ဆႏၵအေလွ်ာက္ ႏွဳတ္​ထြက္​သြား​ေသာ လုပ္သက္ ၁၀ႏွင္​့အထက္​ ဝန္​ထမ္​းမ်ားကို ပင္​စင္​လစာ ခံစားခြင္​့​ေပးရန္​ မရွိ

ဆႏၵအေလွ်ာက္ ႏွဳတ္​ထြက္​သြား​ေသာ လုပ္သက္ ၁၀ႏွင္​့အထက္​ ဝန္​ထမ္​းမ်ားကို ပင္​စင္​လစာ ခံစားခြင္​့​ေပးရန္​ မရွိ
June 13, 2017 Asian Fame

1:22 pm
ဆႏၵအေလွ်ာက္ ႏွဳတ္​ထြက္​သြား​ေသာ လုပ္သက္ ၁၀ႏွင္​့အထက္​ ဝန္​ထမ္​းမ်ားကို ပင္​စင္​လစာ ခံစားခြင္​့​ေပးရန္​ မရွိ

ht

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇြန္ ၁၃

မိမိသေဘာျဖင့္ မိမိႏွဳတ္ထြက္သြားေသာ လုပ္သက္ ၁၀ႏွင့္အထက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပင္စင္လစာ ခံစားခြင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္မ႐ွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ဝင္က ဦးေစာဗယ္လင္တုိင္းေျပာပါတယ္။

ဒီေန႔ က်င္းပခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ကယားျပည္နယ္ဖ႐ူဆုိ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က “မိမိသေဘာျဖင့္
့ မိမိႏုတ္ထြက္သြားေသာ ၁၀ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အျခားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားနည္းတူ ပင္စင္လစာခံစားခြင့္ေပးပါရန္ အစီအစဥ္ ႐ွိ ၊ မ႐ွိ”ေမးခြန္း ေမးျမန္းမႈကို သူကအထက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့တာပါ။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပင္စင္စနစ္ဟာ ႏွစ္စဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္ရသုံးမွန္းေျခ ဘတ္ဂ်က္က တုိက္႐ုိက္က်ခဲ့တဲ့စနစ္ျဖစ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရသုံးမွန္းေျခ ဘတ္ဂ်က္အေျခအေနေပၚ အေျခခံၿပီး ပင္စင္ခံစားခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ၊ ဒါေၾကာင့္ မိမိသေဘာနဲ႔ ႏုတ္ထြက္သြားေသာ ၁၀နဲ႔အထက္ဝန္ထမ္းေတြကုိ အျခားဝန္ထမ္းမ်ားနည္းတူ ပင္စင္ခံစားခြင့္ေပးဖုိ႔မ႐ွိပါဘူး”လုိ႔ ဦးေစာဗယ္လင္တုိင္း ကေျပာပါတယ္။ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒ ၂၅၁ မွာ “ရာထူးမွႏုတ္ထြက္တဲ့ဝန္ထမ္း သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းအျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ၊ ရာထူးမွထုတ္ပယ္ျခင္းခံရတဲ့ ဝန္ထမ္းဟာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ လုပ္သက္အတြက္ ပင္စင္လစာကုိျဖစ္ေစ ၊ လုပ္သက္ဆုေငြကုိ ျဖစ္ေစ ခံစားခြင့္မ႐ွိ”လုိ႔ ျပဌာန္းထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

SLM

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*