ကမ္းလြန္ေထာက္ပံ့ေရးအေျခစိုက္စခန္းမ်ား င႐ုတ္ေကာင္းတြင္ ေဆာက္ေတာ့မည္

ကမ္းလြန္ေထာက္ပံ့ေရးအေျခစိုက္စခန္းမ်ား င႐ုတ္ေကာင္းတြင္ ေဆာက္ေတာ့မည္
May 29, 2017 Asian Fame

11:20 am
ကမ္းလြန္ေထာက္ပံ့ေရးအေျခစိုက္စခန္းမ်ား င႐ုတ္ေကာင္းတြင္ ေဆာက္ေတာ့မည္

myint

ရန္ကုန္ ေမ ၂၃

ဧရာဝတီတိုင္း င႐ုတ္ေကာင္းတြင္ ကမ္းလြန္ေထာက္ပံ႔ေရး အေျခစိုက္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္လိုေၾကာင္း ျပည္တြင္းကုမၸဏီႏွစ္ခု၏ တင္ျပလာမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ခြင့္ျပဳေပးလိုက္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းကို ယခင္က တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ရာႏႈန္းျပည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္မျပဳ ထားေပ။

(MIC) ဘက္က ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအရ စိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ခြင့္ျပဳမိန္႕ရ M&AOSB ကုမၸဏီမွ ဦးတင့္ေဆြက ”ျပည္တြင္းက တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အတြက္ ဒါဟာ ပထမဦးဆံုးရတဲ့ အခြင့္အေရးပါပဲ”ဟု ေျပာသည္။ ေနာက္ထပ္ ခြင့္ျပဳမိန္႕ရ ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ SIM Co.,Ltd ျဖစ္ သည္။

M&AOSB ကုမၸဏီက ၎၏ အေျခစုိက္စခန္းကို ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ငပုေတာၿမဳိ႕နယ္ င႐ုတ္ေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ခြဲရွိ ေျမဧက ၃ဝ ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အေျခစိုက္စခန္းကုိ တည္ေဆာက္ရန္ M&AOSB ကုမၸဏီက ယခုႏွစ္ေမလအတြင္း က ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သို႔ အဆိုျပဳတင္သြင္းခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး MIC က ေမလ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ သည္။

M&AOSB ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အဆိုပါကမ္းလြန္ ေထာက္ပံ႔ေရးစခန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ကာလ ႏွစ္ ၃ဝ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးအတြက္ က်ပ္ ၅ဝ ဘီလ်ံခန္႔ကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားရန္လ်ာထားေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ယင္းစီမံကိန္းတြင္ ယခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း လုပ္ငန္းေျမေနရာ ရွင္းလင္းျပဳျပင္ျခင္း၊ ESIA အပါအဝင္ Front End Engineering လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အေျခအေနမ်ားကုိ ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ကာ ဆိပ္ကမ္းေဆာက လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ M&AOSB စီမံကိန္း၏ ပထမ ၁ဝ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္က အက်ိဳးအျမတ္အေနျဖင့္ က်ပ္ ၂၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရရွိမည္ဟုလည္း ခန္႔မွန္းထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*