၈ လတာအတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ ၂ သိန္းေက်ာ္ ရွိေန

၈ လတာအတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ ၂ သိန္းေက်ာ္ ရွိေန
May 4, 2017 Asian Fame

12:21 pm
၈ လတာအတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ ၂ သိန္းေက်ာ္ ရွိေန

ရန္ကုန္၊ ေမ ၁

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွစတင္ၿပီး လက္႐ွိအခ်ိန္ထိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေ႐ွာင္ေနသူ ၂၃၇ဝဝဝ ရွိေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာမႈ ဆိုင္ရာညႇိႏိႈင္းေရး႐ံုး (UNOCHA) က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔တြင္ နယ္ျခားေစာင့္စခန္းမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရမႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ လံုၿခံဳေရးေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ ပိုင္းတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူ ၇၄ဝဝဝ ခန္႔ရွိေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထု႔ိအျပင္ အရွိန္ျမင့္လာသည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တို႔တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ ရာ အကူအညီမ်ား လုိအပ္လ်က္ရွိ ေနၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ား ေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာလူမ်ား ေနရပ္ စြန္႔ခြာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ျပည္နယ္ေလးခု၌ လြန္ခ့ဲသည့္ ေျခာက္လအတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈ အသစ္မ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း အကူအညီမ်ား ေပးပုိ႔ႏုိင္ရန္ သြားလာခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကန႔္သတ္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာကေထာက္ ျပထားသည္။ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားျခင္း အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ ေရးအတြက္ သြားလာရန္ ကန္႔ သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနၿပီး အဆုိပါေနရာမ်ား၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူ ဦးေရ ၄၆ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း UNOCHA မွ သိရသည္။အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တုိ႔ ျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ ေလးေသာင္းရွိေနကာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ ၆ ေထာင္ခန္႔ ရွိေၾကာင္း UNOCHA က ထပ္မံ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကာလၾကာရွည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူ ၂၁၇ဝဝဝ ခန္႔ရွိေန ၿပီး အဆုိပါ ကာလရွည္ တိမ္းေရွာင္သူမ်ားမွာ ဒုကၡသည္စခန္း ၂၁၅ ခုတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*