ဆင္ဆာအဖြဲ႕ကို မရွိေစခ်င္လို႔ ဖ်က္မယ္ဆိုရင္ ဆင္ဆာအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ထားတဲ့ဥပေဒကို အရင္ျပင္ရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္ ႐ုပ္ရွင္ဥကၠ႒ ဦးလူမင္း

ဆင္ဆာအဖြဲ႕ကို မရွိေစခ်င္လို႔ ဖ်က္မယ္ဆိုရင္ ဆင္ဆာအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ထားတဲ့ဥပေဒကို အရင္ျပင္ရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္ ႐ုပ္ရွင္ဥကၠ႒ ဦးလူမင္း
December 19, 2016 Asian Fame
ဆင္ဆာအဖြဲ႕ကို မရွိေစခ်င္လို႔ ဖ်က္မယ္ဆိုရင္ ဆင္ဆာအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ထားတဲ့ဥပေဒကို အရင္ျပင္ရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္ ႐ုပ္ရွင္ဥကၠ႒ ဦးလူမင္း

lu-min-2-copy

႐ုပ္ရွင္ဥကၠ႒ဦးလူမင္းကေတာ့ ဒီဇင္ဘာလ ၁ဝရက္ေန႔က ျပန္ၾကား ေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္နဲ႔ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ျမႇင့္တင္ေရး ဦးစီးဌာန မွာ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔ က ထုတ္လုပ္ သူ၊ ဒါ႐ိုက္တာစတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီးေဆြးေႏြးဖို႔ထြက္ေပၚလာတဲ့ ဆင္ဆာအေရး ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္(၅)ခ်က္ကိုတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတင္ျပမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ႀကီးဆီက ျပန္ လည္ေ ဆြးေႏြးလာတဲ့ အခ်က္ေတြကိုေတာ့ အခုလိုပဲ ေျပာျပေပးခဲ့ပါတယ္။

“ဒီဇင္ဘာလ ၁ဝရက္ေန႔က ဝန္ႀကီးနဲ႔ ေတြ႕ခဲ့တယ္။ ဝန္ႀကီးနဲ႔ ေတြ႕ရင္ ခ်က္ခ်င္းတင္ျပႏိုင္ေအာင္လို႔ ဒီဇင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ လုပ္သူ၊ ဒါ႐ိုက္တာေတြ ခ်က္ခ်င္းေခၚၿပီး ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ေဆြး ေႏြးၾကေတာ့ ေတာင္းဆိုတာ (၅)ခ်က္ရွိပါတယ္။ ဆင္ဆာအဖြဲ႔ မရွိေ ရး၊ ျဖတ္ေတာက္ ရန္မဟုတ္ဘဲ ေထာက္ညႊန္ခ်က္သာေပးဖို႔၊ rating system ကိုသြားဖို႔၊ ေထာက္ညႊန္လည္း ေထာက္ညႊန္တဲ့ သူက ဘယ္သူလဲဆိုတာ အတိအလင္း ေဖာ္ထုတ္ျပဖို႔၊ ျဖတ္ေတာက္ရင္လည္း ျဖတ္ေတာက္တဲ့ ကိစၥေတြကိုrating system လုပ္ခြင့္ရွိဖို႔၊ ဝန္ႀကီးကေတာ့ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ဒီမိုကေရစီရက္ သတၱပတ္ (ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးျပဳကား) ႐ုပ္ရွင္ကားေတြ ႐ိုက္ကူးဖို႔ ၫိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးတာပါ။ အဲဒီအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရင္းနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္က ထုတ္လုပ္သူေတြ၊ ဒါ႐ိုက္တာ ေတြေတာင္းဆိုတဲ့ အခ်က္ (၅)ခ်က္ကိုအဲဒီအတိုင္းပဲ ဝန္ႀကီး ကို တင္ျပပါတယ္။ တင္ျပတဲ့အခါက်ေတာ့ ေတာင္းဆိုတဲ့ အခ်က္(၅)ခ်က္ ရဲ႕အေျဖကို ျပန္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆင္ဆာအဖြဲ႕ မရွိသင့္ ဆိုတဲ့စကားရပ္မွာ ဆင္ဆာအဖြဲ႕က လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒ အရ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဆင္ဆာအဖြဲ႕ကို မရွိေစခ်င္ လို႔ ဖ်က္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီဆင္ဆာအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ထားတဲ့ ဥပေဒ အရင္ျပင္ ရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ မရွိသင့္ဘူး၊ ရွိသင့္တယ္ ဝန္ႀကီးက မျငင္း ပါဘူး။  rating system နဲ႔သြားဖို႔ဆိုရင္လည္း အခုက တည္းကစၿပီး ႀကိဳတင္ေလ့လာျပင္ဆင္ထားၾကဖို႔ rating  ဆိုတာက အသက္ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ ၾကည့္ခြင့္မရွိ၊ ၾကည့္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ပဲ လူေတြကအၾကမ္းဖ်င္းသိထားတယ္။  rating system ကတစ္ခုမွာက အခ်က္အလက္ေပါင္းအမ်ားႀကီးရွိပါ တယ္။rating  ဆိုတာ ဆင္ဆာအဖြဲ႕မရွိေတာ့ဘူး ဆိုေပမယ့္ ေခါင္းစဥ္ေျပာင္း လိုက္တာပါ။ rating  စနစ္ကိုသြားဖို႔ ႀကိဳးစားၾက မယ္။ ေထာက္ညႊန္ တဲ့သူေတြကို ဘယ္သူဘယ္ဝါ ေထာက္ညႊန္ လဲဆိုတာ အမည္နာမထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ဖို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ေနရာ မွာေတာ့ ဆင္ဆာအဖြဲ႔ သည္လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ခ်က္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္ဆို တဲ့စကားရပ္ပါပါတယ္။

ဒါကလည္း ဥပေဒမွာ ပါဝင္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဘယ္သူ ဘယ္ဝါက တစ္ဦးခ်င္းေထာက္တာ၊ ဦးနီကေတာ့ ေထာက္တာ၊ ဦးျဖဴကေ ထာက္တယ္ဆိုတာကို သူတို႔က ေၾကညာခြင့္ မရွိပါဘူးလို႔ ဆင္ဆာ အဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္က ရွင္းျပပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့အခ်က္မွာ ေထာက္တဲ့ ညႊန္းတဲ့အခ်က္ ေတြကို ျပန္လညcomplain  လုပ္ခြင့္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ လက္ရွိတည္ ဆဲဥပေဒမွာ ကိုက ပါၿပီးသားပါ။ ေထာက္ညႊန္းတဲ့ အခ်က္ေတြကို မေက်နပ္ လို႔ရွိရင္ ဆင္ဆာအဖြဲ႕ေတြကို အယူခံဝင္ခြင့္ဆိုတာ နည္း ဥပေဒမွာလည္း ပါၿပီးသားလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါကလည္း ျပန္ၿပီးေတာ့ complain တက္ခြင့္ရွင္းျပခြင့္ ျပန္ရမယ္လို႔ ေျပာပါ တယ္။ အားလံုးကို ၿခံဳၿပီးေျပာရ ရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အေရးျဖစ္ ေအာင္ ေတာင္းဆိုလိုက္တာက အခုျဖတ္ေတာက္ဖို႔ စာရင္းက်ၿပီး သားကားေတြကိုလည္း ျပန္လည္ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ေရွ႕ ေလွ်ာက္ကိုလည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုးတတ္ႏိုင္သမွ် ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြ၊ လြတ္လပ္မႈေတြေပးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုက္တြန္း ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုဝန္ႀကီးအႀကံေပးတာကေတာ့ ဆင္ဆာအဖြဲ႕က ေထာက္ညႊန္ ျဖတ္ေတာက္တယ္။ ျဖတ္တဲ့ သူကလည္းမျဖတ္ခ်င္ ဘူး။ ၾကားအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕လိုမ်ိဳး၊ အႀကံÓဏ္ေပးႏိုင္မယ့္ ေနာက္ တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕ရင္ေကာင္းမလားလို႔ ဝန္ႀကီးက အႀကံ ဥာဏ္ေပးတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

တြယ္တာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*