ပထမ ၆လ ပါတ္အတြင္း ေကာက္ခံရန္လ်ာထား ထားသည့္ အခြန္ေငြထက္ ဘီလီယံ ၅၀၀ေက်ာ္ ပိုမိုေကာက္ခံႏိုင္ခဲ့ဟု အစိုးရေၾကညာ

ပထမ ၆လ ပါတ္အတြင္း ေကာက္ခံရန္လ်ာထား ထားသည့္ အခြန္ေငြထက္ ဘီလီယံ ၅၀၀ေက်ာ္ ပိုမိုေကာက္ခံႏိုင္ခဲ့ဟု အစိုးရေၾကညာ
February 28, 2018 AsianFame MediaGroup

4:24 pm
ပထမ ၆လ ပါတ္အတြင္း ေကာက္ခံရန္လ်ာထား ထားသည့္ အခြန္ေငြထက္ ဘီလီယံ ၅၀၀ေက်ာ္ ပိုမိုေကာက္ခံႏိုင္ခဲ့ဟု အစိုးရေၾကညာ

28468132_1732459630149645_5333864814346877388_n

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ ၆လ ပါတ္ကာလအတြင္း ေကာက္ခံရရွိသည့္အခြန္ေငြပမာဏမွာ ျပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ ၆လ ပါတ္ကာလတာကာလက ထက္ ေငြက်ပ္ ဘီလီယံ ၅၃၀ေက်ာ္ ပိုမိုရရွိခဲ့သည္ဟု စီမံ/ဘ႑ာ ၀န္ၾကီးဌာန က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို အစီရင္ခံစာ တင္ျပထားသည္။

ယခင္ႏွစ္ ပထမ ၆လတာကာလက ေငြက်ပ္ ဘီလီယံ ၂၅၄၈ဒသမ၄၀၁ ဘီလီယံ ေကာက္ခံရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ ၆လတာကာလအတြင္းေငြက်ပ္ ဘီလီယံ ၃၀၇၈ဒသမ၇၉၉ ဘီလီယံ ေကာက္ခံရရွိခဲ့သည္ဟု စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးက လႊတ္ေတာ္ကို ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ ၆လတာကာလအတြင္း အခြန္လ်ာထားခ်က္မွာ ၂၅၅၃ဒသမ၆၈၅ ဘီလီယံ ျဖစ္ေသာ္လည္း လ်ာထားခ်က္ထက္ ပို၍ေကာက္ခံႏိုင္ျခင္းမ်ားမွာ ၁ႏွစ္အတြင္းေပးရန္ရွိသည့္ အခြန္ေငြကို ၆လအတြင္း ေပးေဆာင္ၾကျခင္း၊
အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ရွိသူတို႔ ေပးေဆာင္ၾကျခင္း၊အိမ္ျခံေျမ အစရွိသည့္ အေျခပစၥည္းေရာင္း၀ယ္မႈမွ အခြန္ ေကာက္ခံရရွိျခင္း၊နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ ေကာက္ခံ ရရွိျခင္း၊၅၀၀က်ပ္တန္ ေအာင္ဘာေလထီ ေရာင္းခ်ရာတြင္
အကၡရာမ်ားတိုးျမွင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ဆုေငြ လာမထုတ္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္သိမ္းယူခဲ့ျခင္း၊ဖုန္းေဘ အခြန္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုရရွိခဲ့ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဒုတိယ၀န္ၾကီးက ရွင္းျပသည္။

PN-051

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*