မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္ ဓမၼအျမင္

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္ ဓမၼအျမင္
January 3, 2017 Asian Fame
မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္ ဓမၼအျမင္

mahar

ကြၽန္

သည္ တစ္သက္…ရမၼက္ရဲ႕ေက်းကြၽန္
သူၫႊန္ရာ လိုက္စား မိုက္မွားရ နယ္အလြန္
တိုက္အားက မိုးမႊန္ ေျခကြၽံရာလက္ၿမဲ
အလွဘဝ မ်က္ဆံ အဖ်က္ခံ ထိုးအပ္ဖို႔ပဲ။

ေ မ ာ င္ ေ သြ း ခြၽန္ ေ ပ း ပို႔ ပူ ေ ဇ ာ္ သည္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*