ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကားမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္စက္႐ုံမ်ား ရန္ကုန္တြင္ မၾကာမီ တည္ေဆာက္မည္

ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကားမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္စက္႐ုံမ်ား ရန္ကုန္တြင္ မၾကာမီ တည္ေဆာက္မည္
May 24, 2017 Asian Fame

3:55 pm
ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကားမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္စက္႐ုံမ်ား ရန္ကုန္တြင္ မၾကာမီ တည္ေဆာက္မည္

မွဴးအိမ္ေဇာ္
ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၂

ျပည္သူလူထုအမ်ားစု အသံုး ျပဳေနသည့္ ခရီးသည္တင္ဘတ္စ္ ကားသစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မၾကာမီစက္႐ံုလုပ္ငန္း မ်ား တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေစ်းကြက္၌ အေကာင္းဆံုးကားမ်ား ျဖစ္ရန္ ကနဦးအဆင့္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑အတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ဆက္၍ အျခားျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသမ်ားတြင္လည္း ေပါင္းစပ္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ဟု သိရသည္။ ”ပုဂၢလိက က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ဖို႕က သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ဝန္ ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက ေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းသံုးယႏၱရားမ်ား၊ လယ္ယာသံုး စက္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ လူစီးေမာ္ ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈမ်ားရွိေန သည္။

အစိုးရသစ္ သက္တမ္းကာလ ဒုတိယႏွစ္တြင္ ပုဂၢလိကက႑အ တြက္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ တိုးတက္ေရး ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အ သင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာ အေသးစားႏွင့္ အ လတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နည္းပညာမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး လူငယ္မ်ားအား ကိုယ္ပိုင္တီထြင္ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းျဖင့္ လူ႕စြမ္းအားအ ရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးျခင္းကုိ အဓိက လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္မႈဝန္ႀကီး ဌာနေက်ာင္း (၆) ေက်ာင္းရိွကာ စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ထပ္မံ ဖြင့္ေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေနေၾကာင္းလည္း ၎ကဆုိသည္။ ယခုအခါ ကယားျပည္နယ္တြင္ စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ ဖြင့္လွစ္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းၿပီးျဖစ္ကာ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းတြင္လည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*