ေငြက်ပ္ ဘီလီယံ ၂၀ အသံုးျပဳ၍ ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္စည္းရိုး ကာရံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္လုပ္ကိုင္မည္

ေငြက်ပ္ ဘီလီယံ ၂၀ အသံုးျပဳ၍ ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္စည္းရိုး ကာရံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္လုပ္ကိုင္မည္
February 23, 2018 Fame Asian

2:34 pm
ေငြက်ပ္ ဘီလီယံ ၂၀ အသံုးျပဳ၍ ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္စည္းရိုး ကာရံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္လုပ္ကိုင္မည္

img11

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃

ျပည္ေထာင္စု၏ အေရးေပၚရန္ပံုေငြ ထဲမွ ေငြက်ပ္ ဘီလီယံ ၂၀ကိုအသံုးျပဳ၍ ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္စည္းရိုး ကာရံျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ မည္ ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ယမန္ေန႔က တင္ျပသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ ၃/၂၀၁၈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပျပီး၊လုပ္ငန္းမ်ားကို ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္း လုပ္ေဆာင္ေစမည္ဟု ျပည္ထဲေရးဒုတိယ၀န္ၾကီးက ေျပာသည္။

ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ကုန္းေျမျခင္းထိစပ္ေနသည့္ အရွည္မိုင္မွာ ၁၈၂ဒသမ၆၈မိုင္ ရွိျပီး၊ နယ္စပ္ စည္းရိုးကာ ရံျခင္းကို စတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ မတ္လ ၃၀ရက္ေန႔အထိ ၁၂၆ဒသမ ၆၈ မိုင္ကို နယ္စပ္စည္းရိုးကာခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ေနရာမ်ားကို ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအမံမ်ားကို ဒုတိယ၀န္ၾကီးက လႊတ္ေတာ္ကို အသိေပးတင္ျပခဲ့သည္။

စိုင္းလမင္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*