Posts tagged with ‘က်ြန္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ား’

 • Nov302018

  က်ြန္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ား(၁၃)

  "ခ်စ္သူမ်ားကိုအဆံုးစီရင္ျခင္း" ေဆာင္ပါးတြင္ "ရာဇကုမာရ္ျပႆနာ" ကဲ့သို႔ပင္ ေရွ့ပညာရွင္မ်ားက ေနာက္ေတြ႔အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ စိစစ္ကာ ခ်စ္သူအတာ္မ်ားမ်ားကို အဆံုးစီရင္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းသာဓကေဆာင္ခဲ့ပါသည္...

  Read more
  Popular
 • Nov132018

  က်ြန္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ား(၁၂)

  ထိုစဥ္က မႏၲေလးဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံတကၠသိုလ္ ျမန္မာစာဌာနက ျမန္မာစာေပသမိုင္း၊ ေရွ႕ပိုင္းေခတ္မ်ားကို ျပဳစုၿပီး ရန္ကုန္ ဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံတကၠသိုလ္ ျမန္မာစာဌာနက ျမန္မာစာေပသမိုင္း ေနာက္ပိုင္းေခတ္မ်ားကို ျပဳစုရန္ တာဝန္ခြဲေဝခဲ့ၾကသည္။ ...

  Read more
  Popular
 • Nov022018

  က်ြန္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ား(၁၁)

  စာအုပ္နာမည္ကို လျပည့္ဝန္းႏွင့္ ဆင္စြယ္ဘီးကေလးဟုနာမည္ေပး လိုက္သည္။စာအုပ္တြင္ (၁) ေရး ထံုး၊ (၂) သဒၵါ၊ (၃) စကားသံုး၊ (၄) အေရးအသား၊ (၅) အဆင္တန္ဆာ ဟု က႑ ၅ ခုခဲြထားသည္။ အဆင္…

  Read more
  Popular
 • Oct182018

  က်ြန္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ား (၉)

  စကားေျပဆရာ ၂ဝ ၏ လက္ရာမ်ားႏွင့္ စာေရးသားမႈဆုိင္ရာ အယူအဆမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပထားသည္။ ကိုဟန္သာသူႏွင့္ ကိုစန္းဦး (အေကာက္ခြန္)တို႔က ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ဖူးပြင့္သစ္ စာေပမီဒီယာမွထုတ္ေဝရန္ စီစဥ္ေသာအခါ ႏွစ္ဆယ္ရာစု စကားေျပဆရာမ်ား ဟု ေခါင္းစဥ္ေပးလိုက္ပါသည္။စကားေျပဆရာတစ္ဦးစီ၏ ေကာက္ေၾကာင္း ပံုတူမ်ားျဖင့္…

  Read more
  Popular
 • Oct112018

  က်ြန္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ား(၈)

  ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မွာ ပုဂံတုိက္က ထုတ္သည့္ ေနာက္တစ္အုပ္ကေတာ့ ေမြးရပ္ေျမအလြမ္း လက္ဆင့္ကမ္း အေမြျဖစ္သည္။'ေမြးရပ္ေျမအလြမ္း'ဆိုသည့္ေဆာင္းပါးနာမည္ႏွင့္'ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအတြက္လက္ဆင့္ကမ္းအေမြ'ဆိုသည့္ ေဆာင္းပါးနာမည္ ၂ ခုစပ္ၿပီး စာအုပ္နာမညေပးထားျခင္းျဖစ္သည္...

  Read more
  Popular
 • Oct052018

  က်ြန္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ား(၇)

  ျမန္မာရာမယဏစာေပ စာအုပ္ျဖင့္စာအုပ္တစ္အုပ္ေရးခဲ့ပါသည္။ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္'ရာမယဏမဟာကဗ်ာႏွင့္ အာရွရာမာယဏမူမ်ားကိုေနာက္ခံျပဳ၍ ျမန္မာ ရာမာယဏမူမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း'ဟု ေခါင္းစဥ္ငယ္တစ္ခုထည့္ကာ စာအုပ္၏ နယ္ပယ္ကို ဖြင့္ဆုိခဲ့ပါသည္...

  Read more
  Popular
 • Sep262018

  က်ြန္ေတာ္ေရခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ား(၆)

  'ဖတ္စရာ' ဂ်ာနယ္မွာလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ဖတ္စရာမ်ားျဖင့္ သက္ဝင္လႈပ္ရွားေနေသာ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္အျဖစ္ ပရိသတ္က စိတ္ဝင္တစား အားေပးၾကပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ဂ်ာနယ္မ်ဳိး တြင္ တေလးတစားေနရာ ေပးခံရသည့္အတြက္ ဝမ္းသာၾကည္ႏူးရပါသည္။ ေရးကြင္းေရးကြက္ကေလးမ်ားကိုလည္း မျပတ္စဥ္းစား၍ ေရးခဲ့ပါသည္....

  Read more
  Popular
 • Sep142018

  က်ြန္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ား(၄)

  ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့ေသာမိဘမဲ့လူငယ္ဘဝတြင္''ပညာသည္သာအားကိုးရာ''ဟူေသာခံယူခ်က္ကိုအေလးအနက္ခံယူၿပီး စာႀကိဳးစားခဲ့သည့္အတြက္ဘဝမွာေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သည္ကြၽန္ေတာ့္အေတြ႕အႀကံဳကိုစာဖတ္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားကို ေဝမွ်ျခင္းျဖစ္ပါသည္။...

  Read more
  Popular
 • Sep072018

  က်ြန္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ား(၃)

  ကိုယ့္စာမူကိုပံုႏွိပ္စာအုပ္ကေလးအျဖစ္ျမင္ရသည့္အတြက္ဝမ္းသာသည္ႏွင့္အတူစာေပဗိမာန္ကိုလည္းေက်းဇူးတင္ပါသည္စိတ္ထဲမွာခိုးလိုးခုလုျဖစ္ရသည့္ကိစၥကေလးတစ္ခုေတာ့ရွိသည္ကြၽန္ေတာ္ကစာဖတ္သူကိုတုိက္႐ုိက္ရည္ၫႊန္းသည့္ပံုစံျဖင့္အေဆြစာ႐ႈသူဆိုေသာ'ၫႊန္းေခၚစကားကေလး'ျဖင့္အလ်ဥ္းသင္းသည့္ေနရာတုိင္းတြင္ အစခ်ီကာ စာဖတ္သူကို 'အေဆြ' ဟု ရည္ၫႊန္းေျပာဆုိဟန္ေရးသားထားပါသည္..

  Read more
  Popular
 • Aug202018

  က်ြန္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ား(၁)

  ျမန္မာစာေပ ပညာရွင္မ်ား၊ တိုင္းျခားစာေပပညာရွင္မ်ား ၫႊန္ျပေသာ သေဘာတရားနည္းနာမ်ားကို ကိုးကား၍ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ စာအုပ္ကို စေရးပါသည္။ စာအုပ္အမည္ကို "စကားေျပသေဘာတရား စကားေျပအတတ္ပညာ"ဟု ေပးလိုက္ပါသည္။ အခန္း ၁၀ ခန္းခြဲၿပီး ေကာင္းႏိုးရာရာ စကားေျပသာဓကအကိုးအကားမ်ားျဖင့္ေရးသားျပဳစုရာ ၁၉၇၆…

  Read more
  Popular