အမွန္တကယ္အလုပ္မလုပ္ေတာ့တဲ့ သမ၀ါယမအသင္းေတြကို စာရင္းရွင္းဖ်က္သိမ္းဖို ့တုိင္းအစိုးရကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚၾကည္ျပာေျပာ

အမွန္တကယ္အလုပ္မလုပ္ေတာ့တဲ့ သမ၀ါယမအသင္းေတြကို စာရင္းရွင္းဖ်က္သိမ္းဖို ့တုိင္းအစိုးရကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚၾကည္ျပာေျပာ
February 22, 2018 Fame Asian

4:46 pm
အမွန္တကယ္အလုပ္မလုပ္ေတာ့တဲ့ သမ၀ါယမအသင္းေတြကို စာရင္းရွင္းဖ်က္သိမ္းဖို ့တုိင္းအစိုးရကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚၾကည္ျပာေျပာ

28276744_1701467136563911_8964047212035187922_n

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂

လက္ရွိရွိေနတဲ ့ သမ၀ါယမအသင္းေတြကိုိ ဥပေဒနဲ ့အညီဖြဲ ့စည္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းဟုတ္မဟုတ္ ျပန္လည္စီစစ္ဖို ့နဲ ့အမွန္တကယ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေတာ့တဲ့အသင္းေတြကို ဥပေဒအရ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းျပီး လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ဖို ့ကို လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ေဒၚၾကည္ျပာက တုိင္းအစိုးရကိုဒီကေန ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းေမးျမန္းပါတယ္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွွိေတာ့တဲ့ အသင္း (၃၆) သင္းကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္းနဲ ့ေနာက္ထပ္ (၃၈) သင္းကို ထပ္ဖ်က္သြားဖို ့တင္ျပထားတယ္လို ့ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီကေန ့ျပဳလုပ္တဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ (၇) ရက္ေျမာက္ေန ့မွာ ေက်ာက္တံတားျမိဳ ့နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚၾကည္ျပာက ”ရန္ကုန္တုိ္င္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ သမ၀ါယမအသင္းမ်ားနဲ ့အသင္းစုမ်ားရဲ့ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနမႈမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ျပီး ဥပေဒနဲ ့အညီိလုပ္ငန္းလုုပ္ေဆာင္ လည္ပတ္ျခင္းမရွိေတာ့တဲ့ အသင္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိ” ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

”ကြ်န္မတို ့ေက်ာက္တံတားျမိဳ ့နယ္အတြင္းမွာ (၆၅) သင္းရွိတယ္လို ့သိရတယ္။ စာရင္းအရပါ။ ေျမျပင္မွာလုိက္ျပီးေလ့လာၾကည့္ေတာ့ တစ္ခ်ိဳ ့အသင္းေတြက ဘယ္ေနရာမွာမွ ရွာလို ့မေတြ ့ေတာ့ဘဲ နာမည္ပဲက်န္ေတာ့တာေတြ ့ရပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ ့အသင္းေတြကလည္း သမ၀ါယမဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြကို အသင္းကိုယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ဘဲ အခန္းဌားစားထားရံုမ်ိဳးသာျဖစ္ေနတာေတြ ့ ရတယ္။ တစ္ခ်ိဳ ့ဆိုရင္ သမ၀ါယမအသင္းအေနနဲ ့ အိုးအိမ္ကေန လစာ အနည္းငယ္နဲ ့ဌားျပီးေတာ့ မိမိတို့အသင္းလုပ္ငန္းေတြလုပ္ေဆာင္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲအခန္းကို တစ္ဆင့္ျပန္ဌားစားတာေတြ ့ရပါတယ္” လို ့ေဒၚၾကည္ျပာက လႊတ္ေတာ္မွာေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တစ္ခ်ိဳ ့ေသာ သမ၀ါယမအသင္းေတြဟာ လူ(၈)ေယာက္ေလာက္နဲ ့ဖြဲ ့ စည္းထားၾကျခင္းမ်ိဳးရိွေနျပီး တစ္ခ်ိဳ ့အသင္းေတြမွာ အသင္းသားေတြကိုယ္တုိင္က အသင္းရဲ့လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို မေက်လည္ၾကလို ့တုိင္ၾကားထားတာမ်ိဳးေတြ ျမိဳ႔နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ ့ေနရတယ္လုိ ့သူမကဆိုပါတယ္။

”တည္ဆဲဥပေဒနဲ ့ အညီစီးပြားေရး မလုပ္ေဆာင္ေတာ့ရင္ ဖ်က္သိမ္းလို ့ရတယ္လို ့ေျပာပါတယ္။ သမ၀ါယမအသင္းေတြအေနနဲ ့ဘီယာဆုိင္္ေတြ ၊ အရက္ဆုိင္ေတြဌားထားတာေတြကေရာ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္းဆိုတဲ့အထဲမွာ အက်ံဳး၀င္ပါသလားသိခ်င္ပါတယ္” လို ့လည္း ေဒၚၾကည္ျပာက ဆက္ေျပာပါတယ္။

”ကြ်န္ေတာ္တို ့့ရန္ကုန္တုိင္းထဲမွာ ျမိဳ ့နယ္၊ခရိုင္၊တုိင္းသမ၀ါယမေတြ အေနနဲ ့လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနတာေတြရွိပါတယ္။ အဆင့္ဆင့္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေစျပီးေတာ့ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွွိေနရင္ ရန္ကုန္တုိ္င္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့၀န္ၾကီးတစ္ဦးအေနနဲ ့ေဆာင္ရြက္ၾကီးၾကပ္သြားပါမယ္” လို ့ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့မွ စိုက္ပိ်ဳးေရး၊ေမြးျမဴေရး၊သစ္ေတာနဲ ့စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီးဦးဟံထြန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားပါတယ္။

သမ၀ါယမ အသင္းမ်ားကိုဖ်က္သိမ္းရာမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့အသင္းသားမျပည့္ျခင္း၊ နည္းဥပေဒပါအေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ဆန္ ့က်င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနဲ ့အညီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မလုပ္ကိုင္ႏုိင္ျခင္း၊ မတည္ေငြ မျပည့္စံုျခင္း၊ ေပးဆပ္ရန္ရွိတဲ့ေၾကြးမွီမ်ားကို ေပးဆပ္ႏုိင္ရန္အေျခအေနမရွိျခင္းစတဲ့အခ်က္အလက္ေတြနဲ ့ညွိေနရင္ အသင္းကို စာရင္းရွင္းဖ်က္သိမ္းရမယ္လို ့၁၉၉၂ သမ၀ါယမအသင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅ မွာျပဌာန္းထားတယ္လို ့တုိင္းအစိုးကေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း ဇန္န၀ါရီလကုန္အထိ ဗဟိုသမ၀ါယမအသင္း ၁ သင္း၊ သမ၀ါယမ အသင္းစုခ်ဳပ္ ၇ သင္း၊ သမ၀ါယမ အသင္းစု ၇၇ သင္း၊ အေျခခံသမ၀ါယမအသင္း ၂၇၄၃ သင္းတို ့ရွိတယ္လို ့ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့ရဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပခဲ့တဲ့စာရင္းအရသိရပါတယ္။

ျဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*