အဓိက ဇာတ္ေဆာင္ ၊ ဇာတ္ပို႔ႏွင့္ ထူးခြၽန္ဆု

အဓိက ဇာတ္ေဆာင္ ၊ ဇာတ္ပို႔ႏွင့္ ထူးခြၽန္ဆု
January 3, 2017 Asian Fame
အဓိက ဇာတ္ေဆာင္ ၊ ဇာတ္ပို႔ႏွင့္ ထူးခြၽန္ဆု

academy႐ုပ္ရွင္ ထူးခြၽန္ဆုေပးပြဲ ၿပီးလွ်င္ ႏွစ္စဥ္ ျငင္းခုံ ပြက္ေလာ႐ိုက္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ား စြာရွိသည္။ ထိုအထဲမွ အဓိကဇာတ္ ေဆာင္ႏွင့္ ဇာတ္ပို႔ ဆုမွာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပသည္။ အျငင္းပြားခ်က္မ်ား သည္ တစ္ခါတစ္ရံ အကဲျဖတ္ အဖြဲ႕၏ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲမႈ မ်ားစြာ ရွိေနေပ သည္။ အျမင္ခ်င္း မတူၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဇာတ္ပို႔ အေျခခံအလႊာမွ တင္ျပခ်က္ တစ္ခုရွိေနေပသည္။ ဇာတ္ပို႔ဆု ရရွိသူ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ံုး ဇာတ္ပို႔ အေျခခံ အလႊာ မွ ျဖစ္သင့္သည္ဟု တင္ျပသည္။ ဇာတ္ပို႔ဆုကို ဇာတ္ပို႔/ဇာတ္ရံ အေျခခံ အလႊာမွ ရရွိေသာ ေစတနာ ကို နားလည္မိသည္။

အေျခခံအလႊာကို ျပန္လည္ သံုးသပ္သည့္ အခါတြင္ ေျပာရခက္ ေသာျပႆနာေတြ မ်ားစြာ ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္က နာမည္ေက်ာ္ မင္းသား မ်ားသည္ အခုအခ်ိန္တြင္ ဇာတ္ပို႔ ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။ ႐ုပ္ရွင္ေလာကဝင္စဥ္ ငယ္ရြယ္စဥ္ က အဓိက ဇာတ္ေဆာင္မင္းသား မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း အသက္အရြယ္ အေျခအေန အရ ေျပာင္းလဲၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ဦးထြန္းထြန္းဝင္း၊ ဦးဇင္ဝိုင္း၊ ဦးရန္ေအာင္၊ ဦးရဲေအာင္၊ ဦးေဇာ္ဦး တို႔သည္ တစ္ခ်ိန္က ေခါင္း ေဆာင္ မင္းသား မ်ားျဖစ္သည္။ အဓိက ဇာတ္ေဆာင္ ေနရာက ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေၾကာင့္ အဓိက ဇာတ္ေဆာင္ အေျခခံ အလႊာ တြင္ ဝင္ထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယေန႔အထိလည္း အဓိကဇာတ္ ေဆာင္ အလႊာမွ အႏုပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အသက္အရြယ္ အရ အေျခအေနအရ ဇာတ္ပို႔ေနရာမွ ပါဝင္ၾကသည္။ အကယ္၍ ဇာတ္ပို႔ ထူးခြၽန္ ဆု ရရွိျခင္းသည္ ဇာတ္ပို႔ အေျခခံအလႊာမွ ျဖစ္ရမည္ ဟူ၍ ေျပာမရေပ။ အမ်ိဳးသားမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ အမ်ိဳးသမီး ဇာတ္ပို႔ မ်ားသည္ လည္း ေခါင္းေဆာင္ မင္းသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါ သည္။ ဥပမာ ေဒၚေမသန္းႏု၊ ေဒၚေမ သၪၨာဦး၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခိုင္၊ ေဒၚေဆြ ဇင္ထိုက္ တို႔သည္ တစ္ခ်ိန္က နာမည္ ေက်ာ္ ေခါင္းေဆာင္ မင္းသမီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ အေျခ အေနအရ က်ရာဇာတ္႐ုပ္မွ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

႐ုပ္ရွင္ဗီဒီယို ေလာကသား အႏုပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ မ်ား တြင္ တခ်ိဳ႕ဘာသာရပ္(၂)ခု (၃)ခု လုပ္ကိုင္ၾက သူေတြရွိသည္။ ဘယ္ အလႊာ မွာေနရမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိေပ။ မိမိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အေျခ ခံအလႊာတြင္ ေနပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ဇာတ္လမ္း/ ဇာတ္ၫႊန္း အေျခခံအလႊာမွ သူငယ္ခ်င္းေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ား ဒါ႐ိုက္တာမ်ား ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တခ်ိဳ႕သူ မ်ားသည္ ဒါ႐ိုက္တာ အေျခခံ အလႊာသို႔ မေျပာင္းဘဲ ဇာတ္လမ္း/ ဇာတ္ၫႊန္း အေျခခံ အလႊာတြင္သာ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနၾက ပံုရသည္။ ဥပမာ ဒါ႐ိုက္တာ ရဲဝန္ထမ္းေဟာင္း တစ္ဦး ဒါ႐ိုက္တာ ေမာင္နီလြင္(သျပဳ)၊ ဒါ႐ိုက္တာ ေအာင္မင္းသိမ္း တို႔ ျဖစ္သည္။ အေျခခံအလႊာ ခြဲျခားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

႐ုပ္ရွင္ အကဲျဖတ္အဖြဲ႕မွ ထူးခြၽန္ ဆုမ်ားကို စိစစ္အကဲျဖတ္ရာတြင္ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲလာသည္။ ဟိုယခင္က ဇာတ္ပို႔ ထူးခြၽန္ဆု (အမ်ိဳး သား/ အမ်ိဳးသမီး) အဓိကဇာတ္ ေဆာင္ ထူးခြၽန္ဆု (အမ်ိဳးသား/ အမ်ိဳးသမီး) မ်ားကို အကဲျဖတ္အဖြဲ႕ ကသာ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ပြဲၿပီးသည္ႏွင့္ အျငင္းပြား စရာေတြက ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ၾကသည္။ ၾကာလာေသာအခါ သက္ဆိုင္ရာက ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာ လက္ မွတ္ထိုး၍ ပါဝင္ေသာ အႏုပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ စာရင္းကို တင္ခိုင္း သည္။ တင္ျပထားေသာ စာရင္း အတိုင္း အကဲျဖတ္ အဖြဲ႕မွ ဆံုးျဖတ္ ၾကသည္မွာ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ လုပ္ငန္း က်င္းပခ်ိန္ မွစ၍ျဖစ္သည္။ ယခုဆို လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္း အ႐ံုးက ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂ဝ၁၄/၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ တစ္ႀကိမ္အထိ ျဖစ္ပါသည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ စာရြက္ စာတန္းမ်ား ထုတ္၍ တင္ျပ ေသာ္လည္း လက္မွတ္ထိုး တင္ထား ေသာ စာရြက္ပင္လွ်င္ အတုလိုလုိ ဘာလိုလို ေျပာသူက ေျပာသည္။ သူက အဓိက ဇာတ္ေဆာင္ ျဖစ္သည္။ ဇာတ္ပု႔ိျဖစ္သည္ဟု အသံညံလာ ျပန္သည္။

၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ စိစစ္ အကဲျဖတ္ေရး အဖြဲ႕မူက ေျပာင္းလဲလာရသည္။ ယခင္ႏွစ္က ဘာသာရပ္ အလိုက္ ခြဲျခား၍ အကဲျဖတ္ အမွတ္ေပးၾက သည္။ အသံပညာရွင္ မ်ားက အသံ ဆုႏွင့္ ဇာတ္ကားဆု ေပးသည္။ ေတးဂီတပညာရွင္ မ်ားက ေတးဂီတ ႏွင့္ဇာတ္ကားဆု ေပးသည္။ သ႐ုပ္ ေဆာင္ ပညာရွင္မ်ားက သ႐ုပ္ေဆာင္ (၄)ဆုႏွင့္ ဇာတ္ကားဆု ေပးရသည္။ စသည္ျဖင့္ ဘာသာရပ္ အလိုက္ ခြဲျခား၍ အမွတ္ေတြေပး ၾကသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ဘာသာရပ္ အလိုက္ ခြဲျခားသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အမွတ္ေပးပံု ကြာျခားသြားသည္။ ပို၍ ပို၍ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္လာ ေအာင္ ေျပာင္းလဲ လာျခင္းျဖစ္ သည္။ ဥပမာ  အသံပညာရွင္မ်ားက အသံဆု၊ သ႐ုပ္ေဆာင္(၄)ဆုႏွင့္ ဇာတ္ကားဆု ေပးရသည္။ ဒါ႐ိုက္တာ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ဇာတ္ၫႊန္း၊ ႐ုပ္ရွင္ ဓာတ္ပံု၊ ႐ုပ္ရွင္အသံ၊ ႐ုပ္ရွင္တည္း ျဖတ္၊ ဇာတ္ဝင္ ေတးဂီတ ဟူ၍ ပညာ ရွင္မ်ား၊ အစုအဖြဲ႕ မ်ားကို ခြဲျခားထား သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ စာေပပညာရွင္ မ်ားအဖြဲ႕ဟူ၍ တစ္ဖြဲ႕တိုးလာသည္။ ယခင္ကလည္း ထားဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၄/၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ စိစစ္ေရးတြင္ ပါဝင္ ေသာ ဘာသာရပ္ အလိုက္ ခြဲျခားထား သည့္အတြက္ မပါရွိေပ။ ယခု ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ႐ုပ္ရွင္ ထူးခြၽန္ စိစစ္ေရး တြင္ စာေပပညာရွင္ မ်ားပါလာသည္။ သူတို႔က သ႐ုပ္ေဆာင္(၄)ဆု၊ ဇာတ္ကားဆုႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာဆုမ်ား ေပးရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ ထူးျခားသည္ က ပါဝင္ေသာ အႏုပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ စာရင္းကို ယခင္ႏွစ္ မ်ားကအတိုင္း ဒါ႐ိုက္တာ ႏွင့္ ထုတ္ လုပ္သူ လက္မွတ္ထိုးၿပီး တင္ခိုင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ အကဲျဖတ္ အဖြဲ႕၏ ၾကည့္ျမင္ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိႏိုင္ေကာင္းသည္။ အကဲျဖတ္ အဖြဲ႔က အဓိကဇာတ္ ေဆာင္၊ ဇာတ္ပို႔ ခြဲျခား သတ္မွတ္ ခ်က္သည္သာ အတည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားဆံုးျဖတ္ ၿပီးျဖစ္ သည္။ ပရိသတ္ အႀကိဳက္ႏွင့္ ထပ္တူက်/ မက် မသိႏိုင္ေပ။ ပရိသတ္က ကိုယ္ခ်စ္ေသာ အႏု ပညာရွင္ကို ရေစခ်င္သည္မွာ အမွန္ ပင္ျဖစ္သည္။ ထူးခြၽန္ဆု ေပးပြဲၿပီး လွ်င္ ထြက္လာမည့္ အသံမ်ားကိုသာ နားစြင့္ၾက ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေအးၾကဴေလး

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*