လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားေစျခင္း၊ ရပ္႐ြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္IT နည္းပညာတလြဲသုံးစြဲမႈကို လိုအပ္သလို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ (Monitoring) ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကပါ ေထာက္ခံ၊ယေန႔ က်င္းပသည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုကိုအတည္ျပဳခဲ့

လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားေစျခင္း၊ ရပ္႐ြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္IT နည္းပညာတလြဲသုံးစြဲမႈကို လိုအပ္သလို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ (Monitoring) ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကပါ ေထာက္ခံ၊ယေန႔ က်င္းပသည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုကိုအတည္ျပဳခဲ့
November 8, 2017 Fame Asian

1:11 pm
လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားေစျခင္း၊ ရပ္႐ြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္IT နည္းပညာတလြဲသုံးစြဲမႈကို လိုအပ္သလို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ (Monitoring) ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကပါ ေထာက္ခံ၊ယေန႔ က်င္းပသည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုကိုအတည္ျပဳခဲ့

23231562_1613724048689871_5926580291130580121_n

ေနျပည္ေတာ္၊ႏို၀င္ဘာ၈

ဂန္႔ေဂါ မဲဆႏၵနယ္ မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္ တင္သြင္းထားသည့္ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားေစျခင္း၊ ရပ္႐ြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္IT နည္းပညာတလြဲသုံးစြဲမႈကို လိုအပ္သလို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ (Monitoring) ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆို ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကိုယ္စား ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦးသန္႔စင္ေမာင္ က အတည္ျပဳသင့္ေၾကာင္းယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေထာက္ခံခဲ့သည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကပါ ေထာက္ခံခဲ့ၾက၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ယေန႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုကို တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၅)ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး ေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနကပါ အဆိုကို ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ အထိ ဆင္းကဒ္ သံုးစြဲမႈ ၅၆.၁၂၇ သန္း၊အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ ၄၆.၃၉၁ သန္း ရွိေနျပီး၊၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလ အထိ Facebook ၊Twitter စသည့္ လူမႈကြန္ယက္သံုးစြဲသူ အေရအတြက္မွာ ၁၄သန္းရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

အဆိုကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက IT နည္းပညာအလြဲသုံးစြဲမႈကို လိုအပ္သလို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္လိုလားေၾကာင္း အသီးသီးတင္ျပခဲ့သည္။

ႏြားထိုးၾကီးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးႏိုင္ထူးေအာင္က ႏိုင္ငံတြင္ သတင္းအမွားမ်ားကို လူထုက အမွန္ဟု ထင္ေနၾကသျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊တည္ျငိမ္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြအထိ သက္ေရာက္ႏိုင္သည္မို႔ အေလးအနက္ထားျပီးေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕ကလည္း IT သံုးစြဲမႈကို အစိုးရ က ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ပါက မၾကာေသးခင္က မွျပဌာန္းထားေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ ႏွင့္ ကိုက္ညီ မႈမရွိဟု ေထာက္ျပၾကျပီး၊FACEBOOK တြင္မမွန္ သတင္းျဖန္႔ေ၀သူမ်ားရွိသလို မွန္ကန္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားျဖန္႔ေ၀သူမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း၊မမွန္သတင္းျဖန္႔ေ၀မႈသည္ သံုးစြဲသူ တစ္ေယာက္ျခင္းစီ၏ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊”IT နည္းပညာသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားေနၾကတာလား၊IT နည္းပညာသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးေတြ ပ်က္ျပားေနတာလား”‘ ဆိုျပီး အဆိုရွင္ကို ေမးခြန္းျပန္လည္ထုတ္ခဲ့မႈမ်ားလည္းရွိေနသည္။

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကမူ facebook ေပၚတြင္အမ်ားစုအခ်ိန္ကုန္ေနၾကျပီး၊အက်ိဳးျပဳစာအုပ္စာေပမ်ားကို ဖတ္ရႈမႈနည္းပါးေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာမႈကိုပါ မ်ားစြာထိခိုက္ဆံုးရံႈးေနေၾကာင္း ထည့္သြင္းေထာက္ျပကာ အခ်ိဳ႕ေသာသံုးစြဲသူတို႔သည္ အဖြဲ႕တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား၊လူမ်ိဳးတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား အမုန္းတရားမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမားအကုန္ခံျပီး လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ဖုန္းအသံုးျပဳ၍ ေဖာက္ခြဲမႈမ်ားလုပ္လာသည္ကိုေတြ႕ေနရေၾကာင္း၊ဆင္းကဒ္မ်ားကိုလည္း အေထာက္အထားမရွ္ိဘဲ ကိုင္ေနၾကကာ တဆင့္စီလြဲေျပာင္းေနျခင္းတို႔ကိုပါလုပ္ေန၍ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးကိုစိုးရိမ္ရေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာျပီး၊ IT နည္းပညာအလြဲသုံးစြဲမႈကို လိုအပ္သလို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္မွာ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားကုန္မည္ျဖစ္၍ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္သင့္/မသင့္ စဥ္းစားရန္ႏွင့္ ျပည္ပအကူအညီရယူတည္ဆိုပါက လံုျခံဳေရးကိုပါထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အၾကံျပဳကာ အဆိုကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။

PN/စိုင္းလမင္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*