၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြက္ ၿမန္မာရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု ခ်ီးၿမွင့္သည့္ မွတ္တမ္း

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြက္ ၿမန္မာရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု ခ်ီးၿမွင့္သည့္ မွတ္တမ္း
December 9, 2016 Popular
၂၀၁၃ခုႏွစ္ အတြက္ ၿမန္မာရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု ခ်ီးၿမွင့္သည္႔ စတိတ္စင္

၂၀၁၃ခုႏွစ္ အတြက္ ၿမန္မာရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု ခ်ီးၿမွင့္သည္႔ စတိတ္စင္

 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ အတြက္ ၿမန္မာရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု ေပးပြဲတြင္ ေတြ႕ၿမင္ရတဲ့ အကယ္ဒမီ ဗန္းကုိင္မ်ား

၂၀၁၃ခုႏွစ္ အတြက္ ၿမန္မာရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု ေပးပြဲတြင္ ေတြ႕ၿမင္ရတဲ့ အကယ္ဒမီ ဗန္းကုိင္မ်ား

 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ အတြက္ ၿမန္မာရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု ေပးပြဲအခမ္းအနား တင္ဆက္မႈၿမင္ကြင္းမ်ား

၂၀၁၃ခုႏွစ္ အတြက္ ၿမန္မာရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု ေပးပြဲအခမ္းအနား တင္ဆက္မႈၿမင္ကြင္းမ်ား

 

gp6a9882-copy

၂၀၁၃ခုႏွစ္ အတြက္ ၿမန္မာရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု ေပးပြဲအခမ္းအနား တင္ဆက္မႈၿမင္ကြင္းမ်ား

 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ အတြက္ ၿမန္မာရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု ေပးပြဲအခမ္းအနား တင္ဆက္မႈၿမင္ကြင္းမ်ား

၂၀၁၃ခုႏွစ္ အတြက္ ၿမန္မာရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု ေပးပြဲအခမ္းအနား တင္ဆက္မႈၿမင္ကြင္းမ်ား

 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ အတြက္ ၿမန္မာရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု ေပးပြဲအခမ္းအနား တင္ဆက္မႈၿမင္ကြင္းမ်ား

၂၀၁၃ခုႏွစ္ အတြက္ ၿမန္မာရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု ေပးပြဲအခမ္းအနား တင္ဆက္မႈၿမင္ကြင္းမ်ား

 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ အတြက္ ၿမန္မာရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲတြင္ အမွာစကားေၿပာၾကားေနေသာ ၿပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး ဦးရဲထြဋ္

၂၀၁၃ခုႏွစ္ အတြက္ ၿမန္မာရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲတြင္ အမွာစကားေၿပာၾကားေနေသာ ၿပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး ဦးရဲထြဋ္

 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ အတြက္ ၿမန္မာရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားသို႕ လာေရာက္အားေပးၾကပါေသာ ပရိသတ္မ်ား

၂၀၁၃ခုႏွစ္ အတြက္ ၿမန္မာရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားသို႕ လာေရာက္အားေပးၾကပါေသာ ပရိသတ္မ်ား

 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ အတြက္ ၿမန္မာရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားသို႕ လာေရာက္အားေပးၾကပါေသာ ပရိသတ္မ်ား

၂၀၁၃ခုႏွစ္ အတြက္ ၿမန္မာရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားသို႕ လာေရာက္အားေပးၾကပါေသာ ပရိသတ္မ်ား

 အမ်ိဳးသားဇာတ္ေဆာင္ဆု – ေျပတီဦး –   နင္ေစရင္

uu5a0593-copy

 

uu5a0495-copy

 
 အမ်ိဳးသမီးဇာတ္ေဆာင္ဆု – ၀တ္မႈန္ေရႊရည္ – နင္ေစရင္

 

uu5a0473-copy

 

uu5a0475-copy

 

 

zaw_4140-copy
 အမ်ိဳးသား ဇာတ္ပို႔ဆု – မင္းဦး –  နင္ေစရင္

uu5a0140-copy

 

zaw_4209-copy
အမ်ိဳးသမီး ဇာတ္ပို႔ဆု – ခုိင္သင္းၾကည္  –  စုန္းျပဴး

 

uu5a9956-copy

 

dsc_7581-copy
 ဒါရုိက္တာဆု – ၀ိုင္း  –  ေစတန္ရဲ႕ ကေခ်သည္

 

uu5a0248-copy

 

uu5a0192-copy

 

dsc_7432-copy
 ရုပ္ရွင္ေတးဂီတဆု – စႏၵရား တင္၀င္းလႈိင္ –   ၾကယ္စင္ေမာ္ကြန္း

 

zaw_4197-copy

 

 

zaw_3990-copy

၂၀၁၃ခုႏွစ္ အတြက္ ၿမန္မာရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲ တြင္ အကယ္ဒမီဆုရရွိသူမ်ား

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*