ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္သူမ်ား၏ ပုဂၢလိက လံုၿခံဳေရးပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး အဆုိ မဲရႈံး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္သူမ်ား၏ ပုဂၢလိက လံုၿခံဳေရးပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး အဆုိ မဲရႈံး
December 20, 2016 Asian Fame

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းျပည္သူမ်ား၏ ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္၍ စနစ္က်ေသာ အေျခအေနသို ့ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အဆိုကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္မဲခြဲရာ ကန္႔ကြက္သူမ်ားသျဖင့္ အဆို႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ ့နယ္၊မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦး တင္ဝင္းမွ တင္သြင္းခဲ့ေသာ “ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ပုဂၢလိက လံုၿခံဳ ေရးအား ပိုမိုေကာင္းမြန္၍ စနစ္က်ေသာအေျခအေနသို႔ေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္” အဆိုကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယ အႀကိမ္ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္း အေဝး (၂၁) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ (၂)ဦးက မွတ္တမ္းအျဖစ္သာထားရိွသင့္ ေၾကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ (၃) ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကန္႔ကြက္သူရွိေန၍ တုိင္း လႊတ္ေတာ္တြင္မဲခြဲရာကန္႔ကြက္သူ ၄၆ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ေထာက္ခံသူ ၄၂ ဦးသာရွိခဲ႔၍ အဆို႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

” ကြၽန္ေတာ္တင္တဲ့အဆိုက လက္ရွိရွိၿပီးသား ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရး ကုမၸဏီေတြကို ပိုမိုစနစ္က်ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနေတြကိုတုိက္တြန္းတာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ လံုၿခံဳေရးကုမၸဏီ ေတြကရွိတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မွတ္ပံုတင္တာလည္းမရွိဘူး အလားတူသင္တန္းေပးတာေတြလည္း မရွိျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ပိုၿပီးစနစ္ က်ေအာင္လို႔။ ဒါေပမဲ့ကြၽန္ေတာ္တို႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက နားလည္မႈလြဲတယ္လို ့ကြၽန္ေတာ္ျမင္တယ္။ ဒါကိုျပည္ေထာင္စု အဆင့္ မွလုပ္ရမွာ ဒီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ လုပ္ရမယ့္ဟာ မလုပ္ဘူး လို႔ျမင္ၾကတယ္” ဟုအဆိုတင္သြင္းခဲ့ေသာ ကိုကိုးကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးတင္ဝင္းက ေျပာသည္။

ပုဂၢလိက လံုၿခံဳေရးအဖြဲ ့မ်ားကို အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္စုစည္းျပီး အင္အားစုအျဖစ္တည္ေထာင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ ့၏အရံအင္အား အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊လံုၿခံဳေရး ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အသင္းအဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းအရေဆာင္ရြက္ရ မည္မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းသာမဟုတ္ဘဲ တစ္ႏုိင္ငံလံုးလႊမ္းၿခံဳ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥျဖစ္၍ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားသင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ကိုက ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။ ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ၂၃ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး လက္ရွိျပန္႔က်ဲ လ်က္ရွိေနေသာ လံုၿခံဳေရးကုမၸဏီမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ႏုုိင္ေရးပထမဆံုး လုပ္ေနေၾကာင္း၊ ၿပီးပါကသင္တန္းေပးႏုိင္ရန္သင္႐ုိးဇယားဆြဲသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥရပ္ကိုစီမံခ်က္ေရးဆြဲေနၿပီး ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ေအာင္ထြန္းကလႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*