Posts tagged with ‘က်ြန္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ား’

 • Sep142018

  က်ြန္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ား(၄)

  ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့ေသာမိဘမဲ့လူငယ္ဘဝတြင္''ပညာသည္သာအားကိုးရာ''ဟူေသာခံယူခ်က္ကိုအေလးအနက္ခံယူၿပီး စာႀကိဳးစားခဲ့သည့္အတြက္ဘဝမွာေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သည္ကြၽန္ေတာ့္အေတြ႕အႀကံဳကိုစာဖတ္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားကို ေဝမွ်ျခင္းျဖစ္ပါသည္။...

  Read more
  Popular
 • Sep072018

  က်ြန္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ား(၃)

  ကိုယ့္စာမူကိုပံုႏွိပ္စာအုပ္ကေလးအျဖစ္ျမင္ရသည့္အတြက္ဝမ္းသာသည္ႏွင့္အတူစာေပဗိမာန္ကိုလည္းေက်းဇူးတင္ပါသည္စိတ္ထဲမွာခိုးလိုးခုလုျဖစ္ရသည့္ကိစၥကေလးတစ္ခုေတာ့ရွိသည္ကြၽန္ေတာ္ကစာဖတ္သူကိုတုိက္႐ုိက္ရည္ၫႊန္းသည့္ပံုစံျဖင့္အေဆြစာ႐ႈသူဆိုေသာ'ၫႊန္းေခၚစကားကေလး'ျဖင့္အလ်ဥ္းသင္းသည့္ေနရာတုိင္းတြင္ အစခ်ီကာ စာဖတ္သူကို 'အေဆြ' ဟု ရည္ၫႊန္းေျပာဆုိဟန္ေရးသားထားပါသည္..

  Read more
  Popular
 • Aug202018

  က်ြန္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ား(၁)

  ျမန္မာစာေပ ပညာရွင္မ်ား၊ တိုင္းျခားစာေပပညာရွင္မ်ား ၫႊန္ျပေသာ သေဘာတရားနည္းနာမ်ားကို ကိုးကား၍ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ စာအုပ္ကို စေရးပါသည္။ စာအုပ္အမည္ကို "စကားေျပသေဘာတရား စကားေျပအတတ္ပညာ"ဟု ေပးလိုက္ပါသည္။ အခန္း ၁၀ ခန္းခြဲၿပီး ေကာင္းႏိုးရာရာ စကားေျပသာဓကအကိုးအကားမ်ားျဖင့္ေရးသားျပဳစုရာ ၁၉၇၆…

  Read more
  Popular