Articles

 • May042017

  ေရခံစာမ်က္ႏွာ

  စာအုပ္ တစ္အုပ္ရဲ႕ ေရွ႕ဆံုးမွာ မ်က္ႏွာဖံုးကို လွန္လိုက္ၿပီ ဆိုတာနဲ႔ အရင္ဆံုးေတြ႕ရတဲ့ စာရြက္လြတ္ ျဖဴလႊ လႊ ေတြ ဟာ ေရခံ စာမ်က္ႏွာ ေပါ့။ ........

  Read more
 • May042017

  ေရေၾကာင္းခရီး လံုၿခဳံေရး မေႏွးအျမန္ ဂ႐ုစုိက္ေပး

  ေရေၾကာင္းသြား ခရီးသည္ယာဥ္မ်ား မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားျခင္း မရိွေစေရးအတြက္ အထူးၾကပ္မတ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု မၾကာေသးခင္က ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စက္ေလွနစ္ ျမဳပ္မႈတြင္ ..............

  Read more
 • May042017

  ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြက လံုၿခံဳမႈ ေပးႏုိင္တယ္

  ကပၸတိန္ဝီလ်ံ (Captain Wil­liam Swenson) ကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က သူ႔ရဲ႕ စြန္႔စားမႈ အတြက္ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္က အျမင့္ဆံုးဂုဏ္ထူး ေဆာင္ဆု တံဆိပ္ ...

  Read more
 • May042017

  ႏွလံုးသား၏ အေမွာင္ျခမ္း

  အခ်ဳိ႕ေသာ သမုိင္းပညာရွင္ မ်ားက ကမၻာေျမတြင္ မႏုႆ လူသားမ်ား ေပၚ ေပါက္ရွင္သန္ လာၾကသည္မွာ ခရစ္ေတာ္ မေပၚထြန္းမီ ကာလ BC ႏွစ္တစ္သန္း ေလာက္ .......

  Read more
 • May042017

  ျပည္သူ႔အစိုးရ ဘာမွားေနလဲ

  အခုဆိုရင္ ျပည္သူတို႔ဘက္မွ မားမား ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ အန္အယ္ဒီ ပါတီအေနနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း သုံးဆယ္နီး ပါး႐ုန္းကန္ခဲ့ရၿပီး အစိုးရ တစ္ရပ္ကုိဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့တာ ........

  Read more
 • Apr282017

  စီးပြားျဖစ္ သစ္ခုတ္သူတို႔ ရန္ကို ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ရခိုင္ ဒီေရေတာမ်ား

  တံငါသည္ ဆိုတာ ငါးဖမ္းလုပ္ ငန္းလုပ္ကိုင္သူျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ ျပည္နယ္၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ ေဒသတစ္ခု မွာေနထိုင္သူ တံငါ သည္ ဦးေက်ာ္ဝင္း ရဲ႕ လုပ္ကိုင္ေန တာကေတာ့ ..........

  Read more
 • Apr282017

  Viber Out

  ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိသားစုမွာ ေငြ ေၾကးမခ်မ္းသာပါ။ စိတ္ခ်မ္းသာပါ သည္။ ဝမ္းက လြယ္သူေရာ၊ မလြယ္ သူပါ စုစုေပါင္း သားသမီး တူ၊ တူ မ ေျခာက္ေယာက္၊ ႏွစ္ဖက္ မိခင္ႏွစ္ ဦးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူး…

  Read more
 • Apr282017

  ေႏြဦးေပါက္ခါ ၿမိဳင္တစ္ေၾကာ

  ကဗ်ာသမားမ်ားသည္ ကာရန္ ညီေသာ စာေၾကာင္း (ပါဒ/ဝါက်)မ်ားျဖင့္ ေျခလွမ္းစတင္ရသည့္နည္း တူ ပန္းခ်ီသမားမ်ားသည္ မ်ဥ္း(Line)၊ အေသြးႏုရင့္ (Tone and Shades) ႏွင့္ ..........

  Read more
 • Apr282017

  ေခါႏုစုမ္ေတာင္ေျခက ႐ိႈက္ေမာသံ

  လြယ္ပါတယ္ကြာ ဆိုတဲ့စကား တစ္လံုးကို လြယ္လြယ္ေျပာလို႕ ရ ေပမယ့္ တကယ္ လက္ေတြ႕လုပ္ ကိုင္ၾကည့္ရင္ေတာ့ မလြယ္တာ ကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလိုပါပဲ..........

  Read more
 • Apr282017

  ႏိုင္ငံျခား ေငြဖလွယ္ႏႈန္းကို ျပ႒ာန္းေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သီအိုရီ မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးမူဝါဒ

  အဝယ္၊ အေရာင္း ေအာ္ဒါ အနည္းအမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဗဟိုဘဏ္ အတြက္ တျခားေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္အတူ........

  Read more