အျမင့္ဆံုးေသာ တရားစီရင္ေရး အဖဲြအစည္းတြင္ တရားသူၾကီး အသစ္ ၄ဦး ခန္႕အပ္ရန္ သမၼတ စီစဥ္ေန

အျမင့္ဆံုးေသာ တရားစီရင္ေရး အဖဲြအစည္းတြင္ တရားသူၾကီး အသစ္ ၄ဦး ခန္႕အပ္ရန္ သမၼတ စီစဥ္ေန
June 9, 2017 Asian Fame

2:35 pm
အျမင့္ဆံုးေသာ တရားစီရင္ေရး အဖဲြအစည္းတြင္ တရားသူၾကီး အသစ္ ၄ဦး ခန္႕အပ္ရန္ သမၼတ စီစဥ္ေန

lawyer(ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၉)

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က အျမင့္ဆံုးေသာ တရား စီရင္ေရး အဖဲြအစည္းတြင္ တရားသူၾကီး အသစ္ ၄ဦး ခန္႕အပ္ လိုေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႕ အမည္စာရင္း ေပးပို႕ထားသည္။

သမၼတက ခန္႕အပ္လိုသည့္ တရားသူၾကီး အသစ္ ၄ဦး ကား ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုး အျငိမ္းစားညႊန္ခ်ဳပ္၊ အျငိမ္းစား မႏၱေလး တိုင္းဥပေဒအရာရွိ ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ၂ဦး တို႕ျဖစ္သည္။

တရားသူၾကီး အသစ္ ၄ဦး ခန္႕အပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ ဆံုးေသာ တရားစီရင္ေရး အဖဲြအစည္း ျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တရားရံုး စနစ္တြင္ အျမင့္ဆံုးေသာ တရားရံုး လည္းျဖစ္သည့္ အျပင္ ဥပေဒျပဳေရး၊ စီမံခန္႔ခဲြေရး အဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တဲြလ်က္ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္လ်က္ရိွသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အ‌ေျခခံ ဥပေဒ တြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ အပါ အ၀င္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား ဦးေရ အနည္းဆံုး ၇ ဦးမွ ၁၁ ဦးအထိ ခန္႔အပ္ ႏိုင္သည္ ဟု ျပဌာန္း ထားသည္။

သို႕ေသာ္ လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူၾကီး ၆ ဦးသာရွိေသးသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ ဥကၠဌ တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးၾကီးျမင့္က ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ တရားသူၾကီးအသစ္မ်ား ခန္႕အပ္မည့္အေပၚ ၾကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာသည္။

”ခုဟာ က လူမႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္”ဟု သူက ေျပာသည္။

အသစ္ခန္႕သလို တရားေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ေအာင္လည္း လုပ္ဖို႔လိုေၾကာင္း ဦးၾကီးျမင့္က တိုက္တြန္းသည္။

သမၼတက ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူၾကီး အသစ္မ်ားခန္႕ရန္ အဆိုျပဳ ထားသလို ၊ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မ ရွင္ အဖြဲ႕၀င္ အသစ္ ၂ဦးခန္႕ရန္လည္း အဆိုျပဳထားသည္။

ေရြးေကာ္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္အသစ္တစ္ဦးျဖစ္လာမည့္ သူသည္ သူရဦးေရႊမန္း ဦးစီးသည့္ ေကာ္မရွင္က အဖြဲ႕၀င္ ဒုတိယေရွ႕ေန ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးျမင့္ႏိုင္ျဖစ္သည္။

PNews

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*