” ျပည္ပကိုတင္ပို႔ေနတဲ့ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္ေတြအတြက္ အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းသံ (သို႔မဟုတ္) အိႏိၵယ ရဲ႕ ေၾကျငာခ်က္”

” ျပည္ပကိုတင္ပို႔ေနတဲ့ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္ေတြအတြက္ အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းသံ (သို႔မဟုတ္) အိႏိၵယ ရဲ႕ ေၾကျငာခ်က္”
August 24, 2017 Fame Asian

5:21 pm
” ျပည္ပကိုတင္ပို႔ေနတဲ့ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္ေတြအတြက္ အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းသံ (သို႔မဟုတ္) အိႏိၵယ ရဲ႕ ေၾကျငာခ်က္”

21077656_1810962675831373_6472925545579497235_n

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂၃

ျပည္တြင္းမွာအမ်ားဆံုးျပည္ပတင္ပို႔ေနတဲ့စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပဲမ်ိဳးစံုတင္ပို႔မွဳ ကိုအႏိၵယနိုင္ငံက တင္သြင္းခြင့္ကန္႔သတ္လိုက္တဲ့အတြက္ အျခားေစ်းကြက္အဆင္သင့္မရွိတဲ့ ျပည္တြင္းကုန္သည္ေတြနဲ႔ေတာင္သူေတြ အၾကပ္ရိုက္ေနၾကပါတယ္။ပဲေစ်းကြက္တစ္ခုလံုးလဲ ကေသာင္းကနင္းေတြျဖစ္ေနၿပီး ယာယီေစ်းကြက္ပိတ္ရတဲ့အေျခအေနထိ ဆိုက္ေရာက္သြားပါတယ္။ ဒါဟာျပည္ပတင္ပုိ႔မွုအပိုင္းမွာ နိုင္ငံတစ္ခုထဲကို အမွီသဟဲျပဳလြန္းေနတဲ့အေျခအေနေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္သစ္ရွာေဖြဖို႔နဲ႔ဥေရာပ အာရွစတဲ့ ေစ်းကြက္ေတြဆီျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္ေတြကို တင္ပုိ႔နိုင္ရန္ေျခလွမ္းျပင္ဖို႔လိုေနၿပီဆိုတာကို သိသာစြာအခ်က္ေပးလိုက္တဲ့ ေခါင္းေလာင္းသံတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ဒါဟာျပည္တြင္းမွာရွိေနတဲ့ကုန္သည္၊ေတာင္သူနဲ႔အစိုးရအတြက္ ခိုင္မာေသခ်ာတဲ့မူ၀ါဒ ကတိက၀တ္ေတြကို ေသခ်ာစြာခ်ဳပ္ဆိုဖို႔လိုအပ္လာၿပီဆိုတာကို သတိေပးလိုက္တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အိႏၵိယရဲ႕အခုေၾကျငာခ်က္မတိုင္ခင္ကလဲ မၾကာခဏဆိုသလို နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွာ တရုတ္နိုင္ငံ တစ္ခုထဲကို အားထားေနရတဲ့အတြက္တရုတ္နိုင္ငံဖက္ကေပၚလစီအေျပာင္းအလဲတစ္ခုခ်မွတ္ လိုက္တိုင္း ျပည္တြင္းကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဗ်ာမ်ားခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

“ဥေရာပေစ်းကြက္ကိုမထိုးေဖာက္နိုင္သေရႊ႕ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြရဲ႕ ေပၚလစီအေပၚမွီခိုေနရအံုးမယ့္ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား”

စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ေတြကို အဓိကဦးစားေပးတင္ပုိ႔နိုင္ဖို႔ အစိုးရအပိုင္းကေနစီမံခ်က္ေတြေရးဆဲြ ေဆာင္ရြက္ေနေပမယ့္လည္း အရည္အေသြးမီထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြမထုတ္လုပ္နိုင္ေသးသေရြ႕ ဥေရာပေစ်းကြက္ကုိ ထိုးေဖာက္ဖို႔ခက္ခဲေနအံုးမွာျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္တင္ပို႔မွဳကိုဘဲအားထားေနရတာျဖစ္လို႔ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြရဲ႕ အခါအားေလွ်ာ္စြာထုတ္ျပန္တဲ့ေပၚလစီေတြအေပၚမွီခိုေနရအံုးမွာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္၊ဆန္ကဲြ၊ေျပာင္း၊ဖရဲ၊သခြားနဲ႔သၾကားစတာေတြကိုတရုတ္နိုင္ငံ ၀ယ္လက္အေပၚမွီခိုေနရၿပီး ပဲမ်ိဳးစံုနဲ႔ ပရေဆးစတဲ့ပစၥည္းေတြကိုေတာ့အႏိၵယနိုင္ငံကို အဓိကတင္ပုိ႔ေနရပါတယ္။ေစ်းကြက္အၿပိဳင္မရွိတဲ့ အတြက္ တဖက္ ၀ယ္လက္နိုင္ငံေတြက ခ်မွတ္တဲ့ေပးလစီေတြကိုဘဲကုန္သည္ေတြက ရင္တမမနဲ႔ ေရာင္းခ်ေနရတဲ့ဘ၀ျဖစ္ပါတယ္။

“တိုင္းျပည္ပို႔ကုန္က႑မွာေရွ႕တန္းကိုေရာက္လာတဲ့စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ား”

၂၀၁၅ခုႏွစ္မွာ အစိုးရအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္အစိုးရအဖဲြ႕က စီးပြားေရး မူ၀ါဒ(၁၂)ခ်က္ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။အဲဒီအခ်က္ေတြထဲက တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္တဲ့လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေရးက႑ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ဖုိ႔နဲ႔ လယ္ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ျပည္ပေစ်းကြက္ ကိုပိုမိုဦးစားေပးတင္ပို႔ နိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့အခ်က္လဲပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ကလည္း ပို႔ကုန္သံုးဆျမွင့္တင္မယ္ ဆိုတဲ့ေၾကြးေၾကာ္ခ်က္ကိုေၾကျငာခဲ့ၿပီးျပည္တြင္းကပို႔ကုန္ေတြကို ပိုမိုတင္ပို႔နိုင္ေစဖို႔၊ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မွုဳေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ဖို႔နဲ႔တရား၀င္ကုန္သြယ္မွဳေတြျဖစ္လာေစဖို႔ ေျဖေလွ်ာ့မွဳ မ်ားစြ ာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာကိုလဲေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ဒီအထဲမွာသဘာ၀သယံဇာတင္ပုိ႔မွဳကို ကန္႔သတ္ ေလွ်ာ့ခ် တာေတြျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ေတြကို တြန္းအားေပးတင္ပို႔နိုင္ ဖို႔သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔အတူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။အက်ိဳးရလဒ္အျဖစ္ ျပည္ပပို႔ကုန္အမ်ားဆံုး ကုန္ပစၥည္း ေတြထဲမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ေတြ ေရွ႕တန္းကိုေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ဆန္၊ ဆန္ကဲြအျပင္ပဲမ်ိဳးစံုနဲ႔ဖရဲသခြားစတာေတြအျပင္သရက္သီးလိုစိုက္ပ်ိဳးေရးကုန္ေခ်ာေတြပါျပည္ပေစ်းကြက္ကိုထိုးေဖာက္နိုင္တဲ့အေျခအေနျဖစ္လာပါတယ္။

“စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ေတြကို အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြဆီ အဓိကထားတင္ပို႔ေနရဆဲ အေျခအေန”

စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ေတြရဲ႕ျပည္ပတင္ပို႔မွဳ အေရအတြက္ကတိုးလာတယ္ဆိုေပမယ့္လည္း အီးယူနဲ႔ ဥေရာပနိုင္ငံေတြဆီကိုေတာ့အလံုးအရင္းနဲ႔တင္ပို႔နိုင္တာမဟုတ္ဘဲ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြကိုဘဲအားထား ၿပီးေရာင္းခ်ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ျပည္တြင္းမွာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေနတဲ့ ထြက္ကုန္အမ်ားစုက ဓါတ္ေျမၾသဇာအပါအ၀င္စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္ မမွန္တာေတြေၾကာင့္ အရည္အေသြးပိုင္းမွာ အားနည္း ခ်က္ေတြရွိေနၿပီး ဥေရာပေစ်းကြက္ကုိထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ဖို႔ခက္ခဲေနတာျဖစ္ပါတယ္။အရည္အေသြး အာမခံခ်က္ရွိၿပီး စံခ်ိန္မီတဲ့ထုတ္ကုန္ေတြကို ဥေရာပ၊အာရွနဲ႔အီးယူေစ်းကြက္ေတြကကမ္းလွမ္းထား ေပမယ့္လည္း ျပည္တြင္းမွာအရည္အေသြးျပည္႔၀စြာ မထုတ္လုပ္နိုင္တဲ့အတြက္ အိမ္နီးခ်င္း ေဒသတြင္း နိုင္ငံေတြရဲ႕ေစ်းကြြက္ကုိဘဲ ရည္ရြယ္ေရာင္းခ်ေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။အခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လဆန္းမွာေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနကေကာင္းမြန္ေသာစိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ား(GAP)စနစ္ကို စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ (၁၅)မ်ိဳးအတြက္ ျဖန္႔ေ၀လိုက္ၿပီး၊အဲဒီနည္းစနစ္ေတြအတိုင္း စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္နိုင္ရင္ေတာ့ ေစ်းကြက္ ေ၀စုပိုမို က်ယ္ျပန္႔လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည္႔မီ တာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္သစ္ေတြ ရွာေဖြထိုးဖာက္နိုင္မွာမဟုတ္ဘဲ ေဒသတြင္းနိုင္ငံေတြကိုသာမွီခို ေရာင္းခ်ေနရအံုးမွာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

“ေစ်းကြက္သစ္ေတြထိုးေဖာက္နိုင္ဖို႔ဘာေတြလိုအပ္ေနသလဲ”

စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ေတြကို ျပည္တြင္းစားသံုးမွုဳအျပင္ျပည္ပေစ်းကြက္ကိုတင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာမွာ Export Quality ျပည္႔မီစြာရွိဖို႔အဓိကလိုအပ္ပါတယ္။တင္ပို႔မယ့္နိုင္ငံေပၚမူတည္ၿပီး အရည္အေသြး ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရွိေနပါတယ္။အာစီယံေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားကိုတင္ပို႔ေရာင္းခ်မည္ဆိုပါက သတ္မွတ္ထားသည္႔အာစီယံစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္းရွိဖို႔လိုေနၿပီးအာရွသို႔မဟုတ္ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားကို တင္ပို႔မယ္ဆိုရင္ေတာ့ နိုင္ငံအလိုက္သတ္မွတ္ထားသည္႕စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း တိက်စြာစိုက္ပ်ိဳး နိုင္ဖို႔လိုအပ္ေနပါတယ္။လက္ရွိျပည္တြင္းမွာစိုက္ပ်ိဳးေနတဲ့ေတာင္သူအမ်ားစုက မိရိုးဖလာစိုက္ပ်ိဳးနည္း စနစ္ေတြကိုဘဲ က်င့္သံုးေနၾကတာျဖစ္ၿပီး ေခာတ္္မီနည္းစနစ္ေတြကိုေျပာင္းလဲက်င့္သံုးၾကဖို႔ လိုအပ္ ေနေသးတာကိုုေတြ႔ရပါတယ္။ေခာတ္မီနည္းစနစ္ေတြနဲ႔စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ဖို႔ေတာင္သူေတြအတြက္အဓိကစိန္ေခၚမွဳနဲ႔အခက္အခဲကေတာ့ ေငြေၾကးမျပည္႔စံုမွဳဘဲျဖစ္ပါတယ္။အစိုးရအပိုင္းမွေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္နိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခ်ိတ္ဆက္ေပးေနေပမယ့္လည္း အရည္အေသြးကန္႔သတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ထိထိေရာက္ ေရာက္ တင္ပို႔နိုင္ျခင္းမရွိျဖစ္ေနပါတယ္။စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြအပါအ၀င္ အစိုးရအပိုင္းမွပံပိုးမွဳေတြျပဳ လုပ္ေပးခဲ့ေပမယ့္လည္းေတာင္သူေတြအတြက္လိုအပ္ခ်က္ေတြႀကီးမားေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ေစ်းကြက္သစ္ႏိုင္ငံေတြဆီထိုးေဖာက္ဖို႔ဆိုရင္ အဓိကအေရးႀကီးတဲ့အရည္အေသြးျပည္႔မွီဖို႔ကို အစိုးရ၊ေတာင္သူနဲ႔ ကုန္သည္မ်ားအားလံုးကပူးေပါင္းပါ၀င္ဖို႔လိုေနပါတယ္။ဒါမွသာ ေစ်းကြက္ကိုထိုးေဖာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ နိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြကို တင္ပို႔မွုထက္ပိုမ္ုေကာင္းမြန္တဲ့ေစ်းႏွဳန္းနဲ႔အခြင့္အလမ္းေတြရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုလို  အိႏိၵယက ပဲမ်ိဳးစံုတင္သြင္းခြင့္ကန္႔သတ္လိုက္တဲ့အေျခအေနအေပၚျဖစ္သြားတဲ့ ေစ်းကြက္ ကယက္ထမွဳေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ေတြကို အဆင့္ျမွင့္နိုင္ဖို႔၊ကုန္ၾကမ္း ထက္ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ေျပာင္းလဲတင္ပို႔နိုင္ဖို႔နဲ႔ ေစ်းကြက္အျပိဳင္နိုင္ငံေတြကို အဆင္သင့္ရွာေဖြထားနိုင္ဖို႔ အစိုးရ၊ကုန္သည္နဲ႔ ေတာင္သူေတြအားလံုးအတြက္ အခ်က္ေပးလိုက္တဲ့ေခါင္းေလာင္းသံတစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

ေအာင္ျပည္႔စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*