ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဒသမအႀကိမ္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဒသမအႀကိမ္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား
September 25, 2017 Asian Fame

10:31 am
ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဒသမအႀကိမ္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

Meeting(ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၃)

ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဒသမ အႀကိမ္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌က်င္းပရာ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

]ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ၊ ေဒါက္တာသန္းျမင့္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေအာင္ထူး၊ ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းႏွင့္ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပထုတ္ေ၀သူႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံပရိေဘာဂစက္မႈလက္မႈအသင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

21764928_1555755551135071_455116106035554900_nပုဂၢလိက က႑ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို ႏွစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ရာ စုစုေပါင္း ၄ ႀကိမ္ရိွၿပီျဖစ္ၿပီး မ႑ိဳင္ ၅ ရပ္ကို တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ၏အစည္းအေ၀းမ်ားကို တစ္လ လွ်င္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ရာ စုစုေပါင္း ၄၆ ႀကိမ္ရိွၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ားမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔သြားေရာက္၍ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရိွပါ ေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ေတြ႕ နယ္ပယ္တြင္ ပိုမို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈအေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၉ ဘီလီယံခန္႔ရိွၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံနီးပါး သာရိွသျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ယခင္ႏွစ္ထက္ ၂ ဒႆမ ၉ ဘီလီယံခန္႔ တိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ရံုမွ်မက ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္းၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရိွသည့္ ေနရာ ေဒသမ်ားတြင္လည္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ အဆိုပါေဒသတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွၿပီး ၀င္ေငြတိုးလာမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊

ဥပမာအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ ေဒသ ကညင္ေခ်ာင္း ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သို႔ သက္ဆိုင္ရာေဒသခံပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လည္းရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားထည္႔၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကိုေတြ႕ရိွရပါ ေၾကာင္း၊

ျပည္တြင္း ျပည္ပရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထပ္မံ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရးကိုလည္း ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္လည္းမ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးကြက္လပ္ မက်န္ေအာင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကိုျပင္ဆင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား မ်ားစြာ၀င္ေရာက္လာေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးသည့္ေဒသမ်ား၌ ၇ ႏွစ္၊ အသင့္အတင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ ေဒသမ်ား၌ ၅ ႏွစ္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးသည့္ေဒသမ်ား၌ ၃ ႏွစ္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအခ်ိဳးညီညီ မွ်မွ်တတ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

21762244_1555756541134972_3202397241928958593_n

ယေန႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္က႑မ်ားႏွင့္ သက္္ဆိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွတာ၀န္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္လွ်က္ရိွရာ က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကတစ္ဦးခ်င္း အခက္အခဲမ်ားကို ဦးစားေပးေဆြးေႏြးျခင္းထက္ အဖြဲ႕အစည္း၊ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုလံုးကို ကုိယ္စားျပဳ၍ ထိေရာက္စြာ ေဆြးေႏြးၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့့္္၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း တို႔က ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ က႑အလိုက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပထုတ္ေ၀သူႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံပရိေဘာဂစက္မႈ လက္မႈအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတို႔မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားအလိုက္ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရာ ဒုတိယသမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား က ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပထုတ္ေ၀သူႏွင့္ျဖန္႕ခ်ိသူမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာသာထြန္းဦး စာေပထုတ္ေ၀မႈႏွင့္ျဖန္႕ခ်ိမႈက႑ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္းတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

– ျမန္မာ့စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားအၾကား Social Media အသံုးျပဳမႈ ပ်ံ႕ႏွံ႕လာမႈေၾကာင့္ စာေပဖတ္ရႈမႈမ်ား နည္းပါးလာသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အားေပးလုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႕ အစိုးရမွ အားေပး ေထာက္ပံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါရန္

– စာေပေလာကတြင္ ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးရန္

– စာအုပ္တန္ဖိုးမ်ား ေလ်ာ့နည္းသက္သာမွ စာေပဖတ္ရႈသူမ်ား တိုးပြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္၍ စာအုပ္မ်ား ေရာင္းခ်မႈ၊ တင္ပို႕မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ကုန္သြယ္ခြန္ အခြန္အခမ်ားကို ကင္းလြတ္ (သို႔) ေလ်ာ့ခ်မႈမ်ား ျပဳေပးရန္

– နယ္စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ စာတိုက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ စာအုပ္မ်ားကို ပို႕ေဆာင္ခ သက္သာစြာျဖင့္ လြယ္ကူစြာ တင္ပို႕ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ေတြ႕ဆံုပြဲ အခမ္းအနားကို ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*