မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္ ဓမၼအျမင္

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္ ဓမၼအျမင္
December 12, 2016 Asian Fame

mahar

ေ မ  ာ င္ ေ သြ း ခြၽန္  ေ ပ း ပို႔  ပူ ေ ဇ ာ္ သည္

ကိုတံငါ

အာ႐ံုကို ငါးစာထားလို႔ ကိုယ္ေကာင္ကား မွ်ားခ်ိတ္သြင္
စဲြလမ္းးရာ ႀကိဳးစထိပ္ ဆဲြခ်ိတ္လို႔ငင္
စိတ္စိုးမိုး ႐ိုးတံတြင္ ႀကိဳးဆံမွ်င္ခ်ည္ထံုး
ရမၼက္ငဲ့ အာသာ ေရနက္မွာ အစာရွာဖို႔
ကိုယ္ေပ်ာ္ရာ သူႀကိဳက္သြင္းလို႔ရယ္ သင္း…လက္ရဆံုး

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*