ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္က အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကုိ အိမ္ျခံေျမျပပြဲအတြင္းဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ရွိ

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္က အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကုိ အိမ္ျခံေျမျပပြဲအတြင္းဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ရွိ
June 20, 2017 Asian Fame

1:12 pm
ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္က အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကုိ အိမ္ျခံေျမျပပြဲအတြင္းဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ရွိ

band

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၀

အိမ္ျခံေျမႏွင့္ လူ႔အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းျပပြဲ ၂၀၁၇ (Housing and Lifestyle Expo 2017) တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္-CHDB အေနျဖင့္ အိမ္ရာစုေဆာင္း ေငြစာရင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ဘဏ္မွ သိရသည္။

အိမ္ျခံေျမႏွင့္ လူ႔အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းျပပြဲ ၂၀၁၇ ကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အိမ္ျခံေျမဝက္ဘ္ဆုိဒ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ house.com.mm တို႔ ပူးေပါင္း က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇြန္လ (၂၃)ရက္မွ (၂၅)ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မင္းဓမၼလမ္းရွိ MCC ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျပပြဲတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနျဖင့္ အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း ဖြင့္ေပးျခင္း၊ စံုစမ္းေမးျမန္းသူမ်ားကို ေသခ်ာစြာရွင္းျပျခင္း၊ အိမ္ရာပိုင္ဆုိင္လိုသူတုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို ေသခ်ာစြာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးျခင္းႏွင့္ ATM ကတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္း တုိ႔ကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ေစ်းကြက္ဌာန၊ လက္ေထာက္မန္ ေနဂ်ာ ဦးဟိန္းေဝေနာင္က ေျပာသည္။

“ျပပြဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈကို အနည္းဆံုး ျပည္သူ (၃၀၀၀၀)ေလာက္ သိရွိသြားဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထား ပါတယ္။ ဒီထဲကမွ အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း (၁၀၀၀)ေက်ာ္ဖြင့္လွစ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္” ဟု၎က ေျပာသည္။

အဆုိပါျပပြဲတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ဘဏ္အေနျဖင့္ “အိမ္ရာပိုင္ဆုိင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ရမလဲ” (How to become a homeownership) ဆုိသည့္ ေခါင္းစဥ္ကို အဓိကထားကာ ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အရစ္က် စနစ္ျဖင့္ အိမ္ရာဝယ္ယူမႈကို ျပည္သူအမ်ား နားလည္ရန္ ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဘဏ္ ေစ်းကြက္ဌာနမွ သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ တန္ဖုိးနည္း တုိက္ခန္းမ်ားကို ဝယ္ယူရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဘဏ္တြင္ အိမ္ရာစုေဆာင္း ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူ (၁၇၀၀၀)ခန္႔ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္-CHD Bank မွ သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္-CHD Bank မွ အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ ၎တုိ႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက ၎တို႔ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ အိမ္ရာမ်ားအေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ဆဲျဖစ္သည့္ အိမ္ရာမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္မည့္ အိမ္ရာမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းျပျခင္း တို႔ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ၎တို႔ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အိမ္ရာမ်ားကို ျပသၿပီး အိမ္ရာမ်ားကို ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ၎တုိ႔၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

HEZ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*