Bussiness

 • Dec142016

  ျပည္သူေတြကေတာ့ ပူေနၾကပါသည္

  Popular Choice  ဆိုသည္က ေပၚျပဴလာနယူးစ္၏ ေရြးခ်ယ္မႈဟူသည္ထက္ တစ္ပတ္အတြင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ ထူးျခားမႈမ်ားအနက္  အမ်ားျပည္ သူ စာဖတ္သူတို႔အတြက္ အေရးပါေသာ၊ အမ်ားျပည္သူအေပၚ အသက္ေရာက္ဆံုး ျဖစ္ေစေသာ အေကာင္းအဆိုး တစ္စံုတစ္ရာကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ…

  Read more
 • Dec082016

  ပုိ႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုိင္စင္မ်ားအား ေစ်းႏႈန္း စိစစ္ေတာ့မည္မဟုတ္

  ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ားအား ေစ်းႏႈန္းစိစစ္ျခင္း မျပဳေတာ့ ဘဲ ကုမၸဏီမ်ားက တင္ျပလာသည့္Invoice ႏွင့္Sale Contract ပါ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားအတုိင္းသာ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုိင္စင္မ်ားကို ခြင့္ ျပဳထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

  Read more
 • Dec082016

  ကား တင္သြင္းခြင့္ မူဝါဒေၾကာင့္ တစ္ပတ္ရစ္ ကားေစ်းကြက္ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္

  ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ကားတင္သြင္း မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူဝါဒႏွင့္ သတ္ မွတ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီး ေနာက္ပုိင္း ေမာ္ဒယ္ျမင့္ကားမ်ား ကုိသာတင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းတြင္ တပ္ဆင္ ထားသည့္ ကားမ်ားသာ အေရာင္း လိုက္လာႏုိင္ေၾကာင္း

  Read more
 • Dec082016

  ကြန္ဒုိမီနီယံဥပေဒ ထြက္လာၿပီးေသာ္လည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ အက်ပ္႐ုိက္ေန

  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒ သစ္ေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမက႑ ပိုမိုေကာင္း မြန္လာဖြယ္ ရိွေနေသာ္လည္း ကြန္ဒုိမီနီယံ နည္း ဥပေဒ ကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကေသာ ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္းအက်ဘက္ ဦး တည္ေနေၾကာင္း

  Read more
 • Dec072016

  ျမန္မာသုိ႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းသုံးေထာင့္ေလးရာေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ထား

  ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းသုိ႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖုိး အားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄၂၂ သန္းေက်ာ္ စီးဝင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရ သည္။

  Read more
 • Dec012016

  ျပည္ပဝယ္လုိအားမ်ားသျဖင့္ ေရာ္ဘာေစ်းႏႈန္း အနည္းငယ္ ျပန္ေကာင္းလာ

  ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ေရာ္ ဘာတင္ပို႔မႈ ေကာင္းမြန္ေနၿပီး ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ပိုမိုတင္ပို႔ထား ႏုိင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

  Read more
 • Dec012016

  အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ရန္ကုန္အျပင္ဘက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ပိုမို ရွာေဖြ ငွားရမ္းလာ

  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေစ်းကြက္ အေျခအေနသည္ အေရာင္းထက္ အငွား ပိုင္းတြင္ ပုိမုိမ်ားျပားလာၿပီး အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လယ္ေကာင္ မဟုတ္ဘဲ အျပင္ ဘက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပိုမိုရွာေဖြလာၾက ေၾကာင္း အိမ္၊…

  Read more
 • Dec012016

  မူဆယ္တြင္ ကုန္သြယ္ေရး ပုံမွန္ ျပန္ျဖစ္ ေနေသာ္လည္း ဘဏ္လုပ္ငန္း အခ်ိဳ႕ ရပ္ဆုိင္းေနဆဲ

  မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ ၁ဝ၅ မုိင္ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္တြင္ သြင္းကုန္မ်ား ပုံမွန္နီးပါးျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပုိ႔ ကုန္ပုိင္းတြင္ ပုံမွန္ျပန္မျဖစ္ေသးဘဲ ဘဏ္ လုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕လည္း ပုံမွန္ျပန္လည္ လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း

  Read more
 • Dec012016

  ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအၾကား လူႏွင့္ ကုန္စည္မ်ား ပုိ႔ေဆာင္မႈမ်ား လာမည့္ႏွစ္ စတင္မည္

  ျမန္မာ-ထုိင္းႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား လူႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားပို႔ေဆာင္မႈကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္တြင္ စတင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

  Read more
 • Nov232016

  ပုိ႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ပစၥည္းရွင္းလင္းေရးစနစ္အတြက္ အေကာက္ခြန္ေၾကညာလႊာတစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္သုံးေသာင္းက်သင့္မည္

  ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရာတြင္ ကုန္ပစၥည္းရွင္း လင္းေရးစနစ္ (Myanmar Auto-matic Cargo Clearance System -MACCS) ကို အသံုးျပဳ ေဆာင္ ရြက္မႈတြင္ အေကာက္ခြန္ေၾကညာ လႊာ တစ္ေစာင္လွ်င္ သုံးေသာင္း က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္

  Read more