ဘာလဲ

ဘာလဲ
October 31, 2016 Asian Fame
In Articles

a

အၾကည္ေတာ္

ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားတယ္။
ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဘယ္ လိုလူမ်ဳိးပါလိမ့္။
ေတြ႕လား ေလာ္စပီကာသံၾကား ရင္ေတာင္ ကိုယ့္ဘဝကိုယ္မစဥ္းစား မိဘဲ ဂေယာင္႐ိုက္တတ္တဲ့သူမ်ဳိး။
ဆိုပါေတာ့။
ဘဝတစ္သက္တာမွာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။
တခ်ဳိ႕က ေျပာတယ္။
“ေပါေတာေတာေတြ ေရးေန တာ”
တခ်ဳိ႕က ေျပာတယ္။
“ငါတို႔ေထာင္ထဲမွာ မင္းစာေပ နဲ႔ ေပ်ာ္ခဲ့ရတာ”
အခု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တာဘာရွိ လဲ။ မ်ားျပားလွတဲ့ ‘အသင္းအဖြဲ႕’
ဘယ္ေနရာမွာ ‘ဘာျဖစ္လို႔’
အလွဴခံေတြ၊ အလွဴခံေတြ။ ႏိုင္ ငံဆင္းရဲပါတယ္ဆိုတဲ့ ျပယုဂ္။
ပိုတိုးတက္တာ ဒါပဲရွိတယ္။ စာေရးမိတယ္။
‘Hate a noise day’

ဒုကၡသည္ထက္ကို အလွဴခံမ်ား တဲ့ႏိုင္ငံလားလို႔။
စဥ္းစားမိတယ္။
‘နာဂစ္’
‘နာဂစ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အတြက္ အလွဴခံပါတယ္”
ဒီေန႔အထိပါပဲ။ တခ်ဳိ႕က အခိုက္အတန္႔လုပ္ရင္း တခ်ဳိ႕က လည္း အတည္တက်ေတြျဖစ္လို႔။
“ေရႀကီးလို႔”
အမ်ားေတာင္ေျပာရတယ္။
“ေလာ္စပီကာ ဥပေဒ ဒီႏိုင္ငံ မွာမရွိဘူးလား”
ေျပာျပ။ ထြက္လာျပန္ၿပီ။ ဒုကၡ သည္အသံၾကားတာနဲ႔။ ကူညီတာကို မေျပာလိုပါဘူး။
တခ်ဳိ႕ကလည္း မာန္ တက္ရဲ႕..
“ငါတို႔က ႏိုင္ငံတကာ ေထာက္ပံ့ေငြနဲ႔ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းကြ”
“ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘယ္ေနရာ ေရာက္သ လဲခင္ဗ်”
ေျပာျပပါ။ စာေပ ေဟာေျပာပြဲ နယ္တ ကာေရာက္ရဲ႕။ သူတို႔ကို မေတြ႕မိပါဘူး။ တခ်ဳိ႕က ကိုယ္သြား ခ်င္တဲ့ ခရီးဆြဲၿပီး အသင္းအဖြဲ႕ အေၾကာင္းျပ ေနတာလည္းရွိရဲ႕။ ေမးေတာ့ ႏိုင္ငံ ေတာ္ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေပါ့။
ဘယ္ေလာက္မ်ားလဲ။ အဲဒီ ေလာက္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားရင္ အသင္း အဖြဲ႕တိုင္း ေစတနာနဲ႔သာ အလုပ္လုပ္ရင္ဆိုပါေတာ့ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးဆိုတာ ခဏအတြင္း ျဖစ္ရမွာေပါ့။ မဟုတ္ဘူးလား။
“ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ တာဝန္ခံဘယ္သူလဲ”
“ဘယ္သူရိွရမလဲ၊ ကြၽန္ေတာ္ ေပါ့”
“ဘယ္သူလဲ တာဝန္ခံ”
“ဒီမွာ စာရင္းျပမယ္။ ကြၽန္ ေတာ္ဒီကိစၥတာဝန္ခံ”
“ဘယ္ကိစၥလဲ”
“ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အသိဥာဏ္မ ျပည့္စုံမႈ၊ ပုံမွန္ဘဝရွင္သန္မႈ၊ အားလုံး အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တာဝန္ခံ”
အရာအားလုံးကို တာဝန္ခံထား ပါတယ္။
“ေမးခြန္း”
ဆိုပါေတာ့…
“ဘယ္သူတာဝန္ယူမလဲ”
“အေျဖ”
“ဒါ ကြၽန္ေတာ့္ကိစၥ မဟုတ္ဘူး”
“ကြၽန္ေတာ္ တာဝန္ခံ ဖို႔ပဲပါ တယ္”

“တာဝန္ယူမႈ၊ ကြၽန္ေတာ့္ကိစၥ မဟုတ္ဘူး”
ဒါပါပဲ…။
အၾကည္ေတာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*