ကိေလသာပူ ျမဴမရွိေသာ သာသနာ

ကိေလသာပူ ျမဴမရွိေသာ သာသနာ
November 8, 2016 Asian Fame
In Dhamma Thoughts

blog1

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္ ဓမၼအျမင္

ေ မ  ာ င္ ေ သြ း ခြၽန္  ေ ပ း ပို႔  ပူ ေ ဇ ာ္ သည္

ကိေလသာပူ ျမဴမရွိေသာ သာသနာ

ရတနာ တြယ္ရာမဲ့ျမဴကင္း
ကိုယ္စိတ္လႊာ အငုပ္ဓာတ္ ခ်ဳပ္ျပတ္ပူစင္း၊
အပူကင္းရတနာ၊ သူတကာျမတ္ႏိုး
ေအာင္မိလွ်င္ေခါင္အထိ ျပည့္စည္းစိမ္တိုး၊
တို႔ဘုရားတို႔သာသနာ ရတနာအမ်ဳိး
ဆည္းကပ္လွ်င္ အနီးစပ္ ဟပ္သည့္တန္ခိုး ။ ။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*