ေလာဘသိမ္းမွ ေသာကၿငိမ္းမယ္

ေလာဘသိမ္းမွ ေသာကၿငိမ္းမယ္
December 30, 2016 Asian Fame

ဆဝိရာဂလို႔ေခၚတဲ့ အေရျပားေပၚမွာ တပ္မက္တဲ့စိတ္၊ အဆင္းသဏၭာန္ ေပၚမွာ တပ္မက္တဲ့စိတ္၊ ဥစၥာစည္းစိမ္ေပၚမွာ တပ္မက္တဲ့စိတ္၊ ရာထူး အာဏာအေပၚမွာ တပ္မက္တဲ့စိတ္ေတြဟာ ေလာဘစိတ္ေတြက အေျခခံတာ ခ်ည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဖြဲ႕နဲ႔တစ္ဖြဲ႕၊ တစ္စုနဲ႔ တစ္စု၊ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔တစ္ႏိုင္ငံ စစ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကလည္း ေလာဘစိတ္ကိုအေျခခံၿပီး အမုန္းတရားစိတ္ေတြ က စစ္ပြဲေတြကို ျဖစ္တည္ေစခဲ့တာပါ။ ဒါေတြဟာ အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္ေတာ့ ေလာဘစိတ္ေတြ ေၾကာင့္ပါပဲ။

မိမိဟာ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ေလာဘစိတ္ေတြကို ဘယ္ေလာက္ထိ တိုးပြား ေအာင္လုပ္ေနသလဲ။ တစ္ပါးသူေတြကိုလည္း ဒီလိုေလာ ဘစိတ္ေတြကို ဘယ္ေလာက္တိုးပြားလာေအာင္ လုပ္ေပးေနသလဲဆိုတာကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ ၾကပါ။ ေလာဘေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့
အမုန္းေတြ၊ ရန္လိုမႈေတြ၊ အႏိုင္ရလိုမႈ ေတြဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လည္း ေသာကျဖစ္ေစတယ္။ တစ္ပါးသူလူအမ်ားကို လည္း ေသာ ကျဖစ္ေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိကိုယ္မိမိ လူလို႔သတ္မွတ္လိုက္ၿပီ ဆိုရင္ တစ္ပါးသူ လူအမ်ားအက်ိဳးယုတ္ေစမယ့္ ေလာဘေတြကို သိမ္းၾက ပါ။ ဒါမွသာ ေသာကေတြၿငိမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပသီ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*