ေခါင္​း​ေဆာင္​ႏိုင္​စြမ္​း႐ွိၿပီး​ေတာ့ ဆင္​ႏႊဲႏိုင္​စြမ္​း႐ွိတယ္​ဆိုတာကိုလည္​း သက္​​ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္​တယ္​လို႔ ဒီခ်ဳပ္​ပါတီကဆို

ေခါင္​း​ေဆာင္​ႏိုင္​စြမ္​း႐ွိၿပီး​ေတာ့ ဆင္​ႏႊဲႏိုင္​စြမ္​း႐ွိတယ္​ဆိုတာကိုလည္​း သက္​​ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္​တယ္​လို႔ ဒီခ်ဳပ္​ပါတီကဆို
September 27, 2017 Fame Asian

11:45 am
ေခါင္​း​ေဆာင္​ႏိုင္​စြမ္​း႐ွိၿပီး​ေတာ့ ဆင္​ႏႊဲႏိုင္​စြမ္​း႐ွိတယ္​ဆိုတာကိုလည္​း သက္​​ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္​တယ္​လို႔ ဒီခ်ဳပ္​ပါတီကဆို

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*