သာသနာရဲ႔ေႏွာင္းဝန္ထမ္း

သာသနာရဲ႔ေႏွာင္းဝန္ထမ္း
December 19, 2016 Asian Fame

mahar

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏  ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္ ဓမၼအျမင္

ေ မ  ာ င္ ေ သြ း ခြၽန္  ေ ပ း ပို႔  ပူ ေ ဇ ာ္ သည္

သာသနာ ေနာက္ဖ်ား ေပါက္ဖြားရသူငါ
တဏွာ အလ်ဥ္ တြင္တြင္စီး ခရီးကသံသရာ
မနီးလွ တစ္လံတစ္ထြာ သာသနာရဲ႕အဆန္လမ္း
ဟန္မပါ အသံသာလႊမ္းတယ္
ေမ်ာပါရ ေအာက္ဘက္ႏႈတ္ခမ္း။    ။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*