ကေလးငယ္မ်ားရဲ့ ညစ္ညမ္းပံုေတြျပဳလုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းနဲ ့လက္၀ယ္ထားရွိရင္ ေထာင္ ၁၀ ႏွစ္အထိက်ခံေစမယ့္ ျပစ္ဒဏ္အပါအျခားေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္းမွာထည့္သြင္းေရးဆြဲထား

ကေလးငယ္မ်ားရဲ့ ညစ္ညမ္းပံုေတြျပဳလုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းနဲ ့လက္၀ယ္ထားရွိရင္ ေထာင္ ၁၀ ႏွစ္အထိက်ခံေစမယ့္ ျပစ္ဒဏ္အပါအျခားေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္းမွာထည့္သြင္းေရးဆြဲထား
October 24, 2017 Fame Asian

2:56 pm
ကေလးငယ္မ်ားရဲ့ ညစ္ညမ္းပံုေတြျပဳလုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းနဲ ့လက္၀ယ္ထားရွိရင္ ေထာင္ ၁၀ ႏွစ္အထိက်ခံေစမယ့္ ျပစ္ဒဏ္အပါအျခားေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္းမွာထည့္သြင္းေရးဆြဲထား

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၄

ကေလးသူငယ္မ်ားရဲ့ ညစ္ညမ္းပံုျပဳလုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးျခင္းနဲ ့ေရာင္းခ်ျခင္း ၊ လက္၀ယ္ပိုင္ဆုိင္ျခင္းတုိ ့ကို ေတြ ့ရွိရင္ ေထာင္ ၁ ႏွစ္မွ ၁၀ အထိ ခ်မွတ္သြားမယ့္ ျပစ္ဒဏ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမွာထည့္သြင္းေရးဆြဲထားပါတယ္။ ကေလးသူငယ္မ်ားရဲ့ အခြင့္အေရးအတြက္ ေရးဆြဲထားတယ္လို ့သိရတဲ့ ယင္းဥပေဒၾကမ္းမွာ ကေလးငယ္မ်ားရဲ့လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ညစ္ညမ္းပံုေတြကို ျပည္ပမွတင္သြင္းျခင္းနဲ ့ျပည္ပသုိ ့တင္ပို ့ျခင္းတို ့ကိုလည္းေဖာ္ျပပါ ျပစ္ဒဏ္ထုိက္တယ္လို ့ဥပေဒၾကမ္းမွာေဖာ္ျပထားခ်က္အရအသိရပါတယ္။

” ဒီဥပေဒၾကမ္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ကျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ဘက္ကို ေဆြးေႏြးဖို ့တရား၀င္ခ်ေပးလိုက္ျပီ။ ျပည္သူ ့လ တ္ေတာ္ဥကၠဌက ကြ်န္ေတာ္တို ့ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကို ျပန္လႊဲေပးတယ္။ ေရွ ့မွာ ဥပေဒၾကမ္းေတြေဆြးေႏြးေနဆဲမို ့ဒီဥပေဒၾကမ္းနဲ ့ပတ္သတ္ျပီး အစီရင္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုမတင္သြင္းႏုိင္ေသးဘူး ဥပေဒၾကမ္းကိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အမ်ားျပည္သူသိရွိႏုိင္ေအာင္ ထုတ္ျပန္ထားျပီးျဖစ္ပါတယ္ ဥပေဒၾကမ္းပါျပစ္ဒဏ္ေတြကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့ထပ္ေဆြးေႏြးရဦးမွာေပါ့” လို ့ျပည္သူလႊတ္ေတ
ာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ ထန္းတပင္ျမိဳ ့နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဇာ္၀င္းကေျပာပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ျပစ္ဒဏ္မ်ားအေနနဲ ့ မသန္စြမ္းကေလးငယ္အပါအ၀င္ ကေလးငယ္မ်ားကို မုဒိန္းမႈက်ဴးလြန္ရင္ အနည္းဆံုးေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ မွ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ တစ္ကြ်န္းအထိခ်မွတ္မယ့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏုိင္တယ္လို ့ဥပေဒၾကမ္းမွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားပါတယ္။ ယင္းဥပေဒၾကမ္း ရဲ့ အခန္း(၂၇) ျပစ္မႈနဲ ့ျပစ္ဒဏ္အခန္း၊ ပုဒ္မ ၁၀၄ မွာ အခုလိုထည့္သြင္းျပဌာန္းထားတာကိုေတြ ့ရျပီး ပုဒ္မ ၁၀၅ မွာလည္း ဥပေဒပါျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ရန္အားထုတ္ျခင္း၊ပူးေပါင္းၾကံစည္ျခင္းနဲ ့အားေပးကူညီ ရင္လည္း ဥပေဒပါျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ခ်မွတ္ရမယ္လို ့ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ကေလးငယ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းနဲ ့ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ထုတ္ယူဖယ္ရွားျခင္း၊ေရာင္းခ်၊၀ယ္ယူျခင္းတို ့အတြက္ အနည္းဆံုးေထာင္ဒဏ္ ၁၀ နွစ္မွ အမ်ားဆံုးႏွစ္ ၂၀ နဲ ့ေငြက်ပ္ အနည္းဆံုးသိန္း ၅၀ မွ သိန္း၁၀၀ တို ့ခ်မွတ္ရမယ္လုိ ့ဥပေဒၾကမ္းမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ကေလးငယ္မ်ားကို လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အတင္းအၾကပ္ျပဳလုပ္မႈနဲ ့အတင္းအၾကပ္လက္ထပ္ေစျခင္းတို ့အတြက္ ျပစ္ဒဏ္က ေထာင္ဒဏ္ ၁ႏွစ္မွ ၁၀ နွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ကေလးသူငယ္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ့အတြက္ တပ္သားအျဖစ္စုေဆာင္းရင္ေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လမွ ၇ ႏွစ္အထိျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္းမွာ ထပ္မံပါ၀င္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကေတာ့ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေတာင္းစားေစျခင္းအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ပါတယ္။အုပ္ထိန္းမႈေအာက္မွာရွိေနတဲ့ ကေလးငယ္မ်ားေတာင္းရမ္းေနတာကို တားျမစ္ဖို ့ပ်က္ကြက္ရင္ အုပ္ထိန္းသူပါ ေထာင္ဒဏ္ ၃ လမွ ၅ ႏွစ္အထိျပစ္ဒဏ္က်ခံေစဖို ့ေရးဆြဲထားတာေတြ ့ရပါတယ္။ရိုက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္ေပးရင္လည္း ေထာင္ဒဏ္ ၁ လမွ ၂ ႏွစ္အထိက်ခံရမယ္လို ့ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*