အစိုးရႏွင့္ ILO ၾကား နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထုိးျပီးေနာက္ အဓမၼေစခုိင္းမႈ သုံးရာေက်ာ္ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့

အစိုးရႏွင့္ ILO ၾကား နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထုိးျပီးေနာက္ အဓမၼေစခုိင္းမႈ သုံးရာေက်ာ္ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့
March 30, 2017 Asian Fame

11:14 am
အစိုးရႏွင့္ ILO ၾကား နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထုိးျပီးေနာက္ အဓမၼေစခုိင္းမႈ သုံးရာေက်ာ္ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့

ရဲလြင္
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၇

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ILO တို႔အၾကား အဓမၼခိုင္းေစမႈပေပ်ာက္ ေရးနားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာခ်ဳပ္ဆို ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ ယခုႏွစ္ မတ္လအထိ အဓမၼေစခိုင္းမႈ ၃၅၆ မႈကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ILO ျပ႒ာန္းခ်က္ (Convention) ၂၉ အရ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း ILO တို႔အၾကား အဓမၼခိုင္းေစမႈပေပ်ာက္ ေရး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မတ္လအထိ အသက္ မျပည့္ဘဲ စုေဆာင္းမႈ၊ အသက္မျပည့္ဘဲ အဓမၼစုေဆာင္းမႈ၊ အရပ္ဘက္ အဓမၼခိုင္းေစမႈ၊ တပ္ဘက္အဓမၼခိုင္းေစမႈ စုစုေပါင္း ၈၉၈ မႈရွိခဲ့ၿပီး ယင္းထဲမွ ၃၅၆ မႈကို ေျဖရွင္းကာ အမႈပိတ္သိမ္း ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

”အသက္ မျပည့္ေသးဘဲနဲ႔ တပ္မေတာ္သားလုပ္တာ။ တခ်ဳိ႕ က်ေတာ့ အတင္းအက်ပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခိုင္းခံရတာေတြရွိတယ္။ အခု ကိန္းဂဏန္းကေတာ့ အရပ္ဘက္ေရာ၊ တပ္ဘက္ေရာ ေရာေနတာပါ။ ပိတ္ၿပီးသြားၿပီ ဆိုတာက ေျဖရွင္းၿပီးတဲ့ အမႈကို ေျပာတာ။ မၿပီးျပတ္ေသးတဲ့ အမႈကေတာ့ ILO ရဲ႕အတည္ျပဳခ်က္ မရေသးတဲ့အမႈေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘက္က ေျဖရွင္းၿပီးသြားတာကို ILO ကေနဟုတ္ပါတယ္၊ အဆင္ေျပသြားပါၿပီဆိုတာမ်ိဳး အတည္ျပဳတာကိုေျပာတာပါ” ဟု အဆိုပါ တာဝန္ရွိသူကဆိုသည္။

ေျဖရွင္းရန္ က်န္ရွိေသာအမႈ မ်ားထဲမွ ၃၅၇ မႈကို ဆက္လက္ ေျဖရွင္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယင္းထဲတြင္ ၁၈၅ မႈမွာ ILO ၏ အတည္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ (၈) ခု အနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ အဓမၼ ခိုင္းေစမႈဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္-၂၉ (၁၉၃ဝ)ကို ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လက္ခံက်င့္သုံးခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္ ကို အတည္ျပဳရန္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*