မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္ ဓမၼအျမင္

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္ ဓမၼအျမင္
November 21, 2016 Asian Fame

mahar-copy

အတူတူနဲ႔ အႏူႏူ

အတြင္းရွိ
ထြင္းၾကည့္စရာ ဘာမပါမို႔
ကမၻာမွာ ငါတစ္ေယာက္
ငါေလာက္သာသိ၊

တစ္မူတည္း
သူလည္းပဲ ငါသို႔သာမို႔
တစ္ဘို႔စာ ဖူအေမာက္
သူ႕ေလာက္သူၾကည့္။     ။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*