နာမည္ေက်ာ္သရုပ္ေဆာင္တုိ႔ေမြးဖြားေပးခဲ့တဲ့ သရုပ္ေဆာင္သင္တန္း

နာမည္ေက်ာ္သရုပ္ေဆာင္တုိ႔ေမြးဖြားေပးခဲ့တဲ့ သရုပ္ေဆာင္သင္တန္း
July 26, 2016 Asian Fame
In Videos

ၿမန္မာႏုိင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရုံးမွ ၾကီးမွဴးဖြင့္လွစ္တဲ့ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္သင္တန္းႏွင့္ ရုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာသင္တန္းတို႕ကို ၿမန္မာ့ရုပ္ရွင္ေလာကမွ ထင္ရွားတဲ့ ဒါရိုက္တာမ်ား၊သရုပ္ေဆာင္မ်ားက လာေရာက္သင္ၾကားပို႕ခ်ေနတာကို ယခုလိုပဲေတြ႕ၿမင္ရပါတယ္။ ဇူလုိင္လ ၂၆ရက္ေန႕မွာေတာ့ ဒါရုိက္တာေက်ာ္ေဇာလင္း(အေတြးပံုရိပ္)ႏွင့္ဒါရုိက္တာ ေမာင္သီတုိ႕က သရုပ္ေဆာင္သင္တန္းမွာ ပို႕ခ်သင္ၾကားမႈၿပဳခဲ့ပါတယ္။

ၿမန္မာႏုိင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရုံးက ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားတဲ့ ရုပ္ရွင္သင္တန္းမ်ားမွ အႏုပညာမ်ဳိးဆက္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းသင္ၾကားေပးၿခင္းအားၿဖင့္ ၿမန္မာ့ရုပ္ရွင္ေလာကမွာ လစ္ဟာေနတဲ့ အႏုပညာရွင္အတတ္ပညာရွင္ ကြက္လပ္ကိုၿဖည့္စြမ္းေပးေနႏုိင္တာ အစဥ္အလာတစ္ရပ္လည္းၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုသင္တန္းေတြကေန ေအာင္ၿမင္ထင္ရွားတဲ့ အႏုပညာရွင္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့အတြက္ အခုသင္တန္းမွလည္း ထူးခၽြန္တဲ့အႏုပညာရွင္မ်ားစြာ ေပၚထြန္းဖုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*