္ မ်ားက ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရမႈတြင္ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ား ေသခ်ာ စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိသျဖင့္ အကူအညီ လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈ ကိုက္ ညီေအာင္ေပးႏုိင္ ျခင္း မရွိခဲ့ သည့္ အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ရန္ စီစဥ္ရျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ကယ္ ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထား ေရး ဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး၊ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးဝင္းေရႊက ေျပာသည္။ ထုိသို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္  CSO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ား မွ်ေဝ ကာ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ရန္ “ႏိုင္ငံ အက်ိဳးျပဳ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆံုရပ္(ရန္ကုန္)” ဟု အမည္ေပးထားေသာ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ ႏွာတစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီစာမ်က္ႏွာကေန သတင္း အခ်က္ အလက္ေတြ၊ ၿပီးေတာ့ ဘယ္အဖြဲ႕က ဘာလုပ္ေနတယ္၊ ဘယ္ ေနရာမွာေတာ့ ဘာ အကူအညီေတြ လိုတယ္ ဆိုတာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ သိရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုမို ေပါင္းစည္းႏုိင္ဖို႔၊ အခ်ိတ္အဆက္ မိမိနဲ႔ ေထာက္ ပံ့ႏုိင္ဖို႔ ျဖစ္ပါ တယ္”ဟု ဦးဝင္းေရႊက ဆိုသည္။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ႐ံုးခန္းမတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ  CSO အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ တစ္ခုကိုျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖြင့္လွစ္ လိုက္သည့္ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာ ကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လူကယ္ျပန္မွ ကိုင္တြယ္မည္ ျဖစ္ၿပီး Viber Group တစ္ခုကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ အသံုးျပဳ သြား မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ Group  တြင္ CSO အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးႏႈန္း ထည့္သြင္း၍ ခ်ိတ္ ဆက္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္း လူကယ္ ျပန္မွ တာဝန္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ CSO အဖြဲ႕အစည္း မ်ားၾကား ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ ရြက္သြား ႏုိင္ရန္ သံုးလတစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ CSO အဖြဲ႕အစည္း ေပါင္း ၄ဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*