ဓါတုျဒပ္ႂကြင္း ကင္းစင္ေသာ ႏွမ္းမ်ိဳးစံုကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တန္ခ်ိန္ အကန္႔အသတ္မရွိ ဝယ္ယူသြားမည္။

ဓါတုျဒပ္ႂကြင္း ကင္းစင္ေသာ ႏွမ္းမ်ိဳးစံုကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တန္ခ်ိန္ အကန္႔အသတ္မရွိ ဝယ္ယူသြားမည္။
August 21, 2017 Fame Asian

4:29 pm
ဓါတုျဒပ္ႂကြင္း ကင္းစင္ေသာ ႏွမ္းမ်ိဳးစံုကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တန္ခ်ိန္ အကန္႔အသတ္မရွိ ဝယ္ယူသြားမည္။

Untitled-1

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂၀

ျပည္တြင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေနသည့္ ႏွမ္းနက္ႏွင့္ႏွမ္းမ်ိဳးစံုကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ဝယ္လိုအားျမင့္တတ္ေနၿပီး ဓါတုျဒပ္ႂကြင္း ကင္းစင္ပါက တန္ခ်ိန္ အကန္႔အသတ္မရွိ ဝယ္ယူသြားမည္ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွသိရပါသည္။

“ႏွမ္းကို ဂ်ပန္ေစ်းကြက္မွာဝယ္လိုအားရွိေနပါတယ္၊ေစ်းကြက္ဝယ္လိုအားနဲ႔တင္ပို႔ႏိုင္တဲ့အေျခအေနဆို အေတာ္ေလး လိုေနပါေသးတယ္၊သူတို႔ဖက္က ဓါတုု ျဒပ္ႂကြင္းသာ ကင္းစင္ပါေစ ရသေလာက္ဝယ္မယ္လို႔ ကမ္းလွမ္းထားတာပါ”ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဳးခ်ဳပ္ေဒါက္တာရဲတင့္ထြန္းကဆိုသည္။

ျပည္တြင္းရွိေတာင္သူမ်ားအေနႏွင့္ သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ပိုးသတ္ေဆးအပါအဝင္ဓါတ္ေျမၾသဇာ မ်ားကို စနစ္တက် အသံုးမျပဳသည့္အတြက္ ျပည္ပတင္ပို႔မွဳတြင္ ကန္႔သတ္မွဳမ်ားရွိေနသည္။သီးႏွံဖ်က္ပိုးအပါအဝင္ အပင္ႀကီးထြားမွဳမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရသည့္ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို အတိုင္းအဆမရွိအသံုးျပဳၾကသည့္အတြက္ ျဒပ္ခဲြစစ္ေဆးရာတြင္ ဓါတုျဒပ္ေပါင္းမ်ားေတြ႕ရွိေနရသည္။

ျပည္ပသို႔ႏွမ္းတင္ပို႔ရာတြင္ ရိတ္သိမ္းၿပီးရက္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏွမ္းအရည္အေသြးက်ဆင္းလာတတ္သျဖင့္ ရိတ္သိမ္းၿပီးသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းေထာင္သည့္အေလ့အထ က်င့္သံုးၾကဖို႔လိုေၾကာင္း ေဒါက္တာရဲတင့္ထြန္းက အၾကံျပဳခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းမွ ႏွမ္းနက္ႏွင့္ႏွမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီးဝယ္လိုအားျမင့္တတ္ေနတာေၾကာင့္ အရည္အေသြးမီ နည္းစနစ္တက် စိာက္ပ်ိဳးရိတ္သိမ္း ၾကရန္ ေတာင္သူမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွတိုက္တြန္းထားသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*