​အေျခခံေက်ာင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ လိုအပ္ေနသာ ဆရာ/မ ဦးေရအတြက္ ေန႔စားလေပးမ်ားခန္႔မည္

​အေျခခံေက်ာင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ လိုအပ္ေနသာ ဆရာ/မ ဦးေရအတြက္ ေန႔စားလေပးမ်ားခန္႔မည္
July 24, 2017 Fame Asian

4:01 pm
​အေျခခံေက်ာင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ လိုအပ္ေနသာ ဆရာ/မ ဦးေရအတြက္ ေန႔စားလေပးမ်ားခန္႔မည္

df

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇူလုိင္ ၂၄

တစ္နုိင္ငံလံုးရွိ အေျခခံေက်ာင္းေပါင္း ၅၀၀၀ေက်ာ္တြင္ လုိအပ္ေနေသာ ဆရာ/မ မ်ားအတြက္ေန႔စားလေပးဆရာ/မ မ်ား ျဖည့္ဆည္းခန္႔ထားရန္ စီမံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ေျပာသည္။ေဒသခံေတြကုိ ဦးစားေပးခန္႔ထားမည္ျဖစ္ျပီး လုိအပ္သည့္သင္တန္းမ်ားလည္း ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။


ဇူလုိင္လ ၂၄ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေအာင္ေျမသာဇံမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာဦးလွမုိး၏ “၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႏုိင္ငံႏွင့္အဝန္း ထက္/လယ္/မူ ေက်ာင္းေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ေက်ာင္းအဆင့္တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့ရာ အဆုိပါေက်ာင္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာဆရာ ၊ ဆရာမ ၊ ဝန္ထမ္း ျပည့္စုံစြာ တုိးျမႇင့္ခန္႔ထားႏုိင္ရန္ အစီအမံမ်ားေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ႐ွိမ႐ွိႏွင့္ မခန္႔ထားႏုိင္ပါေသးလွ်င္ ခန္႔ထားႏုိင္ေအာင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ မည္ကဲ့သုိ႔ အစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ သိလုိျခင္း”ေမးခြန္းကုိ ဒုဝန္ႀကီးက အထက္ပါအတုိင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ယင္းအျပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနအေန ႏွင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွာ ဆရာ ၊ ဆရာမခန္႔ထားရာတြင္ ဆရာနဲ႔ေက်ာင္းသားအခ်ဳိးမွ်တေစေရး ၊ ဘာသာရပ္ကုိက္ညီမႈ့ ႐ွိေစေရးစသည့္ အခ်က္မ်ားကို အဓိကထားထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ဘ႑ေငြရ႐ွိမႈအေပၚ မူတည္ျဖည့္ဆည္းခန္႔ထားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဒု၀န္ၾကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စုိင္းလမင္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*