အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မၾကာမီ ျပဳလုပ္ေတာ့မည္

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မၾကာမီ ျပဳလုပ္ေတာ့မည္
December 26, 2016 Asian Fame

လာမည့္၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ အပါအဝင္တိုင္း ႏွင့္ျပည္နယ္ စုစုေပါင္း၃ခုတြင္ အၿပီးျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို NCA အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေဒသအသီးသီးတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး လက္ရွိအတည္ျပဳခ်က္အရ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ၿပီးေျမာက္ထားၿပီ ျဖစ္သည့္ ကရင္ ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ စသည့္ေနရာ သံုးခုကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း အၿပီးျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္မွသိရသည္။ “အားလံုးျပင္ဆင္ၿပီးတဲ့ ကရင္ျပည္နယ္မွာ လူမ်ိဳးအလုိက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ၊ တနသၤာရီတိုင္း မွာ အေၾကာင္းအရာ အလိုက္အမ်ိဳး သားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ CSO ဖိုရမ္ေတြကို ဇန္နဝါရီလထဲ အၿပီးျပဳ လုပ္သြားမွာပါ” ဟု ဦးလွေမာင္ေရႊက ဆိုသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းက်င္းပမည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္ သက္၍လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္း အေဝးပြဲတစ္ရပ္ကို NRPC ႐ံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အႀကံ ေပးမ်ား၊ နည္းပညာအေထာက္အကူ ျပဳမ်ား၊ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီတြင္ပါဝင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ KNU ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ျပဳလုပ္ေတာ့မည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိလာေသာအခ်က္မ်ားကို ထပ္မံျပဳလုပ္မည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လံုသို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ NCA စာခ်ဳပ္ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ KNU , KNLA- PC , RCSS ,SSA, DKBA , ABSDF , CNF , PNLO, ALP စသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ္လည္း လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ေနရာမ်ားအားလံုး၌ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ ရြက္ေနၾကသူ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဇန္နဝါရီလအတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ က်န္ေနရာမ်ားတြင္ က်င္းပႏုိင္ေရး ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုသာ ျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*