ယခုဘ႑ာႏွစ္ ပထမ(၄)လ အတြင္းျပည္ပ ပို႔ကုန္ စုစုေပါင္း၏ (၂၅)ရာခိုင္ႏွဳန္း အထိ လယ္ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ပထမ(၄)လ အတြင္းျပည္ပ ပို႔ကုန္ စုစုေပါင္း၏ (၂၅)ရာခိုင္ႏွဳန္း အထိ လယ္ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့
August 7, 2017 Asian Fame

11:30 am
ယခုဘ႑ာႏွစ္ ပထမ(၄)လ အတြင္းျပည္ပ ပို႔ကုန္ စုစုေပါင္း၏ (၂၅)ရာခိုင္ႏွဳန္း အထိ လယ္ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့

container(ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၇)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အစ (၄)လအတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၄.၃)ဘီလီယံ အထိ ျပည္ပသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး လယ္ယာ ထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားမွ ကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလံယံေက်ာ္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။

“လယ္ယာ ထြက္ကုန္ေတြျဖစ္တဲ့ဆန္၊ ဆန္ကဲြပဲေျပာင္း နဲ႔ေရာ္ဘာေတြက စုစုေပါင္းျပည္ပ ပို႔ကုန္ရဲ႕ ေလးပံု တစ္ပံု အထိ ရွိလာပါတယ္၊ ဒါက အစိုးရရဲ႕လယ္ယာ က႑ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတတ္ေရး ဆိုတဲ့မူဝါဒကို စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ၿပီ ဆိုတဲ့ အေျခအေနပါ” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္ အတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ဆိုသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ျပည္ပသို႔ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ႏိုင္သည့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုးမ်ားမွာ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ (၄၈၄) သန္း၊ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကဲြမွ (၂၇၆)သန္း ၊ေျပာင္းမွ(၇၀)သန္းႏွင့္ ရာဘာတင္ပို႔မွဳမွ (၆၇)သန္းျဖစ္ၿပီး အျခား လယ္ယာ ထြက္ကုန္ မ်ားတင္ပို႔မွဳ စုစုေပါင္း မွာ(၈၂)သန္းေက်ာ္ အထိရွိခဲ့သည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ အစ (၄)လအတြင္း ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့သည့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ တန္ဖိုးသည္ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ပိုမိုခဲ့သလို (၅)ႏွစ္ အတြင္း ကာလတူ ႏွိုင္းယွဥ္ခ်က္ မ်ားထက္လည္း မ်ားျပားခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ႏွစ္ခုေပါင္း၏ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မွဳ ပမာဏသည္လည္း ကာလတူထက္ (၁.၆)ဘီလီယံထက္ပိုမို ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရသိရသည္။

လယ္ယာ ထြက္ကုန္မ်ား ကိုျပည္ပ တင္ပို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ စံအရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္ အပါအဝင္ စိန္ေခၚမွဳ မ်ားစြာ ရွိေနေသာ္လည္း ေစ်းကြက္သစ္ႏိုင္ငံ မ်ားရွာေဖြျခင္း အပါအဝင္ ပို႔ကုန္ အမယ္သစ္မ်ား စမ္းသပ္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ လယ္ ယာ ထြက္ကုန္တင္ပို႔မွဳ ပမာဏမွာတိုးတတ္လွ်က္ရွိေနသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*