Parliament

 • Nov272018

  ျပင္လည္ျပင္ဆင္ေနတဲ့ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၁ လ ထည့္သြင္းဖို႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တိုက္တြန္း

  ေဒၚခင္မၾကီးက " ေထာင္ဒဏ္၊ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္မယ္ဆိုတာ အလုပ္ရွင္/အလုပ္သမား ၂ ဦး ၂ဘက္စလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္အတြက္လည္း တရားမွ်တတဲ့ဥပေဒရဲ႕ အကာအကြယ္ကိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုထိေရာက္တဲ့ျပစ္ဒဏ္မ်ားရွိမွသာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာအျဖစ္မ်ားျပီး ေျဖရွင္းရခက္ခဲေနတဲ့ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈမ်ား ဆႏၵျပမႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာနုိင္ငံက…

  Read more
 • Nov152018

  ေဒသတြင္းမွာအေနအထားအရ အသာဆံုးျဖစ္ေပမယ့္ကိုယ့္ႏိုင္ငံကအခ်ာဆံုးျဖစ္ေနတာကိုရွက္ရေကာင္းမွန္းသိသင့္ၾကျပီဟုကခ်င္မဲဆႏၵနယ္ကလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျပာ

  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼထံမွေပးပို႔ထားသည့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန(Ministry of Investment and Foreign Economic Relations)ဖြဲ႕စည္းရန္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေထာက္ခံအႀကံျပဳေဆြးေႏြးရာတြင္ယင္းကဲ့သို႔ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

  Read more
 • Nov152018

  ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ဖြဲ႕စည္းရန္ကိစၥမွားသြားပါကႏိုင္ငံဆင္းရဲသည့္ၾကားမွ ဝန္ပိေစႏိုင္ဟုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဆြးေႏြး

  ဦးစိန္ဝင္းက"အစိုးရသက္တမ္းအားျဖင့္ႏွစ္ႏွစ္ခန္႕သာက်န္ရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳေျခာက္လကလဲလုပ္ငန္းလက္စသတ္ရမွာျဖစ္သည့္အတြက္တစ္ႏွစ္နဲ႔ေလးလသာက်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္းအခ်ိန္အားျဖင့္ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ရန္အခ်ိန္နည္းပါးသျဖင့္ေနာက္က်ေနေၾကာင္း၊မိုးလြန္မွထြန္ခ်သလိုျဖစ္မွာစိုးရိမ္မိပါေၾကာင္း၊အကယ္၍မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္လိုပါကျပည္သူေတြက်ြမ္းက်င္တတ္သိတဲ့ပညာရွင္မ်ားနဲ႔အခ်ိန္ယူတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးဖို႔လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊မွားသြားရင္ႏိုင္ငံဆင္းရဲတဲ့ၾကားကဝန္ပိေစႏိုင္ပါေၾကာင္း"တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

  Read more
 • Nov142018

  မန္းေရနံေျမအလုပ္သမားမ်ားအားလုပ္အားချပည့္ဝစြာေပးႏိုင္ေရးလႊတ္ေတာ္တြင္ေမးခြန္းထုတ္

  မင္းဘူး(စကု)ျမိဳ႕နယ္၊မန္းေရနံေျမမွကုန္တင္ကုန္ခ်အလုပ္သမားမ်ားလုပ္အားချပည့္ဝစြာေပးႏိုင္ေရးမည္ကဲ့သို႔စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္ကိုသိလိုျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကိုမင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္မွဦးဝင္းဝင္းကယေန႔က်င္းပေသာျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ေမးျမန္းခဲ့သည္။

  Read more
 • Nov132018

  ႏိုင္ငံတကာျမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ျပည္တြင္းရွိျမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ျမိဳ႕အဝင္လမ္းမ်ားကိုသာယာလွပေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ္လည္းရန္ကုန္ျမိဳ႕အဝင္လမ္းမႀကီးမ်ားမွာျဖစ္ခ်င္သလိုျဖစ္ေနဟုလႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာ

  လိႈင္မဲဆႏၵနယ္မွဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ရန္ကုန္ျမိဳ႕အဝင္လမ္းမႀကီးမ်ားအားလမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ရန္၊လမ္းမီးမ်ားထြန္းရန္၊ေျမယာ႐ႈခင္း(Landscape)မ်ားျပဳလုပ္ရန္အစီအစဥ္ရွိမရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကိုေမးျမန္းရာ၌ယင္းကဲ့သို႔ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

  Read more
 • Nov132018

  မိဘဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္ေနထိုင္ခဲ့သည့္ေျမကိုအဓမၼသိမ္းယူျပီးစီးပြားျဖစ္က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကိုဟန္႔တားျခင္းမရွိပဲလက္ပိုက္ၾကည့္ေနျခင္းမွာအစိုးရပံုရိပ္ကိုမ်ားစြာထိခိုက္ရဟုလႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာ

  သထံုမဲဆႏၵနယ္မွေဒၚမာမာခိုင္တင္သြင္းေသာႏိုင္ငံတြင္တစ္ေန႔တစ္ျခားလူဦးေရထူထပ္မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ေနထိုင္ရန္ေနရာအခက္အခဲကိုေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိစားက်က္ေျမမ်ား၊ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ေျမ႐ိုင္းမ်ားကိုျပန္လည္စိစစ္ေဖာ္ထုတ္၍ျမိဳ႕ရြာစီမံခ်က္ကိုစနစ္တက်အျမန္ဆံုးခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္အစိုးရသို႔တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကိုေထာက္ခံေဆြးေႏြးရာ၌ယင္းကဲ့သို႔ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

  Read more
 • Oct192018

  ျခံစည္းရိုးၾကက္ဆူ ဧက ၁၀၀၀ ေက်ာ္တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးမယ့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕အစီအစဥ္ ပယ္ဖ်က္

  စက္မႈသီးႏွံအျဖစ္ ျခံစည္းရိုးၾကက္ဆူ ဧက ၁၀၀၀ ေက်ာ္တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါရွိတဲ့ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ၂၀၁၈-၁၉ ေဒသႏၱရစီမံကိန္းဥပေဒ(မူၾကမ္း) ဟာ လႊတ္ေတာ္မွာေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးခံရျပီးေနာက္ အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

  Read more
 • Oct162018

  ျခံစည္းရိုးၾကက္ဆူ ဧက ၁၀၀၀ ေက်ာ္တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးမယ့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕အစီအစဥ္ လႊတ္ေတာ္မွာေ၀ဖန္ခံရ

  စက္မႈသီးႏွံအျဖစ္ ျခံစည္းရိုးၾကက္ဆူ ဧက ၁၀၀၀ ေက်ာ္တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါရွိတဲ့ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ၂၀၁၈-၁၉ ေဒသႏၱရစီမံကိန္းဥပေဒ(မူၾကမ္း) ကို လႊတ္ေတာ္မွာ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

  Read more
 • Sep062018

  လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည္မွာႏိုင္ငံေရးစစ္ပြဲကမီဒီယာမ်က္ႏွာစာမွာထင္ဟပ္လာျခင္းျဖစ္ျပီးမီဒီယာစစ္ပြဲသက္သက္အျဖစ္မွတ္ယူပါကအရင္းခံျပသနာမ်ားႏွင့္လြဲေခ်ာ္သြားႏိုင္ဟုဆို

  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာေဖျမင့္က"ယေန႔ကမာၻေပၚမွာတစ္ဖက္သက္အတိုက္ခိုက္ခံေနရတဲ့ရခိုင္အေရးမွာႏိုင္ငံပိုင္မီဒီဟာေတြရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ဟာမ်ားစြာလိုအပ္ခ်က္ရွိေနတယ္။ ကမာၻ႔မီဒီယာမ်ားရဲ႕ေဖာ္ျပခ်က္ကိုျပန္လည္ဖ်က္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိတာကအႀကီးမားဆံုးဆံုး႐ံႈးမႈျဖစ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္ျပီးရွင္းလင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာပထမဆံုးတင္ျပခ်င္တာကအခုျဖစ္ေနတာသည္ႏိုင္ငံေရးစစ္ပြဲျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးစစ္ပြဲကမီဒီယာမ်က္ႏွာစာမွာထင္ဟပ္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုမီဒီယာစစ္ပြဲသက္သက္အျဖစ္မွတ္ယူရင္အရင္းခံျပႆနာနဲ႔လြဲေခ်ာ္သြားႏိုင္ပါတယ္"ဟုတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

  Read more
 • Aug242018

  (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းတစ္သိန္းေက်ာ္ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့

  ဦးေသာင္းထြန္းက"အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္မႈအေျခအေနကိုသံုးသပ္မည္ဆိုပါကႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကအလုပ္အကိုင္(၉၅၇၀၆)ေနရာႏွင့္ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကအလုပ္အကိုင္(၂၂၁၄၉)ဖန္တီးေပးႏိုင္သျဖင့္စုစုေပါင္း(၁၁၇၈၅၅)ဖန္တီးေပးႏိုင္တာကိုေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္"ဟုဆိုသည္။

  Read more