ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၏ အႏၲရာယ္မွတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေန

ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၏ အႏၲရာယ္မွတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေန
March 31, 2017 Asian Fame

12:05 pm
ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၏ အႏၲရာယ္မွတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေန

ေဝ႐ိႈင္းေက်ာ္
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၄

လက္ရွိ က်င့္သုံးေနေသာ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၏ အႏၱရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနၿပီး ဧၿပီလအတြင္း အ တည္ျပဳျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံစားသုံးသူ ကာကြယ္ေရးအသင္း ဥကၠ႒ ဦးဗအုပ္ခုိင္ က ေျပာသည္္။

အဆုိပါဥပေဒသည္ ျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ တိုးျမႇင့္ထားကာ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ဓာတုပစြည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အခန္းက႑ကုိပါ ျဖည့္စြက္ေရးဆြဲထား ေၾကာင္း ဦးဗအုပ္ခုိင္က ေျပာသည္။ ”ဥပမာေျပာရရင္ ေငြဒဏ္ေပးထားတ့ဲ ေနရာမွာ ေထာင္ဒဏ္သတ္မွတ္လုိက္တာမ်ဳိး ေျပာင္းလဲလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆုိသည္။ အဆုိပါ ဥပေဒကုိ ယခင္ အစုိးရ လက္ထက္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခ့ဲၿပီး စက္မႈဝန္ႀကီး ဌာနက ဦးေဆာင္ေရး ဆြဲခ့ဲသည္။

အဆုိပါဥပေဒတြင္ အခန္း ၁၄ ခန္း ပါဝင္ၿပီး ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း မ်ားေၾကာင့္ သက္ရွိသတၱဝါမ်ားအား ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိ ခုိက္ပ်က္စီးေစျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၊ ဓာ တုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအ တြက္ စနစ္တက် ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ”ဒီဥပေဒကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထပ္ျဖည့္ ေရးဆြဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ စက္မႈဝန္ ႀကီးဌာနနဲ႔ ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထြက္ရွိလာဖုိ႔က သက္ဆုိင္ ရာ အစုိးရ အေပၚမွာလည္း မူတည္ပါ တယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔အတြက္ က ဥပေဒက အေရးႀကီးဆုံး ျဖစ္ပါ တယ္” ဟု ဦးဗအုပ္ခုိင္က ေျပာသည္။ ဥပေဒထြက္လာပါက ဓာတုပစၥည္း မ်ား စည္းကမ္းမ့ဲထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့နည္း သြားႏုိင္မည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံစားသုံးသူ ကာကြယ္ေရးအသင္း(ဗဟုိ)မွ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

”ဒါ့အျပင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ႏုိင္တ့ဲ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။ စားသုံးသူေတြက သိတာကုိပဲ စားမိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မသိတာကုိပဲ စားသုံးမိတာျဖစ္ေစ မစားမီကုိ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ထားသင့္ ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၏ အႏၱရာယ္မွတားဆီး ကာကြယ္ ေရး ဥပေဒတြင္ လုိင္စင္မရွိဘဲ ဓာတု ပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းကုိ မလုပ္ရန္၊ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း မရွိေသာ အရည္အေသြး စံညႊန္းမမီ ေသာ ဓာတုပစၥည္း (သုိ႕မဟုတ္) ဆက္ စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ဓာတုပစၥည္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္သုံးစြဲ ျခင္းမျပဳရန္ တား ျမစ္ထားၿပီး ေဖာက္ဖ်က္ပါက ေထာင္ ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*