၂ဝ၁၇ -၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ထိပ္တန္းပို႔ကုန္ ၁ဝ မ်ိဳးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ထား

၂ဝ၁၇ -၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ထိပ္တန္းပို႔ကုန္ ၁ဝ မ်ိဳးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ထား
April 26, 2017 Asian Fame

2:32 pm
၂ဝ၁၇ -၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ထိပ္တန္းပို႔ကုန္ ၁ဝ မ်ိဳးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ထား

ေအာင္ျပည္႕စုံ
ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၅

၂ဝ၁၇ -၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပည္တြင္းမွ ထိပ္တန္းပို႔ ကုန္ ၁ဝ မ်ိဳးအား ေစ်းကြက္သစ္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေစေရးႏွင့္ ပမာဏတိုး ျမႇင့္တင္ပို႔ႏိုင္ေစရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ခ်ၿပီး အဓိကထား ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ျပည္ပပို႔ကုန္ ၁ဝ မ်ိဳးမွာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ခ်ဳပ္ၿပီးအဝတ္အထည္၊ မတ္ပဲ၊ ရီအိတ္စ္ပို႔ သၾကား၊ ပဲတီစိမ္း၊ သၾကား၊ ငါး၊ ဆန္၊ ပဲဆင္းငံုႏွင့္ ေရာ္ဘာစိမ္း တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ ဦးခင္ ေမာင္လြင္က”ပို႔ကုန္ ၃ဆ တက္ေစဖို႔ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဘ႑ာႏွစ္မွာစတင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္လာတာ ခရီး အ ေတာ္ေပါက္လာပါၿပီ။ အခု ဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ့ သယံံဇာတပို႔ ကုန္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစဖို႔ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို အဓိက စဥ္းစားၿပီး နည္းလမ္းေတြ ခ်မွတ္ေဆာင္ ရြက္ေနပါတယ္” ဟုဆိုသည္။

ျပည္ပပို႔ ကုန္မ်ားအတြက္ အေျခခံအားျဖင့္ ၃ ပိုင္းခဲြျခား ထားၿပီး ကာလတူပို႔ကုန္တန္ဖိုး ထက္ ေလ်ာ့က်မသြားေရးႏွင့္ သဘာဝ သယံဇာတ ပို႔ကုန္မ်ား အစား စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး ထြက္ ကုန္မ်ားကို အစားထိုး ပိုမိုတင္ပို႔ ႏိုင္ေစရန္၊ ပို႔ကုန္အမယ္သစ္မ်ား ကို ေစ်းကြက္သစ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထိုးေဖာက္ တင္ပို႔ႏိုင္ေစရန္ကို လည္း ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အေလးေပး ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန (ေနျပည္ေတာ္) မွ သိရ သည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ပို႔ ကုန္တင္ပို႔မႈမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲရာတြင္ျပည္တြင္းရွိ လုပ္သားမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴသူ မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အ ခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ရရွိႏိုင္ေစ ေရးဆိုသည့္အခ်က္လည္း ပါဝင္ေနသည္။ ပထမဘ႑ာႏွစ္အ တြင္းက အရွိန္ရစျပဳလာေသာ Re Export က႑ကိုလည္း ယခုႏွစ္တြင္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာေစရန္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ ေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လည္း ကုန္ၾကမ္းအစားကုန္ေခ်ာ အဆင့္သို႔ ေျပာင္းလဲတင္ပို႔ႏိုင္ ေစရန္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သာမက အီးယူႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံ မ်ားအထိ ေစ်းကြက္ရွာေဖြမႈမ်ား ကို အစိုးရက ဦးေဆာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*