ဆင့္ပြားကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ ေစ်းေရာင္းစနစ္မ်ား ျပည္ထဲေရး ဝန္ၾကီးဌာန ေစာင့္ၾကည့္အေရး ယူမည္

ဆင့္ပြားကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ ေစ်းေရာင္းစနစ္မ်ား ျပည္ထဲေရး ဝန္ၾကီးဌာန ေစာင့္ၾကည့္အေရး ယူမည္
December 12, 2016 Asian Fame

“MLM ကုမၸဏီ ၃ ခုကုိ တရား စြဲ ဆုိေထာင္ခ်ခဲ့ျပီး ကုမၸဏီပုိင္ေငြႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္သူပုိင္ အျဖစ္ သိမ္းခဲ့”

MLM ဆင့္ပြားကြန္ရက္ခ်ိတ္ ဆက္ ေစ်းေရာင္းလုပ္ငန္း စနစ္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားကုိ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိၿပီး စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရလည္း ေကာင္း၊တုိင္ၾကားလာ လွ်င္လည္း ေကာင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္သြား ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျပာဆုိ လုိက္သည္။

“အရင္က အေရးေပၚ စီမံမႈ ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူခဲ့တယ္။ အခု လည္း စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိ ပါတယ္။  MLM စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ မရွိေသာ္လည္း စုံစမ္းေပၚေပါက္ျခင္း တုိင္ၾကားျခင္း မ်ားရွိလာပါကစိစစ္ ေပၚေပါက္ခ်က္ အေပၚ မူတည္ျပီး အေရးႀကီး ကုန္စည္ ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈ ဥပေဒ၊ ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒ၊ ကုန္သြယ္ခြန္ဥပေဒ စတဲ့ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြား မွာပါ” ဟု ဒုတိယ ဝန္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္စုိးက ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက Multi-level Marketing (MLM) ဆင့္ပြားကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ ေစ်း ေရာင္းလုပ္ငန္းကို တားျမစ္ပိတ္ပင္
အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္စုိးက ထုိသုိ႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က ေရသန္႔ေဆးႏွင့္ျဖည့္စြက္အစားအစာမ်ားကို MLM စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၂ ခု၊ ျပည္ပကုမၸဏီ ၁ ခုကုိ အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၅ (ဇ) ႏွင့္အေရးယူကာ ထုိကုမၸဏီမွ လူမ်ားကိုလည္းတရားစြဲဆုိေထာင္ ခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိကုမၸဏီ ၃ ခုကုိ အမည္ပ်က္ စာရင္း (Black List)  သြင္းကာ ကုမၸဏီပုိင္ေငြႏွင့္ ပစၥည္း မ်ားကို ျပည္သူပုိင္အျဖစ္ သိမ္းခဲ့ ေၾကာင္းလည္း၄င္းကေျပာသည္။

MLM လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစု သည္ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္ေန ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ကို အေရးယူႏိုင္ရန္ MLM ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ဥပေဒတစ္ခုေပၚ ေပါက္လာေစရန္ ႀကိဳးစားသြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ အေျခ အေနအရ ဥပေဒ မစိုးမိုးေသး သျဖင့္ ယခု MLM  စနစ္ကို လုံးဝ ပိတ္ဆို႔ပ်က္စီးေစခ်င္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းကို တ႐ုတ္နိုင္ငံက လုံးဝ ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း၊ အေမ ရိကန္၊ စင္ကာပူနိုင္ငံတို႔တြင္ အထူး တားျမစ္ၾကပ္မတ္ခံ ထားရသည့္ လုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒ တခ်ိဳ႕အရ တရားဝင္ ျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္လာၾကၿပီး ယင္းအားနည္းခ်က္ကို အသုံးခ်၍ မသိနားမလည္သူမ်ား၏ အခ်ိန္၊ ေငြ၊ လုပ္အားခမ်ားကို ေခါင္းပုံျဖတ္ေန သည္ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက လႊတ္ေတာ္တြင္   ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

MLM စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အခြန္ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား ေတြ႕ရွိပါက ဥပေဒႏွင့္ အညီ ဒဏ္ေငြတပ္ျခင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားကိုလည္း အေလး ထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဒုတိယ ဝန္ႀကီးကေျပာဆုိထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*