”လမ္းေဘးေခြးမ်ားကို လိုက္လံသင္းကြပ္”

”လမ္းေဘးေခြးမ်ားကို လိုက္လံသင္းကြပ္”
August 30, 2017 Fame Asian

3:57 pm
”လမ္းေဘးေခြးမ်ားကို လိုက္လံသင္းကြပ္”

img4

ရန္ကုန္၊ၾသဂုတ္၃၀

ေခြးေလ ေခြးလြင့္ မ်ိဳးပြားမႈ ႏႈန္းကို ေလွ်ာ႔က်သည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ က ရန္ကုန္ျမိဳ႕လည္ေခါင္ အတြင္းက လမ္းေဘးေနေခြးထီးမ်ားကို ေမ့ေဆးႏွင့္ ပစ္ဖမ္းျပီး သင္းကြပ္ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္ကို ယမန္ေန႔က စတင္ျပီး ေတြ႕ရွိေနရသည္။

ဓါတ္ပံု- သားေဒြး

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*