စားဝတ္ေနေရး ခက္ခဲေနေသာ ႐ုပ္ရွင္ အလႊာေပါင္းစုံက ပညာရွင္မ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ဗီဒီယုိ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား အသင္းကုိ ဖြဲ႕စည္းမည္

စားဝတ္ေနေရး ခက္ခဲေနေသာ ႐ုပ္ရွင္ အလႊာေပါင္းစုံက ပညာရွင္မ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ဗီဒီယုိ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား အသင္းကုိ ဖြဲ႕စည္းမည္
December 13, 2016 Asian Fame

စားဝတ္ေနေရး ခက္ခဲေနေသာ ႐ုပ္ရွင္အလႊာေပါင္းစုံ မွ ပညာရွင္မ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယိုထုတ္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းကုိဖြဲ႕စည္းရန္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္လ်က္ရွိေနသည္ဟု ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ဗီဒီယုိ ထုတ္လုပ္သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးတင္ထြန္း ဝင္း (ဒီဗီဗုိက္႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး)က ေျပာျပသည္။

“အခု ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီ။ ပထမအႀကိမ္ ပဏာမညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္တုန္းကေတာ့ ထုတ္လုပ္ေရးေတြျဖစ္တဲ့ မ်က္ျခယ္၊ မေဟာ္ဂနီ၊ ခေရျဖဴ၊ ေရႊစင္ဦး၊ လပ္ကီးဆဲဗင္း၊ ေအာင္တုိင္းေက်ာ္၊ ေၾကာင္ ကမၻာ၊ သုခမိန္၊ ဖီးနစ္၊ ေရႊစည္ေတာ္၊ သစၥာႏွင္း ဆီ၊ ေရႊ ေတာင္၊ သေကၤတ၊ DV5 စတဲ့ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ ေရးေတြပါဝင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီထုတ္လုပ္ေရးေတြ အားလုံးစု ေပါင္းၿပီး ထည့္ဝင္ထားတဲ့ ပေဒသာပင္စုစုေပါင္းက က်ပ္သိန္း ၂ဝဝေက်ာ္ရရွိထားပါတယ္။ အခုဒုတိယ အႀကိမ္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္တဲ့အခါက်ေ တာ့ ေအာင္သီရိ၊ ေရႊပင္ဆင့္၊ ဇမၺဴတလူ၊ ၾကယ္ကမၻာစတဲ့ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ဗီဒီယုိ ထုတ္လုပ္ေရးေတြလည္း ပေဒသာပင္အတြက္ လွဴဒါန္းမႈ ေတြ ရွိလာပါတယ္”ဟု ဦးတင္ထြန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယုိထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား အဖြဲ႔ကုိ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္း ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဆုိပါအဖြဲ႕ အစည္းအေနျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယုိေလာကအတြင္း အႏုပညာအလုပ္ျဖင့္ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေနၾကေသာ စက္မႈ၊ဇာတ္ပုိ႔ဇာတ္ရံ၊ ဇာတ္ညႊန္းစသည့္ ႐ုပ္ရွင္အလႊာအသီးသီးက စားဝတ္ေန ေရးခက္ခဲႀကဳံေနရေသာ အႏုပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္ မ်ားကုိ ၃လတစ္ႀကိမ္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးျခင္း၊ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ား ေပၚထြက္ လာေရး၊ ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားကို ပရိသတ္မ်ားျပန္ လည္လက္ခံၾကည့္႐ႈလာနိုင္ေအာင္ စည္း႐ုံးေဆာင္႐ြက္ ေရး၊ ေစ်းကြက္အသစ္ခ်ဲ႕ထြင္ကာ ပရိသတ္လက္ထဲသို႔ တိုက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရ န္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္ အသစ္မ်ားေပၚထြက္လာ ေအာင္စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ အညီျပည္သူမ်ားထံသို႔ တိုက္ ႐ိုက္အားေပး သည့္ စနစ္ကိုအေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ သဘာ ဝေဘး အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေသာ ေဒသတခ်ိဳ႕ကို အကူညီ အေထာက္ပ့ံေပးျခင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ဗီဒီယိုလုပ္ငန္း ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳသူမ်ား၏အခက္ခဲမ်ား ကိုကူညီေျဖရွင္းေပးျခင္းစသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ႏွင္႕ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ပထမ အႀကိမ္စုေပါင္းလွဴဒါန္းပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္ ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္လိုသူမ်ား၊ ပါဝင္လွဴဒါန္း လိုေသာ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ေစတနာရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း မ်က္ျခယ္႐ုပ္ရွင္္ႏွင္႔ ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ေရး၊   ေ႐ႊစင္ဦး႐ုပ္ရွင္ ႏွင့္ ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ေရး၊ ခေရျဖဴ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ ေရးသို႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ထက္လူ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*