ပညာေရးတကၠသိုလ္/ေကာလိပ္မ်ားမွ သင္တန္းဆင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို ခန္႔ထားျပီးျဖစ္

ပညာေရးတကၠသိုလ္/ေကာလိပ္မ်ားမွ သင္တန္းဆင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို ခန္႔ထားျပီးျဖစ္
August 30, 2017 Fame Asian

3:36 pm
ပညာေရးတကၠသိုလ္/ေကာလိပ္မ်ားမွ သင္တန္းဆင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို ခန္႔ထားျပီးျဖစ္

teacher

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၾသဂုတ္ ၃၀

၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပညာေရးတကၠသိုလ္/ေကာလိပ္မ်ားမွ သင္တန္းဆင္းဆရာ၊ ဆရာမ ၁၀၄၃၅ ဦးကို သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ ခန္႔ထားေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွသိရသည္။

ပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမေပါင္း (၄၈၂) ဦး၊ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမေပါင္း (၉၉၅၃) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၀၄၃၅) ဦး ကို ခန္႔အပ္ထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယေန႔ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လႈိင္ မဲဆႏၵနယ္အမတ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး က “ဆရာ၊ ဆရာမ လိုအပ္ခ်က္ အတြက္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ဆင္းႏွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္ဆင္း မ်ားကို ခန္႔ထားေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ” ေမးခြန္းကိုေမးျမန္းခဲ့ရာ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီးက အထက္ပါအတို္င္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တြင္လည္း (၂၀၁၇-၁၈) ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ားမွ B.Ed သင္တန္းဆင္း (၁၀၆) ဦး၊ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားမွ DTEd သင္တန္းဆင္း (၁၃၇) ဦးႏွင့္ PPTT သင္တန္းဆင္း (၃၇၈) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၆၂၁) ဦးတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအသီးသီးတြင္ ခန္႔ထားေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီးက ဆိုသည္။

YL

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*